MONALITE®-M1A

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niska przewodność cieplna pozwalająca na niskoenergetyczne systemy izolacyjne
 • Mała pojemność cieplna
 • Bardzo wysoka odporność na szoki termiczne i wysoka wytrzymałość mechaniczna dająca długą żywotność
 • Niezwilżalne przez ciekłe metale nieżelazne, nie reaguje ze środkami smarnymi takimi jak azotek boru lub grafitu
 • Nie zawiera azbestu
 • Stabilna wymiarowo i odporna na ścieranie
 • Doskonała skrawalność przy zadanej tolerancji

Techniczne krzemiany wapnia do SOFC, MCFC, SAFC ogniw paliwowych

Materiały MONALITE® to nie zawierająca azbestu krzemianowo-wapniowa "ceramika techniczna" o gęstości w zakresie od 850 do 1000 kg/m3.

MONALITE® jest standardowym produktem stosowanym w w odlewniach aluminium i przemyśle odlewniczym oraz jest także stosowany w konstrukcjach pieców i innych obszarach przemysłu.

MONALITE®-M1A jest udoskonalonym materiałem o większej wytrzymałości i stabilności wymiarowej do 1000 ° C.

Dane techniczne
< #Back#

 MONALITE®
Kategoria
M1 M1A
Temperatura klasyfikacyjna °C 
850 1000
Gęstość pozorna kg/m3
850 970
Skurcz @750 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
< 0,1
< 0,02
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,227
0,224
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  17 35

 MONALITE®
Kategoria
M1 M1A
Temperatura klasyfikacyjna °C 
850 1000
Gęstość pozorna kg/m3
850 970
Skurcz @750 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
< 0,1
< 0,02
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,227
0,224
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  17 35
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm   
  2500
Szerokość mm 
  1200
Grubość mm       13,1 / 19,5 / 25,8 / 32,2 / 38,5 / 51,2 / 76,6   

Inne rozmiary dostępne są na życzenie.
Długość mm   
  2500
Szerokość mm 
  1200
Grubość mm       13,1 / 19,5 / 25,8 / 32,2 / 38,5 / 51,2 / 76,6   

Inne rozmiary dostępne są na życzenie.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm   
   ± 5,0
Szerokość mm 
   ± 5,0
Grubość mm        + 0/- 0,8   
Długość mm   
   ± 5,0
Szerokość mm 
   ± 5,0
Grubość mm        + 0/- 0,8   
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Jednorodna, drobnoziarnista struktura jest idealna dla precyzyjnej obróbki. Materiały MONALITE® mogą być precyzyjnie obrabiane specjalnymi maszynami do metalu czy drewna z odpowiednio wyposażonymi narzędziami. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.

Płyty lub kształtki MONALITE® moga być mocowane za pomocą kleju lub mechanicznie za pomocą śrub czy kotew.
Jednorodna, drobnoziarnista struktura jest idealna dla precyzyjnej obróbki. Materiały MONALITE® mogą być precyzyjnie obrabiane specjalnymi maszynami do metalu czy drewna z odpowiednio wyposażonymi narzędziami. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.

Płyty lub kształtki MONALITE® moga być mocowane za pomocą kleju lub mechanicznie za pomocą śrub czy kotew.
Typowe zastosowania
< #Back#
Metale nieżelazne

Niezwilżalność MONALITE® to właściwość która oznacza, że produkty jest idealny do zastosowań przy odlewaniu metali nieżelaznych.
 • Kęsy i odlewania wlewków jako płyt przejściowych, pływaki, rynny spustowe
 • Pokrywy do odlewania ciągłego
 • Prowadnice do ciągłego odlewania blachy
 • Kanały wlewowe, rury, dysze i podajnik liniowe przy odlewaniu nisko ciśnieniowym
 • Wyłożenia robocze pieców do dozowników/dociskaczy
 • Rynny spustowe i zapory
Straty ciepła, temperatura obudowy i waga mogą być zmniejszone przy stosowaniu w połączeniu z PROMASIL® czy PROMALIGHT® / MICROTHERM® izolacją o wysokiej wydajności.

Piece przemysłowe

 • Obudowy nośne
 • Konstrukcje izolacyjne gdzie wymagana jest wysoka odporność na obciążenie termiczne i/lub mechaniczne
Przemysł naftowy i gazowy

 • Kołnierze, uszczelki i pierścienie odporowe rur
 • Dystanse i tuleje
Metale nieżelazne

Niezwilżalność MONALITE® to właściwość która oznacza, że produkty jest idealny do zastosowań przy odlewaniu metali nieżelaznych.
 • Kęsy i odlewania wlewków jako płyt przejściowych, pływaki, rynny spustowe
 • Pokrywy do odlewania ciągłego
 • Prowadnice do ciągłego odlewania blachy
 • Kanały wlewowe, rury, dysze i podajnik liniowe przy odlewaniu nisko ciśnieniowym
 • Wyłożenia robocze pieców do dozowników/dociskaczy
 • Rynny spustowe i zapory
Straty ciepła, temperatura obudowy i waga mogą być zmniejszone przy stosowaniu w połączeniu z PROMASIL® czy PROMALIGHT® / MICROTHERM® izolacją o wysokiej wydajności.

Piece przemysłowe

 • Obudowy nośne
 • Konstrukcje izolacyjne gdzie wymagana jest wysoka odporność na obciążenie termiczne i/lub mechaniczne
Przemysł naftowy i gazowy

 • Kołnierze, uszczelki i pierścienie odporowe rur
 • Dystanse i tuleje