Minimalna utrata energii, maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Komfort i bezpieczeństwo są kluczowe w przypadku budynków w których mieszkamy, pracujemy i ogólnie żyjemy. Koszt ich osiągnięcia powinien być możliwie niski, w czym pomagają rozwiązania izolacyjne Promat HPI. Nasze produkty są najbardziej wydajnymi na rynku i są niepalne. Promat HPI zapewnia najbardziej ekonomiczne rozwiązania w celu izolacji termicznej i pasywnej ochrony przeciwpożarowej.
Promat HPI w zastosowaniu do budynków wydajnych energetycznie
Poprawa efektywności energetycznej konstrukcji budynku poprzez poprawę własności izolacyjnych może okazać się trudne. Zwykłe pogrubianie izolacji w kierunku wnętrza zmniejszy przestrzeń pomieszczeń i może ograniczyć strumień światła wpadającego przez okno. Możemy temu zaradzić stosując „super izolację” taką jak izolacja próżniowa „Microtherm® SLIMVAC®, która może być pomiędzy 4 a 8 razy cieńsza w porównaniu z ekwiwalentnymi, konwencjonalnymi izolacjami budowlanymi.

Promat HPI – rozwiązanie termiczne na każdy problem

Budynki wydajne energetycznie

W celu osiągnięcia maksymalnej efektywności, systemy Promat HPI oparte na panelach izolacji próżniowej mogą być stosowane w całych budynkach. Sufity i struktury dachu, ściany, okna, drzwi i podłogi zostały udoskonalone poprzez zastosowanie produktów Microtherm SLIMVAC® w ich budowie i podczas ich instalacji. Możliwość wystąpienia mostków termicznych może zostać zniwelowana poprzez zastosowanie zwartej i wydajnej izolacji.

Ekonomiczne bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Projektowanie jakichkolwiek budynków mając na uwadze zapewnienie powstrzymania poważnych pożarów i ochronę życia ludzkiego jest procesem złożonym i wymagającym technicznie. Największy problem stanowią budynki wysokie – szyby wind są naturalnymi kominami i przyspieszają rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy piętrami. Niezmiernie ważne jest zastosowanie efektywnych drzwi dostępowych wind, powstrzymujących ogień, zawierających wysokowydajną izolację termiczną. Odizolują one szyby wind od ognia i umożliwią bezpieczną ewakuację budynku poprzez schody awaryjne.

Wyzwania związane z tworzeniem budynków wydajnych energetycznie
 • Najwydajniejsza izolacja termiczna zajmująca minimalną ilość miejsca.
 • Optymalizacja pod kątem oszczędzania energii
 • Długa żywotność – pełna stabilność musi być zachowana przez całe dekady użytkowania.
 • Izolacja musi być niepalna.
 • Łatwa i czysta w instalacji.
 • Dostępność w formie i rozmiarze umożliwiającym łatwą instalację.
 • Musi być ekonomiczna i łatwo dostępna.
 
Ochrona przeciwpożarowa drzwi wind – wyzwania

 • Najlepiej, aby panel izolacji był wystarczająco duży żeby pokryć całe skrzydło drzwi. W innym przypadku mniejsze panele wymagać będą zastosowania złącza stykowego – wymagana jest podwójna warstwa izolacji dla wykonania zakładki w celu zapobiegania przenikaniu ciepła (zwiększenie ogólnej grubości i masy).
 • Izolacja musi być bardzo lekka – nadmierna masa drzwi zwiększa obciążenie na przekładnie obsługujące drzwi, co wymusza ich powiększenie, co zwiększa zużycie energii podczas pracy drzwi.
 • Izolacja musi być bardzo cienka – pomoże to w utrzymywaniu kontroli nad ogólną grubością skrzydeł drzwi.
 • Izolacja musi być w stanie wyginać się – bardzo wysokie temperatury występujące na powierzchni zewnętrznej drzwi w połączeniu z niską temperaturą po stronie niewystawionej powodują mocne wygięcie drzwi wraz z rozszerzaniem się strony wystawionej na działanie ognia. Izolacja musi być w stanie wyginać się wraz z drzwiami w celu utrzymania ochrony. Jakiekolwiek pękanie izolacji spowoduje powstawanie gorących punktów ze względu na przenikanie ciepła.
Promat HPI może rozwiązać wszystkie powyższe wyzwania projektowe. W naszym portfolio produktów „najlepszych w klasie” posiadamy szeroki wachlarz produktów izolacyjnych o najniższym przewodnictwie cieplnym. Rozumiemy zjawisko przenikania ciepła i jesteśmy w stanie zaprojektować „rozwiązania inżynieryjne” w najlepszym stopniu odpowiadające wyzwaniom projektowym.

