PROMAFLEX®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Elastyczny, odporny na wysoką temperaturę materiał izolacyjny
 • Obróbka tekstyliów, wycinanie części o najróżniejszych kształtach i grubościach
 • Elastyczność do wysokich temperatur
 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Wysoka wydajność izolacyjna przy małej grubości materiału, wysoka wydajność absorpcji ciepła
 • Odporność na różnorodne reagenty chemiczne i atmosfery

Tkanina do kolektorów wieżowych elektrowni so-larnych

PROMAFLEX® to odporne na wysoką temperaturę tkaniny składające się z przynajmniej 94% SiO2. Są one dostępne w różnych formach, np. tkaniny, włókna, węże, sznury, itp.

Tkaniny, taśmy i węże PROMAFLEX® są dostępne w dwóch jakościach: PROMAFLEX®-1100 i PROMAFLEX®-1400.

Nici i sznury produkowane są wyłącznie w jakości PROMAFLEX®-1000.

Dane techniczne
< #Back#

PROMAFLEX®
Jakość
1000 1400
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1400
Przewodnictwo cieplne @600 °C, W/m.K
0,14 0,14

PROMAFLEX®
Jakość
1000 1400
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1400
Przewodnictwo cieplne @600 °C, W/m.K
0,14 0,14
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
PROMAFLEX® tkanina

1000/086 1000/142 1400/071 1400/147
Długość mm  
ca. 46 ca. 46
ca. 46
ca. 46
Szerokość mm
915 915 835 835
Grubość mm  0,76 1,42 0,66 1,32


PROMAFLEX® sznury

-1000
Średnica mm  
6,4 / 9,5 / 12,7 / 19,0 / 25,0
Długość mm
ca. 15/39


PROMAFLEX® taśmy

1000/152 1000/152 1400/317 1400/317
Długość mm  
ca. 31 ca. 31
ca. 15
ca. 15
Szerokość mm
25 50 25 50
Grubość mm  1,52 1,52 3,17 3,17
PROMAFLEX® tkanina

1000/086 1000/142 1400/071 1400/147
Długość mm  
ca. 46 ca. 46
ca. 46
ca. 46
Szerokość mm
915 915 835 835
Grubość mm  0,76 1,42 0,66 1,32


PROMAFLEX® sznury

-1000
Średnica mm  
6,4 / 9,5 / 12,7 / 19,0 / 25,0
Długość mm
ca. 15/39


PROMAFLEX® taśmy

1000/152 1000/152 1400/317 1400/317
Długość mm  
ca. 31 ca. 31
ca. 15
ca. 15
Szerokość mm
25 50 25 50
Grubość mm  1,52 1,52 3,17 3,17
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Elastyczne tkaniny, taśmy, węże i sznury PROMAFLEX® mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Elastyczne tkaniny, taśmy, węże i sznury PROMAFLEX® mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Wysokowydajna elastyczna ochrona cieplna dla wszystkich odsłoniętych części, konstrukcje szczególnie dla osób na miejscu pracy
 • Elastyczna izolacja dla zastosowań przemysłowych i ochrony przewodów hydraulicznych i napędowych, kompensatorów i rur chłodzenia
 • Cieplne kurtyny ochronne, rękawy do gazów wylotowych i izolacje, okrycia ochronne spawów
 • Izolacja elektryczna
 • Wysokowydajna elastyczna ochrona cieplna dla wszystkich odsłoniętych części, konstrukcje szczególnie dla osób na miejscu pracy
 • Elastyczna izolacja dla zastosowań przemysłowych i ochrony przewodów hydraulicznych i napędowych, kompensatorów i rur chłodzenia
 • Cieplne kurtyny ochronne, rękawy do gazów wylotowych i izolacje, okrycia ochronne spawów
 • Izolacja elektryczna