Zoptymalizowana kontrola procesu i poprawa bezpieczeństwa personelu podczas produkcji metali żelaznych.

Od czasu wynalezienia konwertera Bessemera w 19 wieku, oraz następującego rozwoju technologicznego w zakresie technologii wtryskiwania i kontroli procesu, masowa produkcja stali stała się integralną częścią ekonomii światowej.
Promat w wytwarzaniu stali
Inżynieryjne rozwiązania izolacyjne Promat HPI są stosowane w celu sprawowania kontroli nad temperaturami procesów i ograniczenia strat ciepła na każdym etapie procesu wytwórstwa stali. Zoptymalizowana kontrola procesu uzyskana poprzez precyzyjne zarządzanie temperaturą pozwala na lepszą kontrolę jakości i ściślejszą kontrolę metalurgiczną.

Podstawowe stalownictwo z procesami tlenowymi stanowi dopracowaną wersję konwertera Bessemera, z nadmuchem powietrza zastąpionym przez nadmuch tlenu. Około 70% światowej produkcji stali dokonywane jest z użyciem podstawowych pieców tlenowych. Przedmuchiwanie tlenu przez roztopioną surówkę hutniczą obniża zawartość węgla stopu i przemienia ją w stal.

Stalownictwo z zastosowaniem elektrycznych pieców łukowych oznacza wytwarzanie stali z odpadów, lub bezpośrednio ze zredukowanego z rudy żelaza, stopionego z użyciem łuku elektrycznego. Procesy te znane są jako pierwotne procesy stalownicze. Obróbka pozapiecowa dokonywana jest zazwyczaj w tyglach i stosowana jest w celu dodawania stopów i ogólnej modyfikacji chemii stali.

Rozwiązania Promat do transportu roztopionych metali
Roztopiona surówka jest przenoszona z wielkiego pieca do stalowni za pomocą wagonów torpedo. Mogą one przewozić do 600 ton żelaza i są używane do wstępnej obróbki metalu. System izolacji Promat zapewnia minimalne straty ciepła metalu podczas transportu.

Wyzwania stawiane izolacji w procesie wytwarzania stali
Nasze zobowiązanie rozpoczyna się wraz z pomocą podczas projektowania rozwiązania izolacyjnego dla klienta, w oparciu o analizę problemu natury termicznej. Możemy zaoferować pomiary termograficzne, wraz z analizą termicznych stanów przejściowych i wsparciem podczas orientacyjnych prób eksploatacyjnych. Jeżeli jest to wymagane, możemy zapewnić pomoc w dokonaniu instalacji i oddaniu do użytku w obiekcie klienta.

Wyzwania stawiane izolacji w procesie wytwarzania stali
 • Zarządzanie termiczne – kontrola strat energii – optymalizacja kontroli procesu.
 • Najlepsza możliwa kontrola strat energii.
 
 • Odporność na szok termiczny.
 • Odporność na ściskanie pod obciążeniem stopionego metalu.
 • Niepalność.
 • Odporność na uszkodzenia spowodowane przez wodę podczas instalacji wraz z mokrymi masami lejnymi.
 • Projekt przystosowany do stałego działania w warunkach wysokiej temperatury bez uszczerbku. Kluczowa jest najdłuższa możliwa żywotność izolacji bez nadmiernego kurczenia lub pogorszenia własności.
 • Łatwa instalacja komponentów izolacji.
 • Szybki zwrot inwestycji w izolację – ekonomiczny projekt systemu, konkurencyjny w odniesieniu do wymogów kosztownej obsługi.

Promat jest w stanie rozwiązać wszystkie powyższe wymogi projektowe. Dokonując wyboru spośród najszerszego na rynku portfolio produktów izolacyjnych „najlepszych w klasie” o najniższej przewodności cieplnej, jesteśmy w stanie zaprojektować „rozwiązanie inżynieryjne” najlepiej spełniające wymogi projektowe. Dokonujemy wyboru spośród najlepszych dostępnych produktów mikroporowatych, krzemianowo-wapniowych, ogniotrwałych i włóknistych. Posiadamy materiały dedykowane do konkretnych zastosowań w przemyśle metali żelaznych.