Mając dostęp do najlepszych na rynku produktów izolacyjnych, system Promat HPI nie zostanie pokonany w zakresie wydajności.

Zastosowania

Mostki termiczne

Panele SLIMVAC® pozwalają na poprawienie wydajności izolacji podłogi z minimalnym zwiększeniem grubości podłogi. Jest to szczególnie ważne w przypadku zewnętrznych tarasów dachowych, w celu zapobieżenia nadmierne podwyższenia poziomu przy wyjściu z budynku.

Panele SLIMVAC® mają doskonałą odporność na ściskanie. W miarę konieczności, mogą one być dodatkowo chronione warstwą pianki. Podłoga może zostać wykończona z pomocą suchych elementów podłogowych (Promat® SYSTEMFLOOR), lub tradycyjnego systemu mokrego. Zjawisko mostka termicznego występuje, gdy materiał przewodzący przechodzi poza system izolacyjny, pozwalając na przenikanie ciepła przez izolację ochronną. Może mieć to miejsce przy ościeżach okien, nadprożach, odsłoniętych płytach stropowych, itp.

W celu usunięcia mostka konieczne jest przerwanie ścieżki przenikania ciepła, co może być w łatwy sposób dokonane poprzez naklejenie na dane miejsce małych paneli SLIMVAC® z wykończeniem z pomocą płyt gipsowych w celu ich ochrony. W ten sposób efektywnie przerywa się przepływ ciepła.
Podłogi

Panele SLIMVAC® pozwalają na poprawienie wydajności izolacji podłogi z minimalnym zwiększeniem grubości podłogi. Jest to szczególnie ważne w przypadku zewnętrznych tarasów dachowych, w celu zapobieżenia nadmierne podwyższenia poziomu przy wyjściu z budynku.

Panele SLIMVAC® mają doskonałą odporność na ściskanie. W miarę konieczności, mogą one być dodatkowo chronione warstwą pianki. Podłoga może zostać wykończona z pomocą suchych elementów podłogowych (Promat® SYSTEMFLOOR), lub tradycyjnego systemu mokrego.
Drzwi wind

Drzwi dostępowe do szybów wymagają zastosowania możliwie najlżejszej i najcieńszej pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Panele Microtherm SLIM&LIGHT® mają bardzo niskie przewodnictwo cieplne. Inne izolacje mogą mieć więcej niż czterokrotnie wyższe przewodnictwo cieplne przy bardzo wysokich temperaturach – oznacza to, że wymagają zastosowania czterokrotnie grubszej warstwy izolacji w celu osiągnięcia takiego samego poziomu ochrony.

Panele Microtherm SLIM&LIGHT® są wystarczająco duże aby pokryć całe skrzydło drzwi. Izolacja jest bardzo cienka, co pozwala na zastosowanie bardzo zwartego projektu drzwi. Jest też ona bardzo lekka.

Co najważniejsze, panele Microtherm SLIM&LIGHT® mogą się wyginać. Izolacja musi być w stanie wyginać się wraz z drzwiami w celu utrzymania ciągłości ochrony. W wyniku przenikania ciepła jakiekolwiek pęknięcia spowodują powstawanie gorących obszarów.
Magazyny chłodnicze

Panele SLIMVAC® stanowią doskonały system izolacyjny do budowania magazynów chłodniczych użytkowanych, do przechowywania żywności i innych towarów nietrwałych w niskich temperaturach. Zapewniają one najlepszą wydajność, co pozwala na zastosowanie minimalnej grubości izolacji, oraz mają one w normalnych warunkach użytkowania długą żywotność.

Panele SLIMVAC® stosowane do budowy magazynów chłodniczych zapewniają optymalną wydajność cieplną struktury, a także maksymalną możliwą pojemność wewnętrzną. Ze względu na bardzo niskie wnikanie ciepła do wnętrza budynków, koszty pracy systemów chłodzących utrzymywane są na minimalnym poziomie.

Dobór produktów

Kliknij jedno z kółek w celu wybrania pożądanego zastosowania i zapoznaj się z możliwymi wyborami z portfolio dostosowanych produktów. Następnie kliknij obraz przedstawiający wymagany produkt w celu zapoznania się ze szczegółami.
Filtrowanie produktów