Minimalna strata przestrzeni, maksymalna wydajność

Energia jest droga. Im mniej jej zużywamy na zapewnienie wygodnego środowiska do życia i pracy, tym lepiej. Nasze środowisko musi być dodatkowo tak bezpieczne, jak tylko jesteśmy w stanie to zapewnić. Stosując produkty niepalne i najbardziej wydajne termicznie, Promat HPI zapewnia opłacalne ekonomicznie rozwiązania izolacji termicznej naszych domów, biur, oraz innych budynków; dodatkowo są one zupełnie bezpieczne w kontakcie z ogniem.
Zwarte rozwiązania Promat HPI w strukturze budynków wydajnych energetycznie
Gdy wydajność energetyczna struktury budynków podnoszona jest poprzez poprawę izolacji często występuje pewien problem. Zwiększanie grubości zastosowanej izolacji na ścianach zewnętrznych może spowodować ograniczenie dostępu światła przez okna.

Efektywnym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie „superizolacji” takiej jak próżniowe panele izolacyjne SLIMVAC®, które mogą być od 4 do 8 razy cieńsze od materiałów konwencjonalnych przy takiej samej wydajności. Gdy stosowane są w postaci laminatu ochronnego z wełną mineralną, lub materiałem podobnym, współczynnik przenikania ciepła U dla ściany może być znacząco ograniczony. SLIMVAC® może być stosowany także przy konstrukcji okien, drzwi, oraz szklanych fasad dużych budynków komercyjnych.

Inne elementy budynków, których wydajność energetyczną można poprawić z użyciem rozwiązań izolacyjnych Promat HPI, to np. kominki, kominy pierścieniowe, oraz wyloty spalin systemu ogrzewania.

We współczesnych projektach kominków szeroko stosuje się kombinacje systemu PROMAFORM®, płyt PROMASIL® i DALFRATEX®, a także liny PROMAFLEX®.

Produkty w formie granulatu MICROTHERM® oraz produkty przeszywane i listwowe, jak również segmenty MICROTHERM®-MPS i PROMASIL® mogą spowodować, że kominy pierścieniowe oraz wyloty spalin będą bardziej bezpieczne i wydajne energetycznie.

Promat HPI – długoterminowe rozwiązanie każdego problemu
Podczas wyboru izolacji dla zastosowań w strukturze budynku, dla których określono konieczną stabilność właściwości przez wiele dziesięcioleci, możliwości naszych paneli SLIMVAC®, zawierających oparty na krzemionce mikroporowaty rdzeń izolacyjny, w zakresie utrzymywania niskiej przewodności cieplnej dla szerokiego zakresu nacisku na rdzeń, zapewnia gwarantowaną niezawodność, bez konieczności stosowania pochłaniacza chemicznego. Stosowanie rozwiązania izolacyjnego Promat HPI w budynkach umożliwia osiągnięcie doskonałych oszczędności energii.

Rozwiązania Promat HPI dla innych obszarów, tam gdzie może mieć miejsce utrata ciepła, są także całkowicie stabilne przez cały okres żywotności. Gdy kominy pierścieniowe oraz kanały odprowadzające spaliny z systemu ogrzewania prowadzone są na zewnątrz budynku, mogą powodować problemy związane z bezpieczeństwem. Przypadkowy kontakt może skutkować poważnym oparzeniem. Wysokie temperatury powierzchni mogą stanowić także zagrożenie pożarowe w zestawieniu z komponentami budynki takimi jak strzechy. MICROTHERM®-SUPER MITNTHERM jest izolacją kominową w formie proszku. Gdy zostanie on utwardzony w komorze komina nie będzie on podlegał degradacji, ani nie zostanie on strząśnięty w dół. Podobnie, panele elastyczne MICROTHERM® oraz segmenty MICROTHERM®-MPS i PROMASIL® są całkowicie stabilne przez długie okresy użytkowania.
 

Podobnie, panele elastyczne MICROTHERM oraz segmenty MICROTHERM® MPS i PROMASIL® są całkowicie stabilne przez długie okresy użytkowania.

Konstrukcje budynków składają się z bardzo efektywnych, technologicznie zaawansowanych systemów okiennych i oczywiście super izolacji w postaci paneli Microtherm SLIMVAC® w ścianach, podłogach i stropodachach.

Wyzwania związane z tworzeniem budynków wydajnych energetycznie
  • Najwydajniejsza izolacja termiczna, zajmująca minimalną ilość miejsca.
  • Oszczędności energii – optymalizacja projektu.
  • Długa żywotność – musi być zupełnie stabilna przez dekady użytkowania.
  • Izolacja musi być niepalna.
  • Łatwa i czysta w instalacji.
  • Dostępna w formie i rozmiarze umożliwiających łatwą instalację.
  • Musi być w stanie znieść ekstremalne warunki pogodowe – zarówno gorąco, jak i skrajnie niskie temperatury.
  • Opłacalna i łatwo dostępna
Promat HPI może rozwiązać powyższe wyzwania projektowe. Posiadamy w naszym portfolio „najlepsze w klasie” produkty zaprojektowane do różnych zastosowań, o najniższych przewodnościach cieplnych. Rozumiemy problem wymiany ciepła i jesteśmy w stanie zaprojektować „rozwiązanie inżynieryjne” najlepiej spełniające wymagania projektowe. Posiadając dostęp do najlepszych dostępnych na rynku produktów izolacyjnych, system Promat HPI nie może być pokonany jeżeli chodzi o wydajność.

