ALSIFLEX®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Produkt lekki i elastyczny
 • Niskie przewodnictwo cieplne i akumulacja ciepła
 • Wysoka odporność termiczna i chemiczna
 • Wysoka odporność na szok termiczny
 • Łatwość obróbki
 • Nie przewodzi elektryczności
 • Różne formaty w których jest dostarczany
 • Prefabrykowane komponenty budynków i sekcje wycięte

Koce do innych pieców specjalnych

ALSIFLEX® jest ognioodporną wełną odporną na wysoką temperaturę na bazie aluminium lub tlenku krzemu. ALSIFLEX®-1260, -1400 i -1430 są wełnami na bazie krzemianu glinu.

ALSIFLEX®-1600 jest wełną polikrystaliczną na bazie mulitu i korundu. ALSIFLEX® to lekkie, elastyczne materiały izolacyjne o stałej wysokiej odporności na temperaturę, niskiej przewodności cieplnej i częściowej wysokiej odporności chemicznej.

Dane techniczne
< #Back#

 ALSIFLEX®
Kategoria
-1260 -1400
-1430 -1600
Temperatura klasyfikacji  °C 
1250 1400
1400 1600
Gęstość pozorna kg/m3
65, 100, 130, 160 65, 100, 130 160 65, 100, 130, 160 100, 130
Skurcz 24h pełne zamoczenie, %  
< 3,3 @1250 °C < 3,7 @1400 °C
< 2,7 @1400 °C < 0,8 @1500 °C
Przewodnictwo cieplne @800 °C średnio, W/m.K 
0,18
0,20
0,19 0,18

 ALSIFLEX®
Kategoria
-1260 -1400
-1430 -1600
Temperatura klasyfikacji  °C 
1250 1400
1400 1600
Gęstość pozorna kg/m3
65, 100, 130, 160 65, 100, 130 160 65, 100, 130, 160 100, 130
Skurcz 24h pełne zamoczenie, %  
< 3,3 @1250 °C < 3,7 @1400 °C
< 2,7 @1400 °C < 0,8 @1500 °C
Przewodnictwo cieplne @800 °C średnio, W/m.K 
0,18
0,20
0,19 0,18
Wymiary produktów i dostępne rozmiary
< #Back#
Koce ALSIFLEX®-1260
Grubość mm
(tolerancje)
 Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)
 

Rolki/kartony

6.4 (+2) 5500 (+150) 610 (+3) 4
12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
38.1 (+5) 4880 (+150) 610 (+3)  1
50.8 (+7,5) 3660 (+150) 610 (+3)  1

Koce ALSIFLEX®-1400
Grubość mm
(tolerancje)
Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)
 

Rolki/kartony


12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
38.1 (+5) 4880 (+150) 610 (+3)  1

 Koce ALSIFLEX®-1430
Grubość mm
(tolerancje)
Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)

Rolki/kartony


12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
 Koce ALSIFLEX®-1430
Grubość mm
(tolerancje)
Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)
Rolls/Boxes
12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
Koce ALSIFLEX®-1260
Grubość mm
(tolerancje)
 Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)
 

Rolki/kartony

6.4 (+2) 5500 (+150) 610 (+3) 4
12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
38.1 (+5) 4880 (+150) 610 (+3)  1
50.8 (+7,5) 3660 (+150) 610 (+3)  1

Koce ALSIFLEX®-1400
Grubość mm
(tolerancje)
Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)
 

Rolki/kartony


12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
38.1 (+5) 4880 (+150) 610 (+3)  1

 Koce ALSIFLEX®-1430
Grubość mm
(tolerancje)
Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)

Rolki/kartony


12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
 Koce ALSIFLEX®-1430
Grubość mm
(tolerancje)
Długość mm
(tolerancje)
Szerokość mm 
(tolerancje)
Rolls/Boxes
12.7 (+3) 14640 (+150) 610 (+3)
1
19.1 (+4) 9760 (+150) 610 (+3)
1
25.4 (+5) 7320 (+150) 610 (+3)  1
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
ALSIFLEX® może być cięty, przebijany i obrabiany z użyciem konwencjonalnych narzędzi, np. noży i maszyn.
ALSIFLEX® może być cięty, przebijany i obrabiany z użyciem konwencjonalnych narzędzi, np. noży i maszyn.
Typowe zastosowania
< #Back#
Wełny odporne na wysoką temperaturę ALSIFLEX® są wełnami stosowanymi w wielu gałęziach przemysłu, takich jak:

 • konstrukcje ogniotrwałe
 • piece przemysłowe
 • przemysł petrochemiczny
 • samochodowy i powietrzny
Wełny odporne na wysoką temperaturę ALSIFLEX® są wełnami stosowanymi w wielu gałęziach przemysłu, takich jak:

 • konstrukcje ogniotrwałe
 • piece przemysłowe
 • przemysł petrochemiczny
 • samochodowy i powietrzny