Kontrolowany przepływ ciepła i maksimum wydajności

W Europie konwencjonalne elektrownie, opalane węglem, olejem lub gazem, w dalszym ciągu zaspokajają około 50% naszego zapotrzebowania. Elektrownie atomowe dostarczają dalszych 27%. Nasza zależność od energii wytwarzanej w sposób konwencjonalny wymaga od nas, abyśmy uczynili te elektrownie możliwie wydajnymi termicznie, tak, by koszt naszej energii był możliwie najniższy.
Promat wspomaga dostarczanie energii o niskich kosztach
Przez minimalizowanie strat wynikłych ze strat ciepła, stosowanie rozwiązań izolacyjnych Promat na terenie całych elektrowni umożliwia się optymalny przepływ ciepła w celu zapewnienia maksymalnej wydajności wytwarzania energii. Elektrownie są złożonymi instalacjami. Złożoność sprzętu i duża ilość wzajemnie połączonych systemów rur oznacza, że brak przestrzeni jest poważnym problemem.

Rozwiązania Promat – optymalna wydajność w ograniczonej przestrzeni
W rozwiązaniu Promat stosuje się produkty izolacyjne o najlepszych własnościach obecne na rynku, co oznacza, że nasze systemy izolacji są najlżejszymi i najbardziej zwartymi z dostępnych.

Wyzwania projektów izolacji dla wytwarzania energii
  • Zarządzanie termiczne – kontrola nad stratami energii – optymalizacja projektu.
  • Najlepsza możliwa kontrola nad utratą ciepła.
  • Najbardziej zwarte systemy izolacji w celu stawienia czoła brakom przestrzeni.
  • Projekt przystosowany do ciągłej pracy w wysokiej temperaturze bez utraty własności jakichkolwiek komponentów systemu. Długa żywotność jest kluczowa dla izolacji, bez utraty własności z upływem czasu, lub pogorszenia własności innego rodzaju.
  • Łatwość montażu komponentów izolacji i łatwy demontaż podczas rutynowej obsługi. Dostępność uprzednio dostosowanych przedmiotów w celu szybkiej instalacji skomplikowanych przebiegów orurowania.
  • Niepalność w celu zapewnienia bezpieczeństwa ogniowego w pobliżu turbin i innego sprzętu.

  • Odporność na uszkodzenia pod wpływem wibracji.
  • Szybki zwrot inwestycji w izolację – ekonomiczny projekt systemu.

Promat może rozwiązać powyższe wyzwania projektowe. Dokonując wyboru spośród najbogatszego na rynku portfolio produktów izolacyjnych „najlepszych w klasie” o najniższej przewodności cieplnej, jesteśmy w stanie zaprojektować „rozwiązanie inżynieryjne” najlepiej spełniające wymagania projektowe.

Posiadając dostęp do najlepszych dostępnych na rynku mikroporowatych, wykonanych z krzemianu wapnia, ognioodpornych i włóknistych produktów izolacyjnych, system Promat nie zostanie pobity w zakresie wydajności.

Zastosowania

Elektrownie konwencjonalne

Skrzynie zaworowe/zawory

Zakończenia turbin/cokoły łożysk
Brak przestrzeni pomiędzy cokołami łożysk a cylindrami wysokiego/średniego ciśnienia uniemożliwia zastosowanie konwencjonalnych materiałów izolacyjnych. Izolacje włókniste i sztywne są zbyt masywne aby zastosować właściwą ich grubość dla ochrony. Panel MICROTHERM® QUILTED jest cienki i wystarczająco elastyczny aby go zastosować. W ten sposób ryzyko przegrzania i pożaru jest znacząco ograniczone.

Systemy rur przewodzących parę
Rurowe mikroporowate sekcje formowane oraz elastyczne panele pozwalają na izolowanie indywidualnych rur dla uzyskania największej możliwej wydajności termicznej.

Obudowy/ściany kotłów

Miechy powrotne CO2

Płyty/osłony cieplne
Panele elastyczne MICROTHERM® mogą być fabrycznie kształtowane i zszywane w osłony. Mogą one także być pokryte elastycznym materiałem ze stali nierdzewnej w celu utworzenia dostosowanych systemów kasetowych. Każda z opcji pozwala na łatwy demontaż w celu kontroli i obsługi.

Zawory zatrzymania awaryjnego
Jest to kolejne zastosowanie dla którego kształtowanie elastycznych paneli MICROTHERM® w osłony i kasety pozwala na łatwy demontaż w celu umożliwienia dostępu podczas obsługi.

Drzwi/bariery przeciwpożarowe

Kołnierze przewodów CO2

Kolektory kotłów

Rury dolotowe/wylotowe
Mikroporowate formowane sekcje rurowe oraz panele elastyczne pozwalają na izolowanie pojedynczych rur dla większej wydajności termicznej. Promat HPI posiada najbardziej uniwersalne portfolio produktów spośród wszystkich producentów izolacji, a dla uzyskania optymalnej wydajności termicznej możemy dostarczyć dodatkowych komponentów izolacyjnych, takich jak liny, taśmy i tkaniny DALFRATEX®.

Wyloty turbin
MICROTHERM® SLATTED, MICROTHERM® PANEL, MICROTHERM® SLATTED oraz MICROTHERM® QUILTED są idealne w celu izolowania wylotów turbin. Mają doskonałe, wysokie własności odporności na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia powstałe w wyniku wibracji.
Elektrownie atomowe

MICROTHERM® nie ulega uszkodzeniu po wystawieniu na promieniowanie neutronowe lub gamma.

Zbiorniki ciśnieniowe ciśnieniowych reaktorów wodnych (PWR)

Wiązki rur w kolektorach kotłów zaawansowanych reaktorów chłodzonych gazem (AGR)
Panele MICROTHERM® SLATTED są szeroko stosowane w Wielkiej Brytanii przez British Energy.

Sprzęt do wytwarzania pary
Warstwy MICROTHERM® SLATTED zamknięte w stalowej kasecie są stosowane do izolacji orurowania przewodzącego parę wokół sprzętu wytwarzającego parę w pomieszczeniach reaktora we wszystkich 900 – 1400 MW elektrowniach atomowych zarządzanych przez Electricité de France (EdF).