PROMAFORM®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Lekkość
 • Elastyczność, niskie przewodnictwo cieplne
 • Odporność na ekstremalny szok termiczny
 • Odpowiedni do zastosowań przy wysokich prędkościach gazów
 • Elastyczność i możliwość dostosowania (krzywe, łuki i złącza)
 • Brak przepływu wstecznego ze względu na gorące gazy wylotowe
 • Łatwość i szybkość montażu
 • Ekonomiczna rekonstrukcja starych zakładów

Płyty do innych pieców specjalnych

Produkty PROMAFORM® są to sztywne, formowane próżniowo kształtki, bloki i płyty na bazie glinokrzemianów. PROMAFORM® jest ekonomicznym rozwiązaniem wymagających, technicznych zastosowaniach wysokotemperaturowych.

Dane techniczne
< #Back#
 PROMAFORM®
Kategoria
-1260 -1430
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1200 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
250 – 350 250 – 350 250 – 350
Skurcz przy długości cyklu - 24h pełne zamoczenie, %
2,5 – 3,5
2,5 – 3,5
2,5 – 3,5
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K 
0,22
0,22
0,22
 PROMAFORM®
Kategoria
-1260 -1430
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1200 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
250 – 350 250 – 350 250 – 350
Skurcz przy długości cyklu - 24h pełne zamoczenie, %
2,5 – 3,5
2,5 – 3,5
2,5 – 3,5
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K 
0,22
0,22
0,22
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
                                              PROMAFORM® 
  -1260 -1430 -1600
Długość x Szerokość mm
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 500
Grubość mm 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125

Kształtki i formatki dostępne na życzenie.
                                              PROMAFORM® 
  -1260 -1430 -1600
Długość x Szerokość mm
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 500
Grubość mm 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125

Kształtki i formatki dostępne na życzenie.
Tolerancje produkcyjne
< #Back#
Długość mm   
  ± 1,5
Szerokość mm  
  ± 1,5
Grubość mm        < 10: ± 0,75    
    > 15: ± 3,0   
Długość mm   
  ± 1,5
Szerokość mm  
  ± 1,5
Grubość mm        < 10: ± 0,75    
    > 15: ± 3,0   
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
PROMAFORM może być obrabiany w sposób bardzo czysty i dokładny za pomocą wszelkich maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
PROMAFORM może być obrabiany w sposób bardzo czysty i dokładny za pomocą wszelkich maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
Typowe zastosowania
< #Back#
Płyty formowane próżniowo PROMAFORM® stosowane są w szerokim zakresie wielu gałęzi przemysłu, jak na przykład:
 • Po stronie bezpośredniego działania ognia powstałego w wyniku spalania gazu lub nafty przy znacznych prędkościach przepływu gazów /li>
 • Materiał nośny, utrzymujący wsporniki elektrycznych elementów grzejnych
 • Stabilny materiał izolacyjny o ogromnej wytrzymałości na szok termiczny w urządzeniach uruchamianych periodycznie
 • Odporny na wibracje materiał izolacyjny w całym zakresie temperatur
 • Zamiennik azbestu, szczególnie jako uszczelnienia
 • Tygle do wytopu i przetrzymywania w wysokiej temperaturze, rynny, koryta spustowe, elementy prefabrykowane i gotowe kształtki
 • Uszczelnienia walców w rolkowych piecach przemysłowych
Płyty formowane próżniowo PROMAFORM® stosowane są w szerokim zakresie wielu gałęzi przemysłu, jak na przykład:
 • Po stronie bezpośredniego działania ognia powstałego w wyniku spalania gazu lub nafty przy znacznych prędkościach przepływu gazów /li>
 • Materiał nośny, utrzymujący wsporniki elektrycznych elementów grzejnych
 • Stabilny materiał izolacyjny o ogromnej wytrzymałości na szok termiczny w urządzeniach uruchamianych periodycznie
 • Odporny na wibracje materiał izolacyjny w całym zakresie temperatur
 • Zamiennik azbestu, szczególnie jako uszczelnienia
 • Tygle do wytopu i przetrzymywania w wysokiej temperaturze, rynny, koryta spustowe, elementy prefabrykowane i gotowe kształtki
 • Uszczelnienia walców w rolkowych piecach przemysłowych