PROMATON® (ISO)

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Stosowanie surowców wysokiej jakości
 • Stabilność wymiarów
 • Niski skurcz termiczny
 • Produkt szlifowany ze wszystkich stron
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Niskie przewodnictwo cieplne
 • Stosowanie w warstwie bezpośredniego działania ognia
 • Wysoka odporność na szoki termiczne

Lekkie cegły ogniotrwałe do innych pieców specjalnych

Lekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® są wytwarzane z czystego surowca, z zastosowaniem procesu wylewania lub wyciskania, z materiałów palonych i wypalane w nowoczesnych piecach. Jakość produkcji jest badana, potwierdzana i certyfikowana zgodnie z ISO 9001.

Dane techniczne
< #Back#

PROMATON® (ISO)
Kategoria
130/06 135/08 135/09 140/11 
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1300
1350
1350
1400
Gęstość pozorna kg/m3
650
820
900
1100
Skurcz @CT – Całkowite obciążenie 24 h, %  
0,5
0,5
0,5
0,9
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K 
0,30
0,37
0,40
0,45
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5
4,0
6,0

PROMATON® (ISO)
Kategoria
130/06 135/08 135/09 140/11 
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1300
1350
1350
1400
Gęstość pozorna kg/m3
650
820
900
1100
Skurcz @CT – Całkowite obciążenie 24 h, %  
0,5
0,5
0,5
0,9
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K 
0,30
0,37
0,40
0,45
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5
4,0
6,0
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
  NF1 NF1/76  NF2
Długość mm
230
230 250
Szerokość mm 
114
114 124
Grubość mm  64 76 64

Cegły końcowe i boczne dla łuków, wyższa jakość cegieł, np. cegły wysoko ogniotrwałe, dostępne na życzenie.
  NF1 NF1/76  NF2
Długość mm
230
230 250
Szerokość mm 
114
114 124
Grubość mm  64 76 64

Cegły końcowe i boczne dla łuków, wyższa jakość cegieł, np. cegły wysoko ogniotrwałe, dostępne na życzenie.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Masa %
   ± 10
Szerokość i szerokość mm  
   ± 1.0
Grubość mm         ± 1.0   

 

Masa %
   ± 10
Szerokość i szerokość mm  
   ± 1.0
Grubość mm         ± 1.0   

 

Typowe zastosowania
< #Back#
Lekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® stosowane są w piecach i instalacjach do obróbki cieplnej o niskim obciążeniu mechanicznymi i atmosferze o ograniczonym działaniu korozyjnym. Są one szczególnie przydatne do stosowania w instalacjach o pracy ciągłej, takich jak:

 • Instalacje przemysłu ceramicznego (komora i trzon pieca z wysuwanym trzonem, piece komorowe do wypalania))
 • Piece do spiekania anod, piece koksownicze
 • Instalacje krakingu i procesowe w przemyśle petrochemicznym
 • Wymurówki komór spalania
Lekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® stosowane są w piecach i instalacjach do obróbki cieplnej o niskim obciążeniu mechanicznymi i atmosferze o ograniczonym działaniu korozyjnym. Są one szczególnie przydatne do stosowania w instalacjach o pracy ciągłej, takich jak:

 • Instalacje przemysłu ceramicznego (komora i trzon pieca z wysuwanym trzonem, piece komorowe do wypalania))
 • Piece do spiekania anod, piece koksownicze
 • Instalacje krakingu i procesowe w przemyśle petrochemicznym
 • Wymurówki komór spalania