PROMASIL®-1100

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niska przewodność cieplna
 • Niski skurcz
 • Niska gęstość pozorna, lekki
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Elastyczne możliwości zmian formatu, grubości do 170 mm
 • Kształtki dostępne jako otuliny rur i segmenty
 • Dobra obrabialność

Wysoko-zaawansowane krzemiany wapnia do innych aplikacji

PROMASIL®-1100 to wielkoformatowe, nie zawierające azbestu, lekkie płyty izolacyjne.
W połączeniu z gęstymi i lekkimi prostkami ogniotrwałymi lub z betonem, są idealnym materiałem na tylne warstwy izolacyjne. Jak ogólnie wiadomo, niska odporność krzemianów wapnia na szoki termiczne wyklucza je ze stosowania w warstwie roboczej. Materiały PROMASIL® mogą być produkowane jako płyty, otuliny rur, segmenty i gotowe kształtki.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
   1000
Szerokośćmm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.

Długość mm  
   1000
Szerokośćmm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.

Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,2    
Długość mm  
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,2    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylne warstwy izolacji w wyłożeniach ogniotrwałych.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topielne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topielne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylne warstwy izolacji w wyłożeniach ogniotrwałych.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topielne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topielne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)