Rozwiązania Promat dla pieców przemysłowych

Piec przemysłowy jest urządzeniem służącym do podgrzewania do wysokich temperatur. Czasami nazywane po prostu piecami, piecami do wypalania, czy piecami grzewczymi (w zastosowaniach petrochemicznych), urządzenia te stosowane są we wszystkich gałęziach przemysłu dla celów obróbki cieplnej, do produkcji metali, a także do innych zastosowań, w których wymagane jest rozległe, wydajne energetycznie, stosowanie wysokich temperatur. Stosowanie rozwiązań izolacyjnych Promat w piecach przemysłowych wszelkich rodzajów przynosi korzyści w postaci kontroli nad utratą energii poprzez straty ciepła i pozwala na lepszą kontrolę nad procesem.

Ceramika i szkło


Wytwarzanie produktów ceramicznych i szklanych to procesy intensywne energetycznie, podczas których od 75% do 85% energii zużywane jest podczas procesu topienia. Wszelkie ograniczenia strat energii na różnych stadiach tych procesów oznacza poprawę w zakresie kosztów pracy, a także kontroli nad procesem. Kluczem do osiągnięcia powyższego są rozwiązania izolacyjne Promat.
Czytaj dalej >>

Metale żelazne


Przemiana rudy żelaza w produkty z żelaza wysokiej jakości, lub stali, wymaga zastosowania wielu etapów produkcyjnych. Każdy etap jest bardzo intensywny energetycznie, a optymalna efektywność ekonomiczna jest uzależniona od skrupulatnej kontroli nad stratami energii w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności działania. Kontrola nad stratami energii zapewnia równocześnie kontrolę nad zawartością i lepkością każdego wytopu dla osiągnięcia najlepszej jakości produktu.
Czytaj dalej >>

Metale nieżelazne


Mimo, że metale nieżelazne mają niższą temperaturę topnienia niż żelazo i stal, proces przemiany ze stanu stałego w płynny, oraz utrzymanie ich w tym stanie przez długie okresy czasu, dalej oznaczają wysokie zużycie energii. Tak jak w przypadku zastosowań dla metali żelaznych, kontrola nad stratami ciepła poprzez zastosowanie systemu izolacji Promat zapewnia największe korzyści w zakresie kosztów i jakości.
Czytaj dalej >>

Piece specjalne


Piece stosowane do produkcji metali żelaznych, nieżelaznych, ceramiki i szkła stanowią duży odsetek pieców przemysłowych działających na świecie. Jednakże, dodatkowo istnieje duża ilość wyspecjalizowanych procesów, dla których osiągnięcie wysokiej temperatury stanowi integralną ich część. Dla wszystkich takich zastosowań wydajne zużycie energii jest problemem o najwyższej wadze.
Czytaj dalej >>