Izolacja na bazie krzemianu wapnia – obrabialna, mocna strukturalnie, oferująca doskonałą wydajność w temperaturze 1000°C

Przez ostatnie czterdzieści lat Promat działał prężnie na rzecz swojego rozwoju w zakresie produktów krzemianowo-wapniowych, dzięki czemu stał się liderem rynku. Przyświeca nam idea produkcji materiałów najwyższej jakości, w powiązaniu z rozwojem technologii optymalizujących właściwości różnych rodzajów krzemianu wapnia.
Technologia krzemianu wapnia

Krzemian wapnia- kontrola nad utratą ciepła oraz wytrzymałość

Nasze produkty na bazie krzemianu wapnia gwarantują bardzo stabilne wartości przewodnictwa cieplnego w dużym zakresie temperatur. Oferujemy szeroką gamę materiałów, które mogą być używane nieprzerwanie w temperaturze 1000°C, bez degradacji czy nadmiernego kurczenia. Co wyróżnia produkty krzemianowo-wapniowe? Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do wykonywania elementów strukturalnych w ramach danego systemu. Oznacza to, że prawie każdy rodzaj sprzętu termicznego może zostać zbudowany i zaizolowany w ramach jednej operacji.

PROMAXON® wiodący na świecie produkt krzemianowo-wapniowy od Promat HPI

Promat HPI oferuje najbardziej zaawansowaną technologię na bazie krzemianu wapnia ze wszystkich producentów izolacji termicznych. Nasze wyjątkowe rozwiązanie, zarejestrowane pod nazwą PROMAXON®, jest w stanie wytworzyć pory o mniejszych wymiarach poprzez zastosowanie najlepszej struktury osnowy mineralnej.

Gdy cecha ta zostanie połączona z pochłanianiem, działa na zasadach zbliżonych do izolacji mikroporowatej Microtherm®. W wyniku czego uzyskiwana jest izolacja o przewodnictwie cieplnym do 0,10 W/mK, dając o wiele lepszy efekt, niż oferują jakiekolwiek inne produkty z krzemianu wapnia dostępne na rynku.

Efekt Promaxon

Rozwiązanie Promat HPI – optymalizacja wydajności produktu

Krzemian wapnia jest produkowany poprzez reakcję pomiędzy tlenkiem wapnia a krzemionką w rozmaitych proporcjach, w celu uzyskania różnych gradacji.

Nasza technologia PROMAXON® umożliwia wytwarzanie produktów na bazie krzemianu wapnia o ponadprzeciętnych właściwościach. PROMAXON® jest syntetycznym uwodnionym krzemianem wapnia, mającym postać białego, swobodnie unoszącego się, proszku mineralnego.

Za pomocą specjalnego procesu krystalizacji, nasza technika inżynierii minerałów i osnowy kontroluje wzrost kryształów i porowatość faz o stabilnej temperaturze, przez co formuje się kryształy o preferowanych kształtach i strukturach kruszywa. Wytwarzane są bardzo małe cząstki, składające się ze sferycznych skorup z bardzo dużą ilością maleńkich igłowatych kryształów oraz rdzenia, z mniejszą ilością większych kryształów igłowatych. Asortyment produktów powstałych w wyniku procesu gwarantuje stałe i bardzo niskie przewodnictwo cieplne, doskonałą odporność na szok termiczny, niepalność oraz świetną integralność strukturalną.

Krzemian wapnia – zaprojektowany dla doskonałej ochrony termicznej

Przewodnictwo cieplne materiału porowatego jest kontrolowane przez przewodności termiczne jego składników i ich rozmieszczenia w przestrzeni struktury kompozytu, np. mikrostruktura materiału.

Sferyczna morfologia PROMAXON®, w połączeniu z najsurowszą kontrolą jakości surowca, daje rezultat w postaci bardzo niskiej i stabilnej przewodności cieplnej dla całego asortymentu krzemianowo-wapniowych materiałów Promat HPI. Oczywiście, składowa przewodnictwa ciepła przez ciało stałe nieco wzrośnie, w przypadku gęstszych produktów z asortymentu, ale ogólne przewodnictwo cieplne jest doskonałe.

