PROMASIL®-1100 SUPER

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niezwykle niska przewodność cieplna
 • Niski skurcz
 • Niska pojemność cieplna, niska masa
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Wysoka stabilność termiczna
 • Formaty o dużych wymiarach
 • Dobra obrabialność

Wysoko-zaawansowane krzemiany wapnia do innych aplikacji

PROMASIL®-1100 SUPER, to lekkie, o dużych wymiarach płyty izolacyjne o znakomitych właściwościach termicznych. Jednorodna i trwała struktura matrycy mineralnej gwarantuje doskonałe właściwości mechaniczne i termiczne.

PROMASIL® -1100 SUPER, to unikalne rozwiązanie wszędzie tam gdzie tradycyjne materiały krzemianowo wapniowe lub płyty włókniste nie mogą być zastosowane.

PROMASIL®-1100 SUPER jest efektem zrównoważonej technologii PROMAXON®, który dzięki zmodyfikowanej strukturze matrycy mineralnej, zapewniającej kontrolowane i mniejsze rozmiary porów w krzemianie wapnia a oprócz tego, w celu dalszego obniżenia przewodności termicznej wprowadzono dodatkowy składnik mineralny.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – 12h full soak, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – 12h full soak, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   1200
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe Szerokość      500 mm    
Długość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   1200
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe Szerokość      500 mm    
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
   ± 3,0
Szerokość mm  
   ± 3,0
Grubość mm         ± 0,5    
Długość mm  
   ± 3,0
Szerokość mm  
   ± 3,0
Grubość mm         ± 0,5    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Ogniwa galwaniczne
 • Reaktory w przemyśle naftowym i gazowym
 • Wszystkie rodzaje pieców i palenisk
 • Konstrukcje aparatur
 • Sprzęt AGD
 • Wytop szkła i jego uszlachetnianie, fusing
 • Ogniwa paliwowe
 • Podpory, obejmy do rurociągów
 • Domowe paleniska -kominki
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Ogniwa galwaniczne
 • Reaktory w przemyśle naftowym i gazowym
 • Wszystkie rodzaje pieców i palenisk
 • Konstrukcje aparatur
 • Sprzęt AGD
 • Wytop szkła i jego uszlachetnianie, fusing
 • Ogniwa paliwowe
 • Podpory, obejmy do rurociągów
 • Domowe paleniska -kominki