Zastosowania Promat dla pieców specjalnego przeznaczenia

Kategoria piece specjalnego przeznaczenia odnosi się do dużej ilości pieców, pieców do wypalania i suszenia używanych w przemyśle do zastosowań innych niż wytwarzanie i przetwarzanie stopionego metalu lub szkła.
Wydajność energetyczna pieców i pieców do wypalania jest głównym czynnikiem w projektowaniu przemysłowym i ekonomii procesu. Ponad 50% energii zużywanej w sektorze przemysłowym zużywana jest w procesach termicznych. Promat jest oddany idei oszczędzania energii w procesach produkcyjnych i ograniczania strat ciepła z zastosowaniem najbardziej praktycznych i ekonomicznych systemów izolacji.

Energia jest droga i powinniśmy, tam, gdzie tylko jest to możliwe, oszczędzać ją dla siebie i przyszłych pokoleń, w celu ochrony naszego środowiska.

Zalety zastosowań Promat w projektach pieców
Piece zużywają paliwo na bazie węglowodorów, lub elektryczność, w celu wytworzenia wysokich temperatur wewnątrz izolowanych obudów zewnętrznych. Im bardziej efektywna izolacja, tym bardziej efektywne użytkowanie źródła energii i niższe koszty procesu. Kontrola nad stratami energii ułatwia także precyzyjną kontrolę nad temperaturą poprzez zapewnienie minimalnych różnic temperatury w podgrzewanej objętości. Promat posiada inżynieryjne rozwiązania izolacyjne dla wszelkich typów pieców i procesów termicznych. Oferujemy izolacje odporne na wysokie temperatury, posiadające stałe przewodnictwo cieplne w szerokim zakresie temperatur, wytrzymałe i stabilne przez długi czas, bez konieczności ich obsługi, lub wymiany.

Stosując najlepszą na rynku izolację klient może zminimalizować koszty, maksymalizując objętość i żywotność pieca.

Dlaczego stosować cokolwiek innego, niż to, co najlepsze?

Wyzwania stawiane przed izolacją stosowaną w piecach do specjalnych zastosowań
  • Zarządzanie termiczne – kontrola nad stratami energii – optymalizacja kontroli nad procesem.
  • Najlepsza możliwa kontrola nad stratami ciepła.
  • Odporność na szok termiczny.
 
  • Niepalność.
  • Bezpieczeństwo procesu w odniesieniu do personelu
  • Projekt dostosowany zarówno do ciągłej pracy w wysokiej temperaturze, jak i w trybie pracy cykli termicznych, bez zużycia. Najdłuższa możliwa żywotność jest kluczowa dla izolacji, bez nadmiernego kurczenia się, lub pogorszenia własności innego rodzaju.
  • Łatwa instalacja komponentów izolacyjnych.
  • Szybki zwrot kosztów izolacji - ekonomiczny projekt systemu.

System izolacyjny Promat jest w stanie spełnić wszystkie powyższe wyzwania projektowe. Dokonując wyboru spośród najszerszego portfolio produktów na rynku, jesteśmy w stanie zaprojektować "rozwiązanie inżynieryjne" w najlepszy sposób spełniające wszelkie wymogi projektowe. Dokonujemy wyboru spośród najlepszych mikroporowatych, opartych na krzemianach wapnia, ognioodpornych i włóknistych produktów izolacyjnych. Możemy także zmienić konfigurację produktów w celu uzyskania konkretnych cech projektowych dla jakiegokolwiek procesu termicznego. Powoduje to, że nasze systemy są zoptymalizowane pod kątem najwyższej możliwej efektywności ekonomicznej.

System Promat nie zostanie pobity w zakresie wydajności.

Zastosowania

Suszarnie
Suszarnie przemysłowe są szeroko stosowane w wielu operacjach produkcyjnych w celu wydajnego przetwarzania dużych ilości materiału wymagającego ograniczenia poziomu wilgotności.

Systemy Promat są stosowane w suszarniach wszelkiego typu, stosowanych do ceramiki, drewna, lakierów, tekstyliów, papieru, skóry, itd.

Głównym produktem Promat do zastosowań tego typu jest PROMATHERM®-VE, składający się z dwóch płyt górnych PROMATECT®-H spajanych z produktem PROMALAN®-CR, rdzeniem z wełny mineralnej, odpornym na wysoką temperaturę. Wielkoformatowe panele strukturalne mogą być stosowane w postaci elementów prefabrykowanych dla części ścian, sufitów, ścian działowych, lub kanałów gazów wylotowych w suszarniach. Instalacja jest szybka, a system oferuje długotrwałą stabilność i wydajność.

Wiemy, że wydajność energetyczna i kontrola nad kosztami procesu suszenia są ważne, szczególne dla procesów, w których temperatury pracy przekraczają 100°C. Nasza izolacja gwarantuje optymalizację termiczną każdego procesu.
Piece do przeprowadzania prób ogniowych
Podczas prób odporności na ogień mierzy się czas, przez który system pasywnej ochrony przeciwpożarowej może wytrzymać warunki standardowego badania odporności przeciwpożarowej. Typowe próbki stanowią elementy budynków i drzwi wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych, oraz różnorodność sejfów przeciwpożarowych i szafek do przechowywania papieru, media komputerowe, oraz inne delikatne materiały.

Odporność na ogień może być mierzona po prostu poprzez pomiar czasu, lub może wiązać się z innymi kryteriami, takimi jak dowody dostępności przechowywanych danych po pożarze, a także po prostu przez stwierdzenie stosowności do zakładanych zastosowań.

Piece do prób ogniowych mogą mieć rozmiary od małych laboratoryjnych, do modeli dużych, pozwalających na zamontowanie wewnątrz ściany lub panelu pokładowego 3m x 3m, w celu wystawienia materiałów na temperatury przekraczające 1000°C.

Produkty Promat dedykowane dla takich pieców specjalnych to cegły izolacyjne PROMATON®, oraz krzemiany wapnia (PROMASIL®-1000 i -1100).

Cegły izolacyjne PROMATON® mogą być także układane w stosy, tworzące systemy wydechowe.
Systemy regeneracyjnego utleniania termicznego (RTO)
Regeneracyjne utlenianie termiczne (RTO) jest procesem przemysłowym służącym do oczyszczania gazów z lotnych składników organicznych (VOC) i innych zanieczyszczeń, poprzez utlenianie. Utlenianie może być wspierane przez katalizatory. Energia dostarczana do tego procesu jest odzyskiwana przez wymienniki ciepła, lub bezpośrednie ogrzewanie innych procesów. System używa łoża z ceramicznego materiału w celu absorpcji ciepła z gazów wylotowych. Następnie zużywa zgromadzone ciepła w celu wstępnego ogrzania strumienia wchodzących gazów dolotowych i zniszczenia zanieczyszczeń powietrza wydzielanych w gazach wylotowych, w temperaturach w zakresie od 815°C do prawie 1000°C.

Wyzwanie stanowią tutaj rozwiązania mające na celu oszczędzanie przestrzeni i minimalizację strat termicznych samego procesu. Niskie koszty pracy i solidność technologii są kluczowe dla zwrotu kosztów inwestycji. Wydajne systemy izolacji o długiej żywotności są głównym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie efektywności ekonomicznej.