PROMATON® (ASTM standard)

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Stosowanie surowców wysokiej jakości
 • Stabilność wymiarów
 • Niski skurcz termiczny
 • Produkt szlifowany ze wszystkich stron
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Niskie przewodnictwo cieplne
 • Stosowanie bezpośrednio od strony ogniowej
 • Wysoka odporność na szok termiczny

Lekkie cegły ogniotrwałe do innych aplikacji

Lekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® są wytwarzane z czystego surowca, z zastosowaniem procesu wylewania lub wyciskania, z dobrych materiałów palonych a następnie wypalanie w nowoczesnych piecach. Jakość produkcji jest badana, potwierdzana i certyfikowana zgodnie z ISO 9001.

Dane techniczne
< #Back#

PROMATON® (ASTM standard)
Kategoria
23HD 26 28   30 32  33  34 
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1260
1430
1540  1650 1760  1820 1870
Gęstość pozorna kg/m3
580
800
900  1040  1200
1600 1450
Skurcz 30K przy CT – Całkowite obciążenie 24 h, %  
0,1
0,5
0,5 0,7 0,4 0,0
0,3
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K
0,30
0,34
0,40 0,46 0,62
1,20 1,15
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,2
2,0 3,0 3,1
3,2 18
12

PROMATON® (ASTM standard)
Kategoria
23HD 26 28   30 32  33  34 
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1260
1430
1540  1650 1760  1820 1870
Gęstość pozorna kg/m3
580
800
900  1040  1200
1600 1450
Skurcz 30K przy CT – Całkowite obciążenie 24 h, %  
0,1
0,5
0,5 0,7 0,4 0,0
0,3
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K
0,30
0,34
0,40 0,46 0,62
1,20 1,15
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,2
2,0 3,0 3,1
3,2 18
12
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
  NF1 NF1/76  NF2
Długość mm
230
230 250
Szerokość mm 
114
114 124
Grubość mm  64 76 64

Cegły końcowe i boczne dla łuków, wyższa jakość cegieł, np. cegły wysoko ogniotrwałe, dostępne na życzenie.
  NF1 NF1/76  NF2
Długość mm
230
230 250
Szerokość mm 
114
114 124
Grubość mm  64 76 64

Cegły końcowe i boczne dla łuków, wyższa jakość cegieł, np. cegły wysoko ogniotrwałe, dostępne na życzenie.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Masa %
   ± 10
Szerokość i szerokość mm  
   ± 1,0
Grubość mm         ± 1,0   
Masa %
   ± 10
Szerokość i szerokość mm  
   ± 1,0
Grubość mm         ± 1,0   
Typowe zastosowania
< #Back#
Lekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® stosowane są w piecach i instalacjach do obróbki cieplnej o niskim obciążeniu mechanicznymi bez większych obciążeń korozyjnych. Są one szczególnie przydatne do stosowania w instalacjach o pracy ciągłej, takich jak:

 • Instalacje przemysłu ceramicznego (komora i trzon pieca z wysuwanym trzonem, komorowe i wgłębne piece do wypalania)
 • Piece do spiekania anod, baterie koksownicze
 • Instalacje krakingu i procesowe w przemyśle petrochemicznym
 • Wyłożenia komór spalania
Lekkie prostki ogniotrwałe PROMATON® stosowane są w piecach i instalacjach do obróbki cieplnej o niskim obciążeniu mechanicznymi bez większych obciążeń korozyjnych. Są one szczególnie przydatne do stosowania w instalacjach o pracy ciągłej, takich jak:

 • Instalacje przemysłu ceramicznego (komora i trzon pieca z wysuwanym trzonem, komorowe i wgłębne piece do wypalania)
 • Piece do spiekania anod, baterie koksownicze
 • Instalacje krakingu i procesowe w przemyśle petrochemicznym
 • Wyłożenia komór spalania