Najnowocześniejsze ekologiczne rozwiązania inżynieryjne dla ogniw paliwowych

Ogniwa paliwowe są „odnawialnym źródłem energii” o elastyczności pozwalającej na ich zastosowanie na wszystkich poziomach produkcji energii, od zastosowań w małych urządzeniach przenośnych, poprzez urządzenia domowego użytku i pojazdy, aż do włączenia ich w sieć energetyczną. Wiele ogniw paliwowych lub reformerów może pracować nieprzerwanie w wysokich temperaturach, przez długie okresy czasu i są jednymi z najwydajniejszych i najczystszych z dostępnych źródeł energii, zużywających istniejące paliwa węglowodorowe lub wodór (pozyskiwany ze źródeł odnawialnych) i wydzielających jako odpad jedynie opary wody.
Promat – właściwy wybór dla przemysłu ogniw paliwowych
Promat oferuje najbardziej wszechstronną gamę produktów oraz najcieńszą i najlżejszą izolację dla wszystkich typów ogniw paliwowych, reformerów i zastosowań. Powyższe zalety łączą się z długoletnim doświadczeniem przemysłowym oraz niedoścignionym wsparciem technicznym na każdym etapie projektu.

Promat – kompletny pakiet dostawczy i serwisowy
Nasze zaangażowanie rozpoczyna się od pomocy podczas projektowania prototypu, w oparciu o analizę dynamiczną stanów cieplnych i wsparcia podczas prób eksploatacyjnych. W miarę potrzeb, trwa ono do etapu częściowego przygotowania do produkcji seryjnej na dużą skalę, a nawet do czasu dostarczenia kompletnych systemów izolacyjnych, włączając w to wszelkie obudowy metalowe. Byliśmy zaangażowani we wczesne projekty rozwojowe ogniw paliwowych, a teraz jesteśmy prowadzimy współpracę z tymi samymi klientami dla celów produkcji w dużych ilościach.

Wyzwania
  • Zarządzanie termiczne – kontrola nad stratami energii – optymalizacja projektu
  • Najlepsza możliwa kontrola nad stratami ciepła
  • Maksymalna wydajność jednostkowa dla optymalnego wytwarzania energii
  • Projekt pozwalający na ciągłą pracę w wysokiej temperaturze bez negatywnego wpływu na jakiekolwiek komponenty systemu. Duża żywotność, bez nadmiernego kurczenia się, lub pogorszenia własności innego rodzaju, jest w przypadku izolacji kluczowa.
  • Łatwy montaż komponentów izolacji oraz łatwa możliwość demontażu podczas rutynowej obsługi.
 
  • Szybki zwrot z inwestycji – efektywny pod względem kosztów projekt systemu dla konkurencyjnego wytwarzania w dużych ilościach

Promat może udzielić pomocy w celu rozwiązania powyższych wyzwań projektowych. Wybierając z najszerszego dostępnego na rynku portfolio produktów, opartego o „najlepsze w klasie” produkty izolacyjne o najniższym przewodnictwie cieplnym, możemy zaprojektować „rozwiązanie inżynieryjne” spełniające w możliwie najlepszy sposób wszelkie wymogi projektowe.

Posiadając dostęp do najlepszych mikroporowatych, na bazie krzemianu wapnia, ogniotrwałych, włóknistych produktów izolacyjnych, system Promat jest niedościgniony w zakresie wydajności.

Zastosowania

Ogniwa paliwowe SOFC i MCFC

Ogniwa paliwowe z zestalonym elektrolitem tlenkowym (SOFC) oraz ogniwa paliwowe ze stopionym węglanem (MCFC) działają stale, przez długie okresy czasu, w bardzo wysokich temperaturach. W celu osiągnięcia stabilnej mocy wyjściowej, systemy izolacyjne dla sprzętu tego typu muszą być w stanie utrzymać swoje własności blisko górnej temperatury projektowej bez żadnej utraty wydajności.

Pojedyncze ogniwa paliwowe wytwarzają stosunkowo małą ilość elektryczności, są więc łączone w stosy w celu uzyskania znaczącej mocy wyjściowej. Stosy te zamykane są w obudowach, które czasami określa się jako „hot box”, które izoluje się z pomocą mikroporowatych izolacji dostarczanych przez Promat .

