Rozwiązania Promat w zastosowaniach energetycznych

Wszystkie gałęzie przemysłu uświadamiają sobie, że obecne trendy energetyczne nie są możliwe do utrzymania. Nasz świat, jako całość, musi zmienić sposoby wytwarzania energii, mając na uwadze nie tylko ochronę środowiska, ale także bezpieczeństwo i niezawodność źródła energii. W dniu dzisiejszym, uwaga oddala się od kurczących się zasobów paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Dla Promat wyzwanie stanowi problem wspomagania możliwie wydajnego termicznie wytwarzania i użytkowania energii.

Energia słoneczna


Skoncentrowana energia słoneczna (CSP) jest prawdopodobnie jedną z najbardziej zachęcających technologii przyczyniających się do osiągnięcia ustalonych celów w zakresie wytwarzania energii odnawialnej z powodu dostępności potencjalnie nieograniczonych rezerw energii słonecznej w słonecznych regionach świata. Innowacyjne systemy izolacyjne i ognioodporne firmy Promat stanowią dla przemysłu punkt odniesienia we wszystkich typach instalacji CSP.
Czytaj dalej >>

Ogniwa paliwowe


Jako „źródło zielonej energii odnawialnej,” ogniwa paliwowe mogą działać na wszystkich poziomach produkcji energii, włączając w to główną sieć energetyczną. Ogniwa paliwowe mogą działać bez przerwy, pod warunkiem podtrzymywania koniecznych przepływów systemu. Rozwiązania izolacyjne Promat dla ogniw paliwowych i reformerów oferują najlepszą wydajność termiczna, przy zachowaniu całkowitej stabilności przez cały okres użytkowania.
Czytaj dalej >>

Wytwarzanie energii


Elektrownie, konwencjonalne czy też atomowe, w dalszym ciągu dostarczają większość zużywanej obecnie elektryczności. Zastosowanie rozwiązań izolacyjnych Promat w całych elektrowniach pozwoli na osiągnięcie maksymalnej wydajności podczas wytwarzania energii, oraz optymalnego przepływu ciepła, poprzez zminimalizowanie niepotrzebnych strat wynikłych z utraty ciepła.
Czytaj dalej >>