Zastosowania

Dachy płaskie i tarasy

Panele izolacji próżniowej SLIMVAC® włączone w konstrukcję wielowarstwową podłogi/dachu w celu optymalizacji kontroli nad utratą energii. Zwartość izolacji eliminuje problem nadmiernej różnicy poziomów pomiędzy podłogą na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Płaskie dachy mogą być izolowane ponad barierą parową z zastosowaniem paneli SLIMVAC®. Panele SLIMVAC® są zazwyczaj pokryte 12mm Poliizocyjanuratu (PIR) i są po prostu przyklejane do powierzchni. Dachowe środki uszczelniające są także przyklejanie do izolacji.
Dachy dwuspadowe

Stosując próżniowe panele izolacyjne SLIMVAC® możliwe jest izolowanie najwyższego piętra bez potrzeby stosowania grubej warstwy izolacji pod dachem.

Dla dachów dwuspadowych, panele SLIMVAC® umieszczane są pomiędzy listwami drewnianymi zamocowanymi po wewnętrznej stronie dachu. Po zainstalowaniu bariery parowej, do listew można zamocować panel wykończeniowy (płyty gipsowe, z krzemianu wapnia, lub włókien drewnianych, listwy, itp.).
Ściany zewnętrzne

Panele izolacji próżniowej zastosowane na zewnętrznych ścianach wraz z innymi materiałami w celu zoptymalizowania wydajności izolacji struktury ściany.

Dodanie superizolacji do ścian budynku powoduje ogromną poprawę ogólnej wydajności termicznej, ze znaczącym ograniczeniem utraty ciepła ze struktury budynku. Izolacja jest po prostu przyklejana na miejsce i pokrywana warstwą wykończeniową, lub innym pokryciem ochronnym.
Drzwi i ramy okienne

Panele SLIMVAC® zamontowane pomiędzy ustawionymi naprzeciwko siebie materiałami drzwi, wraz z cienkimi elastycznymi arkuszami MICROTHERM® zamontowanymi w strukturze ramy w celu zapobieżenia bezpośredniemu przenikaniu ciepła z jednej strony na drugą.

Rozwiązania Promat HPI dla drzwi i ram okiennych poprawiają wydajność termiczną bez dodawania nadmiernej ilości materiału. Zapewniają także utrzymanie najniższej możliwej masy drzwi.
Fasady szklane

Panele SLIMVAC® zamocowane wewnątrz elementów szklanych dla optymalnej wydajności termicznej.

Zdolność izolowania fasad szklanych współczesnych budynków do poziomów wydajności termicznej podobnych do głównych ścian strukturalnych prowadzi do wyraźnej poprawy ogólnej wydajności termicznej budynku, co wiąże się z odpowiednim ograniczeniem kosztów ogrzewania.
Kominy pierścieniowe i kominy ogrzewania

MICROTHERM®-SUPER MINTHERM jest izolacją kominową w formie proszku. Jest ona wolna od włókien, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. MICROTHERM®-SUPER MINTHERM pozwala na szybkie napełnianie dwuściennych komponentów kominów ze stali nierdzewnej za pomocą dozownika ślimakowego.

Konwencjonalne kominy ze stali nierdzewnej mogą być izolowane z użyciem paneli elastycznych MICROTHERM® w celu optymalizacji wydajności spalania i zapewnienia bezpiecznych temperatur powierzchniowych. Jako alternatywa, kominy o mniejszej średnicy mogą zostać pokryte segmentami MICROTHERM®-MPS, lub elementami PROMASIL® 950KS.

Źródłem ciepła jest zazwyczaj kominek lub piec i one także mogą być efektywnie izolowane z zastosowaniem dedykowanego systemu izolacyjnego Promat PROMAFOUR®.

Połączenia i złącza mogą być efektywnie izolowane przed niezamierzoną utratą ciepła z zastosowaniem lin, taśm lub tkanin DALFRATEX® i PROMAFLEX®.
PFP

Pasywna ochrona przeciwpożarowa szkieletu struktury budynku
Hydrofobowy materiał MICROTHERM®-QUILTED może być zainstalowany na zewnętrznej stronie głównych stalowych elementów strukturalnych na wypadek wystąpienia awarii lub naruszenia dużych obszarów przeszklenia zewnętrznego podczas pożaru. Izolacja może zostać wykończona zewnętrzną warstwą dekoracyjną.

Hydrofobowy materiał MICROTHERM®-QUILTED nie podlega wpływowi środowiska wilgotnego, a jego własności nie powinny pogarszać się z upływem czasu.

Dla wszystkich zastosowań budowlanych Promat HPI będzie najbardziej ekonomicznie opłacalnym, zwartym systemem izolacyjnym, zapewniającym najlepszą możliwą wydajność.

Dobór produktów

Kliknij jedno z kółek w celu wybrania pożądanego zastosowania i zapoznaj się z możliwymi wyborami z portfolio dostosowanych produktów. Następnie kliknij obraz przedstawiający wymagany produkt w celu zapoznania się ze szczegółami.
Filtrowanie produktów