Optymalny projekt dla wydajnych energetycznie grzejników domowych

Koncept pojemnościowych urządzeń do podgrzewania wody, pobierających energię w czasie obowiązywania taryfy nocnej w celu podgrzania rdzenia magazynującego, a następnie oddawania skumulowanego ciepła kolejnego dnia w celu ogrzania pomieszczenia, został po raz pierwszy zastosowany we wczesnych latach 60-tych dwudziestego wieku. Wczesne zespoły grzewcze miały duże gabaryty i były niezbyt wydajne. Współczesne podgrzewacze pojemnościowe są wąskie, eleganckie i łatwo kontrolowane dzięki wydajności izolacji termicznej dostępnej w rozwiązaniu Promat HPI.
Wydajny podgrzewacz pojemnościowy
Aby działać efektywnie, urządzenie musi oddawać ciepło w sposób kontrolowany, tylko wtedy, gdy jest to wymagane. Ciepło wydzielane jest poprzez zjawisko konwekcji przez regulowane otwory wykonane w górnej części obudowy grzejnika. Czasami konwekcyjny przepływ ciepła wspomagany jest z pomocą wentylatorów, które mogą być sterowane za pomocą termostatów. Wszelkie straty ciepła wynikłe z przewodnictwa gazowego, lub promieniowania z powierzchni grzejnika, kontrolowane są poprzez odpowiednią wydajność izolacji termicznej umieszczonej wokół rdzenia cieplnego.

Promat przemysłu dla izolacji termicznej
Stosując najbardziej wydajne termicznie produkty izolacyjne, Promat zapewnia najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w zakresie izolacji termicznej grzejników pojemnościowych.

MICROTHERM® stanowi na całym świecie punkt odniesienia dla izolacji w zakresie tego zastosowania od więcej niż cztery dekady. Integrując izolację mikroporowatą z wykonanym z krzemianu wapnia produktem PROMASIL®-1100, oraz odporną na wysoką temperaturę wełną PROMAGLAF®-HTK, zapewnia się wydajność termiczną.

Podejście rozwiązań zintegrowanych
Promat oferuje „rozwiązania zintegrowane,” w których wszystkie te produkty stosowane są łącznie, w celu wykorzystania szczególnych cech każdej z nich, oraz zapewnienia, że możliwie największa powierzchnia kolektora jest osłonięta wysokowydajną izolacją. W ten sposób możliwa jest kontrola wydzielanego ciepła, a urządzenie jest w stanie zapewnić komfortową temperaturę w pomieszczeniu przez 24 godziny.

Wyzwania związane z izolowaniem ogrzewaczy akumulacyjnych
  • Zarządzanie termiczne – kontrola nad stratami energii – optymalizacja wydajności.
  • Minimalizacja niepożądanych strat ciepła.
  • Szybkie ładowanie. Maksymalna wydajność przy minimalnym zużyciu energii.
  • Projekt przystosowany do ciągłej, codziennej pracy. Brak degradacji przez okres żywotności urządzenia.

  • Minimalna grubość izolacji dla optymalnej wydajności.
  • Ekonomiczna izolacja dla zapewnienia konkurencyjnej ceny urządzenia.
  • Produkt czysty, łatwy w instalacji podczas montażu. Zupełnie czysty w użyciu.
  • Niepalność.

Promat zapewnia rozwiązania izolacyjne rozwiązujące wszelkie trudności projektowe. Włączając w instalację systemu urządzenia sztywne panele mikroporowate MICROTHERM® możemy zaprojektować „zintegrowane rozwiązanie inżynieryjne” spełniające wszelkie wyzwania projektu. Panele MICROTHERM®, wraz z płytami PROMASIL®-1100 oraz wełną PROMAGLAF®-HTK, oferują szybki, czysty montaż i łączą się w celu zapewnienia najlepszego rozwiązania w celu osiągnięcia najwyższej wydajności energetycznej.

Zastosowania

Izolacja ogrzewaczy akumulacyjnych

Sztywne panele MICROTHERM stanową w skali świata wiodący materiał izolacyjny do zastosowań ogrzewania akumulacyjnego i są rozwiązaniem, dzięki któremu tak wiele nowoczesnych projektów jest wąskie, eleganckie i estetyczne. Poprzez integrację tych paneli z lekkimi płytami z krzemianu wapnia PROMASIL® oraz odporną na wysoką temperaturę wełnę PROMAGLAF®, pokrycie izolacyjne kolektora ciepła może być całościowe. Efektywność pozwalająca na dostępność ciepła przez 24 godziny jest osiągana poprzez użycie tej wysokoefektywnej izolacji termicznej, pomagającej kontrolować emisję ciepła poprzez radiację i kontrolowany efekt konwekcji. Technologia ta, która od dawna jest obecna w Europie i USA, jest obecnie wprowadzana do użytku w wielu krajach rozwijających się.

Te czyste, wysokowydajne produkty izolacyjne są idealnie dostosowane do montażu we współczesnych ogrzewaczach. Zapewniają montaż i działanie bez wydzielania pyłu, a także mają efektywną żywotność przekraczającą żywotność samego ogrzewacza akumulacyjnego.

Dobór produktów