Produkty ognioodporne i lekkie prostki izolacyjne

Promat HPI jest wiodącym w skali świata dostawcą wysokowydajnych rozwiązań izolacyjnych. Oprócz wiodącej roli na rynku materiałów mikroporowatych i na bazie krzemianu wapnia, oferujemy „produkty katalogowe”, włączając w to tkane materiały włókienne i asortyment cegieł ognioodpornych, oraz innych produktów przeznaczonych do zastosowań w piecach, paleniskach i piekarnikach. Niezależnie od natury problemu, mamy rozwiązanie.
Technologia materiałów ogniotrwałych

Materiały ogniotrwałe -cegły (prostki) ogniotrwałe, betony, kleje i zaprawy, akcesoria

Termiczne materiały izolacyjne, takie jak cegły ogniotrwałe i materiały wylewane, zwykle przeznaczone są do wykonywania okładzin dla przemysłowych procesów termicznych, na przykład pieców. Posiadając wysoką porowatość i niskie przewodnictwo cieplne, ograniczają one wymagania cieplne danego procesu poprzez kontrolę nad stratami ciepła.

Termin „cegły termoizolacyjne” zwykle odnosi się do takich materiałów izolacyjnych, które stosowane są dla temperatur do 1000°C, a które często nazywane są „tylnymi materiałami izolacyjnymi”. Wytwarzane są one z kilku naturalnie występujących surowców.

Ziemia okrzemkowa, jest miękką skałą osadową, która łatwo kruszy się do postaci drobnego proszku, z rozmiarem cząstek wahającym się pomiędzy 10 µm i 200 µm.

Wermikulit jest nazwą geologiczną nadaną grupie uwodnionych minerałów warstwowych, będących krzemianami glinu-żelaza-magnezu, wygląd podobny do miki.

Perlit to amorficzne szkło wulkaniczne o stosunkowo dużej zawartości wody. Zazwyczaj formuje się poprzez nawodnienie obsydianu. Występuje w warunkach naturalnych i tak, jak w przypadku wermikulitu, posiada niezwykłą zdolność do znacznego rozszerzania się po odpowiednim podgrzaniu.

Lekkie cegły ogniotrwałe są to ogniotrwałe produkty kształtowane o całkowitej porowatości >45% i temperaturach zastosowania >800°C.

Cegły kształtowane są poprzez wylewanie, odwirowywanie, lub prasowanie. Dla wzmocnienia mieszanki można dodać ług siarczynowy, gips lub beton. Cegły są wypalane w temperaturach podobnych do finalnej temperatury klasyfikacji produktu.

Cegły o skomplikowanych kształtach są formowane ręcznie z użyciem wibracji lub form.

Materiały wylewane mają podobny skład do cegieł ognioodpornych i wraz z materiałami wiążącymi innymi akcesoriami uzupełniają asortyment dostępnych produktów do odsprzedaży.
Właściwości i porady aplikacyjne
Wymagania stawiane lekkim prostkom izolacyjnym i ogniotrwałym są zróżnicowane a często sprzeczne

Z jednej strony
 • wysoka izolacyjność i niska gęstość,
z drugiej
 • odpowiednia wytrzymałość mechaniczna i dobra obrabialność..
Dodatkowo
 • wymagana jest wysoka odporność termiczna w różnych atmosferach
 • oraz odporność na szoki i cykliczne zmiany termiczne.
Charakter pracy pieca przemysłowego, zwykle jest czynnikiem decydującym o trwałości prostek izolacyjnych i ogniotrwałych. W urządzeniach o ciągłym charakterze pracy, gęstość materiałów ogniotrwałych nie ma decydującego wpływu na ich oszczędność energetyczną. Istotna jest izolacyjność ściany takiego urządzenia i stąd preferowane są prostki o niższym wpcz.

Podstawową zasadą jest:
Niższa gęstość, to niższe przewodnictwo cieplne. Gęstość jest bezpośrednio związana z temperaturą pracy. Związek ten opiera się na występowaniu minimum przewodnictwa cieplnego, które przesuwa się w kierunku wyższych gęstości wraz ze wzrostem temperatury.

Aby określić maksymalną temperaturę pracy niezbędna jest zaawansowana wiedza. Temperatura klasyfikacyjna jako podają producenci jest określana w warunkach laboratoryjnych, na połówce prostki o standardowym formacie. Badany jest skurcz termiczny, który nie może przekroczyć 2% przy równomiernym, ogrzewaniu z każdej strony badanej próbki, przez 24 godziny.

W rzeczywistości, skurcz i pełzanie spowodowane długotrwałym obciążeniem termicznym, statycznym obciążeniem mechanicznym, wibracjami atmosferą redukcyjną, prężnością par występują się już ok. 100 do 200 K poniżej temperatury klasyfikacyjnej.

Jeśli w atmosferze urządzenia występują gazy korozyjne lub zapylenie, należy rozważyć następujące aspekty:
 • Atmosfera redukcyjna wymaga prostek o niskiej zawartości tlenku żelaza (pękanie węglowe).
 • Dodatkowo przy pracy prostek w atmosferze redukcyjnej należy uwzględnić wyższy skurcz termiczny niż ten podany w karcie technicznej.
 • Pary i kondensaty alkaliczne powodują zmiany w strukturze i generują fazę niskotopliwą (pękanie alkaliczne).
 • Prostki na wiązaniu tlenku wapnia (CaO) są wrażliwe na przegrzania ze względu na niewielki interwał temperatur spiekania.
 • Obecność siarki w chemicznym składzie prostek może mieć korozyjny wpływ na elektryczne elementy grzejne w piecach elektrycznych.
Współczynniki przewodnictwa cieplnego podane w informacja technicznych obowiązują jedynie w atmosferach obojętnych. W obecności H2 mogą one być do 7 razy wyższe. Oprócz tego zmienia się przepływ ciepła wskutek podwyższonego ciśnienia w piecu. W próżni maleje przepływ ciepła przenoszonego w fazie gazowej.

Pomiary termomechaniczne takie jak całkowita odporność na obciążenie i ogniotrwałość pod obciążeniem są o wiele bardziej wartościowe niż temperatura klasyfikacyjna i skurcz termiczny.
Portfolio produktów

Cegły ogniotrwałe

 • PROMATON®
 • Środki wiążące: ALSIBLOCK®, K84
 • Produkty wylewane: PROMACRETE®, PROMACAST®, PROMAFLOW® 

Produkty na bazie wermikulitu

 • PROMACLAD®
 • MICATECH®