PROMAPACK®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Materiał cienki, lekki i sztywny
 • Gładka powierzchnia
 • Może być kształtowany w mokrych warunkach
 • Doskonała obrabialność
 • Odporność na wysoką temperaturę
 • Niewrażliwość na szok termiczny
 • Wysoka izolacyjność elektryczna
 • Niskie przewodnictwo cieplne
 • Niewielkie zwilżanie przez stopioną stal
 • Dobra odporność na kwasy

Płyty izolacyjne i uszczelniające do kadzi głównych i pośrednic

Płyty POMAPACK® są sztywnym materiałem izolacyjnym na bazie wełny mineralnej, wollastonitu i wełny z krzemianu glinu, z mineralnymi komponentami wypełniającymi. Płyty są spajane zarówno spoiwami organicznymi, jak i nieorganicznymi. Ze względu na tę kombinację, płyty mają dużą odporność na wysokie temperatury, niskie przewodnictwo cieplne i dobrą izolacyjność elektryczną.

Materiał ten nie zawiera azbestu, a posiadając uniwersalne właściwości, stanowi zamiennik dla używanych wcześniej płyt azbestowych. Obszary zastosowań są liczne i nie ograniczają się do głównego obszaru zastosowania, to jest jako uszczelnienia wysokotemperaturowe.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMAPACK®

-700 -900
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1100
Gęstość pozorna kg/m3 
960 1000
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 24 h, %  
2,6
0,8
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,11
0,13
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
2,5 5,0

 PROMAPACK®

-700 -900
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1100
Gęstość pozorna kg/m3 
960 1000
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 24 h, %  
2,6
0,8
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,11
0,13
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
2,5 5,0
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
 1000
Szerokość mm
 1000
Grubość mm   1, 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Długość mm  
 1000
Szerokość mm
 1000
Grubość mm   1, 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość %
   ± 5
Szerokość %  
   ± 5
Grubość mm       ± 0,1 – 0,5    
Długość %
   ± 5
Szerokość %  
   ± 5
Grubość mm       ± 0,1 – 0,5    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
PROMAPACK® może być łatwo przebijany, cięty, frezowany i wiercony, z zastosowaniem konwencjonalnych maszyn do obróbki drewna, z narzędziami o utwardzonych ostrzach. Płyty PROMAPACK® posiadają dodatkową zaletę, a mianowicie można je kształtować na mokro - bez powodowania zniszczenia.

Podczas obróbki i przetwarzania produktów z wełny na bazie krzemianu glinu, należy przestrzegać zasad technicznych dla materiałów niebezpiecznych (TRGS).
PROMAPACK® może być łatwo przebijany, cięty, frezowany i wiercony, z zastosowaniem konwencjonalnych maszyn do obróbki drewna, z narzędziami o utwardzonych ostrzach. Płyty PROMAPACK® posiadają dodatkową zaletę, a mianowicie można je kształtować na mokro - bez powodowania zniszczenia.

Podczas obróbki i przetwarzania produktów z wełny na bazie krzemianu glinu, należy przestrzegać zasad technicznych dla materiałów niebezpiecznych (TRGS).
Typowe zastosowania
< #Back#
PROMAPACK® jest używany jako materiał izolacyjny, szczególnie jako zamiennik dla uprzednio stosowanych płyt azbestowych, w szerokiej gamie zastosowań, takich jak:
 • Uszczelnienia odporne na wysoką temperaturę
 • Materiał przenoszący dla przenośników rolkowych w metalurgii i produkcji szkła
 • Tylne warstwy izolacyjne w konstrukcjach pieców, jako warstwy bariery i do absorpcji agresywnych kondensatów
 • Urządzenia domowe (ogrzewacze i paleniska)
 • Urządzenia ochronne i osłony spawów
PROMAPACK® jest używany jako materiał izolacyjny, szczególnie jako zamiennik dla uprzednio stosowanych płyt azbestowych, w szerokiej gamie zastosowań, takich jak:
 • Uszczelnienia odporne na wysoką temperaturę
 • Materiał przenoszący dla przenośników rolkowych w metalurgii i produkcji szkła
 • Tylne warstwy izolacyjne w konstrukcjach pieców, jako warstwy bariery i do absorpcji agresywnych kondensatów
 • Urządzenia domowe (ogrzewacze i paleniska)
 • Urządzenia ochronne i osłony spawów