System Promat nie zostanie pokonany w zakresie wydajności.

Zastosowania

Kadzie
Wyzwania:
 • Wydłużony czas odlewania ciągłego
 • Wydłużony okres retencji kadzi – mniej energii potrzeba na podgrzanie wstępne i dogrzanie
 • Wydłużona metalurgiczna obróbka pozapiecowa w kadzi – lepsza stabilizacja temperatury i lepkości
 • Ograniczony spadek temperatury

Rozwiązanie:
 • STEELFLEX® umieszczony pomiędzy pancerzem kadzi a wyłożeniem ceramiczny

Zalety:
 • Ograniczenie strat ciepła przez pancerz
 • Chłodniejszy pancerz mniej się rozszerza, przez co wyłożenie ogniotrwałe lepiej pracuje
 • Niższy gradient temperatury sprzyja równomiernemu rozszerzaniu – Mniej szczelin pomiędzy kształtkami – Mniejsza tendencja do zaciskania – Lepsza odporność na penetrację stopionej stali
Kadzie pośrednie
Kadź pośrednia używana jest do podawania roztopionego metalu do wlewnicy w celu uniknięcia rozchlapywania i zapewnienia spokojniejszego przepływu. Kadź pośrednia pozwala na podawanie metalu ze zbiornika do maszyny odlewniczej podczas gdy kadzie są wymieniane, działając jako bufor gorącego metalu, a także zapewniają łagodny przepływ, regulujący podawanie metalu do form i oczyszczający metal.

Wyzwanie:
 • W celu zoptymalizowania przepływu i jakości metalu

Rozwiązanie:
 • STEELFLEX® umieszczony pomiędzy zewnętrzną skorupą kadzi pośredniej a okładziną ceramiczną

Zalety :
 • Udział w utrzymywaniu stałej temperatury i lepkości stali
 • Dokładna kontrola nad temperaturą /przepływem jest kluczowa w celu wsparcia wielu operacji metalurgicznych i homogenizacji zachodzącej podczas przepływu przez kadzie pośrednie.
Kadzie Torpedo
Kadzie Torpedo transportują roztopione żelazo z wielkiego pieca do stalowni.

Wyzwanie:
 • Długie okresy przetrzymywania i odległości transportu – problemy z utrzymaniem temperatury.

Rozwiązanie:
 • Izolacja MICROTHERM®

Zalety:
 • Umożliwia stosowanie dużo cieńszej warstwy okładziny bez utraty wydajności cieplnej
 • Zwiększona pojemność kadzi
 • Lepsza kontrola nad temperaturą i lepkością roztopionego metalu
 • Ograniczony spadek temperatury podczas
Wielki piec
Zastosowanie produktów Microtherm®:
 • Dysze gorącego nadmuchu/rury dmuchawy
 • Zawory, mieszki i ruszty nagrzanego powietrza
 • Koryta żelaza
 • Pokrywy koryt

Zespół odgazowujący:
 • Ściany zbiornika
 • Nogi
 • Górne komory rozprężne
Inne zastosowania
Elektryczny piec łukowy
Elektryczne piece łukowe pracują w temperaturach około 1800°C i mogą mieć pojemność do 400 ton. Wydajna izolacja może gruntownie poprawić wydajność działania.

Typowe rozwiązanie Promat zawiera:
 • Cegły ogniotrwałe (MgO-C).
 • Lekkie cegły ogniotrwałe PROMATON®.
 • Zabezpieczająca izolacja mikroporowata PROMALIGHT®

Piece hartownicze/obróbki cieplnej do żelaza i stali (włączając piece z trzonem kroczącym)
 • Ograniczenie czasu nagrzewania i utraty ciepła przez ściany
 • Jednolita temperatura w różnych strefach nagrzewania
 • Ograniczenie temperatury skorupy w pobliżu sekcji palnika w dla bezpieczeństwa personelu

Baterie pieców koksowniczych