Używając produktów mikroporowatych Promat, temperatura typowego stosu SOFC wynosząca do 1000°C ograniczana jest do bezpiecznej dla środowiska temperatury powierzchniowej około 50°C.

W przypadku niektórych projektów stosów SOFC, obecność krzemionki może być uważana za zanieczyszczenie. W celu rozwiązania tego problemu Promat oferuje alternatywę w postaci izolacji Microtherm® Super A. Jest to materiał mikroporowaty oparty na tlenku glinu w miejsce krzemionki, posiadający dodatkową zaletę w postaci wyższej temperatury granicznej 1150°C.

Ograniczając ogólną utratę ciepła, wydajność stosu jest optymalizowana, mimo że mikroporowaty materiał izolacyjny zapewnia najmniejszą możliwą grubość systemu.
Ogniwa paliwowe SAFC

Stałokwasowe ogniwa paliwowe (SAFC), które obecnie są szeroko stosowane w urządzeniach domowych i małych zastosowaniach, mają szereg zalet w porównaniu z ogniwami paliwowymi z polimerowym elektrolitem. SAFC działają w temperaturze 200 – 300°C i korzystają z zalet izolacji mikroporowatej w celu optymalizacji wydajności i utrzymania zwartości konstrukcji. Rozwój SAFC może zaoferować ograniczenie złożoności projektowej (a co za tym idzie kosztu) całego pakietu ogniwa paliwowego.
Reformery

Reformery ekstrahują wodór z całego szeregu paliw opartych na węglowodorach i alkoholach. Dla maksymalnej wydajności procesu reformowania wymagane są wysokie temperatury. Promat dostarcza rozwiązań dla izolacji reformerów ogniw paliwowych wszelkich typów.

Wiele reformerów ma kształt cylindryczny i w łatwy sposób mogą być izolowane za pomocą rury z izolacji mikroporowatej, lub produktów elastycznych.

Projekt izolacji może być szczególnie trudny w przypadku małych domowych ogniw PEFC. W tym przypadku element często stanowi złożony, trójwymiarowy kształt, który jest praktycznie niemożliwy do odizolowania z użyciem konwencjonalnej izolacji w postaci panelu, lub bloku. Dla takich zastosowań preferuje się mikroporowatą izolację w postaci granulatu FREEFLOW® - posiadającą wydajność MICROTHERM®, lecz wzbogaconą o łatwo „wypełniającą przestrzeń” sypkość!
Wyposażenie uzupełniające (BOP)

Wyposażenie uzupełniające (BOP) składa się ze wszystkich komponentów systemu, takich jak pompy paliwa, sprężarki powietrza, wymienniki ciepła, wentylatory, itp. wymagane do wymuszenia obiegu gazów i płynów podczas pracy ogniwa paliwowego.

Najlepsza wydajność wyposażenia uzupełniającego uzyskiwana jest przy zastosowaniu mikroporowatych produktów dla rur i kształtów cylindrycznych – MICROTHERM® MPS (Moulded Pipe Sections) – formowanych sekcji rurowych, oraz paneli elastycznych MICROTHERM® PANEL, zapewniających niezrównaną wydajność połączoną z łatwością kształtowania, oraz szybkim i łatwym montażem.
Usługi dodatkowe

Dla wydajnej ekonomicznie produkcji seryjnej Promat jest w stanie zaoferować szeroki wachlarz dodatkowych usług wspierających:
  • możliwość produkcji z użyciem form
  • zdolność do kształtowania w dużych ilościach (wstępne kształtowanie w fabryce)
  • możliwość dostarczenia całości systemu – dostępnego także jako „zestaw części” w celu ułatwienia montażu przez klienta
Promat oferuje bardziej kompletny pakiet usług niż jakikolwiek inny dostawca biernej ochrony przeciwpożarowej lub materiałów izolacyjnych. Nasze usługi zaprojektowane są mając na uwadze ograniczenia czasu montażu oraz kosztów instalacji.