DALFRATEX®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Dobra izolacyjność elektryczna
 • Wysoka wytrzymałość elektryczna
 • Niska przewodność elektryczna
 • Kompatybilność z kwasami mineralnymi (za wyjątkiem fosforowego fluorowodorowego)
 • Kompatybilność z szerokim wachlarzem substancji (powietrze, chlorki, tlenek węgla, amoniak i dwutlenek siarki)
 • Kompatybilność z materiałami ogniotrwałymi na bazie krzemianów w wysokich temperaturach

Tkanina

DALFRATEX® jest to asortyment włókien i tekstyliów nieorganicznych. Materiały są w stanie pracować nieprzerwanie w temperaturze 1000°C, a przez ograniczone okresy czasu 1600°C. Nie ulegają stopieniu ani odparowaniu do czasu przekroczenia temperatury 1700°C i są odporne na szok termiczny.

Produkty DALFRATEX® zapewniają także elastyczną izolację elektryczną w temperaturach przekraczających 1000°C. Składają się one z ciągłych włókien krzemionki amorficznej, łączącej ze sobą elastyczność włókien i tekstyliów z ogniotrwałymi właściwościami krzemionki.

Większość produktów DALFRATEX® jest dostępna w dwóch podstawowych formach, tj. standardowej i wstępnie skurczonej.

Dane techniczne
< #Back#
DALFRATEX® tkanina
Kod
C-H  C-19 UC-H/D UC-19/D UC-19/AR
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600
Masa nominalna g/m2  630 1250 640 1260 1300
Rodzaj przędzy
prosty prosty prosty prosty prosty
Rodzaj splotu
satynowy satynowy satynowy satynowy satynowy
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
DALFRATEX® tkanina
Kod
C-H  C-19 UC-H/D UC-19/D UC-19/AR
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600
Masa nominalna g/m2  630 1250 640 1260 1300
Rodzaj przędzy
prosty prosty prosty prosty prosty
Rodzaj splotu
satynowy satynowy satynowy satynowy satynowy
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
DALFRATEX® tkanina 
Kod
C-H  C-19 UC-H/D UC-19/D UC-19/AR
Grubość nominalna mm  
0,9 1,6 0,9 1,6 1,7
Szerokość nominalna mm
825 825 910 910 910

Nominalna długość rolki, nieogrzana: 48 m
Nominalna długość rolki, ogrzana: 45 m
DALFRATEX® tkanina 
Kod
C-H  C-19 UC-H/D UC-19/D UC-19/AR
Grubość nominalna mm  
0,9 1,6 0,9 1,6 1,7
Szerokość nominalna mm
825 825 910 910 910

Nominalna długość rolki, nieogrzana: 48 m
Nominalna długość rolki, ogrzana: 45 m
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Elastyczne tkaniny, taśmy, węże i sznury DALFRATEX® mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Elastyczne tkaniny, taśmy, węże i sznury DALFRATEX® mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia