STEELFLEX®-1200

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Skrajnie niskie przewodnictwo cieplne
 • Wysoka stabilność termiczna
 • Dostępność w różnych gatunkach temperaturowych
 • Różnorodność wodoodpornych typów osłon
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Niepalność
 • Łatwość instalacji
 • Brak szkodliwych - respirabilnych włókien
 • Przyjazny dla środowiska, bez spoiw organicznych
 • Odporność na większość chemikaliów

Panele elastyczne do kadzi torpedo

Panele STEELFLEX są specjalnie zaprojektowane dla przemysłu żelaza, stali i metali kolorowych. Elastyczne, mikroporowate panele izolacyjne mają bardzo wyjątkowe właściwości mechaniczne i termiczne. Jest to mieszanina absorbera IR i pirogenicznej krzemionki wzmocnionej włóknem (Al2O3 w przypadku 1200). Asortyment składa się z trzech grup temperaturowych, wszystkie dostępne w różnych typach osłon. Wszystkie osłony są wodoodporne i zapewniają stabilność mikroporowatego rdzenia tam, gdzie istnieje ryzyko zamoczenia od betonów, zapraw, itp.

STEELFLEX®-1200, to produkt izolacyjny na bazie H2O3 o maksymalnej odporności termicznej 1200 °C.

Dane techniczne
< #Back#

 STEELFLEX® 
Kategoria
-1000X -1100
-1200
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1100
1200
Gęstość pozorna kg/m3 
360 430 450
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 3
< 1
< 0,1
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,030
0,049
0,039
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,77 1,02 0,54

 STEELFLEX® 
Kategoria
-1000X -1100
-1200
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1100
1200
Gęstość pozorna kg/m3 
360 430 450
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 3
< 1
< 0,1
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,030
0,049
0,039
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,77 1,02 0,54
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
STEELFLEX® jest dostępny w 5 rozmiarach i 3 grubościach

Długość mm
250
300 500 750 1000
Szerokość mm   
360 360
360
360
360
Grubość mm  
 5, 7, 10
  5, 7, 10
  5, 7, 10
  5, 7, 10
  5, 7, 10
STEELFLEX® jest dostępny w 5 rozmiarach i 3 grubościach

Długość mm
250
300 500 750 1000
Szerokość mm   
360 360
360
360
360
Grubość mm  
 5, 7, 10
  5, 7, 10
  5, 7, 10
  5, 7, 10
  5, 7, 10
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm   
   ± 3
Szerokość mm  
   ± 8
Grubość mm         ± 0,5    
Długość mm   
   ± 3
Szerokość mm  
   ± 8
Grubość mm         ± 0,5    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#

STEELFLEX® można łatwo przeciać zwykłym nożem i zaklejać taśmą aluminiową. Panele mogą być mocowane za pomocą tych samych klejów, które używane są do wyłożenia ogniotrwałego. Rekomendujemy K84.

STEELFLEX® można łatwo przeciać zwykłym nożem i zaklejać taśmą aluminiową. Panele mogą być mocowane za pomocą tych samych klejów, które używane są do wyłożenia ogniotrwałego. Rekomendujemy K84.

Typowe zastosowania
< #Back#
Izolacje mikroporowate zapewniają skrajnie niskie przewodnictwo cieplne, zbliżone do teoretycznego minimum w wysokich temperaturach. Materiały mikroporowate preferowane są wszędzie tam, gdzie jest ważna izolacyjność, a przestrzeń ograniczona lub gdzie straty energii, a tym samym i temperatura ściany zimnej, ściśle są wymagane.
 • Kadzie główne
 • Kadzie torpedo
 • Kadzie pośrednie
 • Elektryczne piece łukowe
 • Konwertory
Izolacje mikroporowate zapewniają skrajnie niskie przewodnictwo cieplne, zbliżone do teoretycznego minimum w wysokich temperaturach. Materiały mikroporowate preferowane są wszędzie tam, gdzie jest ważna izolacyjność, a przestrzeń ograniczona lub gdzie straty energii, a tym samym i temperatura ściany zimnej, ściśle są wymagane.
 • Kadzie główne
 • Kadzie torpedo
 • Kadzie pośrednie
 • Elektryczne piece łukowe
 • Konwertory