Produkty z wełny szklanej – lekka izolacja dla temperatur do 1800°C

Promat HPI to wiodący dostawca produktów mikroporowatych oraz materiałów izolacyjnych na bazie krzemianu wapnia. W celu uzupełnienia oferty, posiadamy także szeroki asortyment produktów katalogowych, włączając w to wełny i tekstylia wysokotemperaturowe, które mogą być sprzedawane bezpośrednio, lub połączone z naszym rozwiązaniem inżynieryjnym, jako kompletny i kompleksowy pakiet. Zawsze oferujemy produkt najlepiej dostosowany do potrzeb klienta.
Technologia

Asortyment produktów odsprzedawanych Promat HPI – technologia

Każdy z typów produktów można łączyć w celu stworzenia najbardziej uniwersalnego na rynku portfolio produktów. Ich cechy i wydajność pozwala nam na projektowanie systemu o najlepszych cechach i wydajności w formie najekonomiczniejszego pakietu, dla każdego indywidualnego rozwiązania inżynieryjnego dotyczącego izolacji.

Wełna mineralna (płyty i wełna luzem)

Wełny szklane produkowane są ze stopionego szkła poprzez wyciąganie, wydmuchiwanie i odśrodkowo. Produkty wykonane z wełny szklanej przeznaczone są dla temperatur do 500°C, a dla niektórych składów – do 700°C. Wełny mineralne produkowane są poprzez topienie kawałków skały w piecu. Stopionemu materiałowi nadaje się następnie formę włókien poprzez wydmuchiwanie, lub z zastosowaniem siły odśrodkowej. Zakres temperatur waha się w zależności od składu od 600°C do 750°C.

Wysokotemperaturowe izolacje na bazie wełen szklanych

Są to, zgodnie z obciążeniem termicznym i chemicznym wynikającym z zastosowań, ziemie alkaliczne – krzemiany o temperaturach roboczych maksymalnie 850°C i 1200°C. Produkty z wełny wysokotemperaturowej mogą być efektywne jako materiały izolacyjne aż do temperatury 1800°C. Po wytworzeniu wełny mineralnej lub szklanej, konieczna jest dalsza obróbka w celu przetworzenia ich na maty, płyty, tkaniny, papier, oraz ukształtowania ich do postaci elementów, lub sznurów, składających się na nasz asortyment.
Tkane produkty włókniste

Tekstylia (tkaniny, taśmy, rękawy, liny, sznury)

Surowe włókna są podstawowym surowcem gotowym do dostarczenia, ale mogą one (włączając ich odmiany odporne na wysokie temperatury) zostać poddane dalszej obróbce w celu wytworzenia wszechstronnego zakresu form i kształtów.

Płyty i elementy kształtowane wykonywane są z zastosowaniem procesu niskociśnieniowego, podczas którego do materiałów podstawowych dodaje się substancje wiążące. Poprzez różnicowanie klasyfikacji temperaturowej wełen, a także substancji wiążących i ciężaru właściwego, można uzyskać szeroki asortyment produktów o różnych specyfikacjach. Wstępnie spieczone elementy kształtowane wyróżniają się niską kurczliwością.

Papiery produkowane są z zastosowaniem procesu na mokro, poprzez dodanie organicznych i chemicznych składników wiążących i dodatków. Podczas tego procesu, cząsteczki, które nie połączą się we włókna, mogą zostać odseparowane poprzez elutriację, z zastosowaniem wstecznego przepływu gazu lub płynu przez mieszankę. Po wykonaniu tego procesu poprawiają się własności izolacyjne i obsługowe materiału.

Mokre filce dostarczane są w foliach plastikowych. Są one szczególnie użyteczne dla zastosowań w przypadku skomplikowanej geometrii sprzętu, jako że twardnieją i wiążą się w miarę wysychania.

Dodatki w postaci nośników organicznych, szkła i włókien metalowych do materiałów w stanie surowym pozwalają na produkcję sznurów uszczelniających, taśm, rękawów i węży.
Właściwości i zalety
 • Lekkie i elastyczne
 • Niskie przewodnictwo i pojemność cieplna
 • Wysoka odporność termiczna i chemiczna
 • Odporność na szoki termiczne
 • Mnogość dostarczanych postaci i form
 • Prefabrykowane komponenty i gotowe segmenty
Portfolio produktów Promat HPI
 • ALSIFLEX® maty, tekstylia, papier, płyty sztywne, filce, włókno luzem
 • PROMAGLAF® maty, tekstylia, papier, płyty sztywne, filce, włókno luzem
 • DALFRATEX® tekstylia
 • PROMAFLEX® tekstylia
 • PROMABLOK®płyty
 • PROMALAN®płyty, włókno luzem
 • PROMAPACK®tektura
Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną gamę włókien wysokotemperaturowych Promat (ASW/PCW). 

Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną gamę włókien szklanych, wysokotemperaturowych Promat (AES).