Cechy i właściwości materiału
 • Doskonałe wartości przewodnictwa cieplnego, które pozostają stabilne w szerokim zakresie temperatur do 1000°C i powyżej
 • Doskonała odporność na szok termiczny
 • Niepalność
 • Minimalna kurczliwość, nawet po wystawieniu na maksymalne dozwolone temperatury
 • Doskonała wytrzymałość na ściskanie i zginanie
 • Doskonała obróbka maszynowa
 • Szeroki zakres gęstości
 • Doskonałe własności izolacji elektrycznej w stanie suchym
 • Nierozpuszczalny w wodzie
 • Odporny na oleje, słabe alkalia i wiele innych chemikaliów
Typowe zastosowania
Szczególne własności krzemianu wapnia oferują wyraźne korzyści użytkowe dla wszelkich zastosowań, w których występują wysokie temperatury oraz zużycie energii. Rozwiązanie inżynieryjne Promat HPI korzysta ze zróżnicowanych gradacji, minimalizując straty energii przez kontrolowane straty ciepła.

Typowe zastosowania to:

 • Petrochemia – piece, rurociągi i osprzęt procesowy
 • Szkło – zbiorniki, piece do topienia
 • Metale i ich przetwórstwo
 • Energetyka – elektrownie, ogniwa paliwowe, elektrownie słoneczne
 • Izolacja budynków
 • Piece
 • Kominy – przemysłowe i domowe
 • Transport – wszelkie formy, włączając lotnictwo i przemysł obronny
 • Urządzenia domowe – podgrzewacze pojemnościowe, kuchenki domowe
Portfolio produktów
Asortyment produktów Promat HPI na bazie krzemianu wapnia można w prosty sposób podzielić na produkty izolacyjne niskiej, średniej i wysokiej gęstości. Każda z kategorii posiada szczególne własności i zalety.

Wysokowydajne materiały z krzemianu wapnia

Płyty na bazie krzemianu wapnia o niskiej gęstości są bardzo wydajnymi produktami izolacyjnymi. Mają niskie przewodnictwo cieplne, prowadzące do niewielkich strat ciepła. Bardzo lekkie systemy izolacji ograniczają także przechowywanie ciepła w okładzinie. Materiały te dostosowane są do temperatur do 1050°C i sklasyfikowane są jako A1, niepalne, zgodnie z normą EN 13501-1 i klasą materiałów budowlanych DIN 4102.
Materiały na bazie krzemianu wapnia o niskiej gęstości, są „klasyczną” izolacją rezerwową w połączeniu z gęstymi materiałami ognioodpornymi, cegłami izolacyjnymi i materiałami wylewanymi dla szerokiego zakresu zastosowań. W porównaniu do innych materiałów, są one bardzo ekonomiczne, biorąc pod uwagę stosunek ceny do wydajności.

 • PROMASIL®
 • PROMATECT®
 • PROMALUX®

Strukturalne materiały na bazie krzemianu wapnia

Strukturalne produkty Promat o średniej gęstości na bazie krzemianu wapnia, są wolnymi od azbestu izolatorami, które mogą pełnić, w ramach struktury, funkcję elementów podpierających. To uniwersalne materiały, łączące dobrą izolację cieplną, wysoką stabilność termiczną, oraz integralność strukturalną o szerokim zakresie temperatur stosowania do 1000°C. Są najchętniej wybieraną izolacją o wysokiej wydajności mechanicznej w trudnych warunkach środowiskowych, w wielu sektorach przemysłowych.

 • MONOLUX®
 • PROMATECT®
 • PROMINA®
 • PROMAFOUR®

Techniczne materiały na bazie krzemianu wapnia

Te izolacyjnie ‘ceramiczne’ materiały techniczne są wytwarzane w postaci płyt z krzemianu wapnia o dużej gęstości, które na początku miały zastępować płyty azbestowe. Ze względu na ich wysoką wytrzymałość mechaniczną i oporność elektryczną, w połączeniu z minimalnym kurczeniem się, są one generalnie preferowane dla zastosowań w temperaturach do 1000oC, gdzie wymagana jest wysoka oporność elektryczna.

 • DURATEC®
 • MONALITE®
 • PROMABOARD®

Kompozytowe płyty izolacyjne

Elementy kompozytowe PROMATHERM®-VE składają się z rdzenia z materiału izolacyjnego pokrytego arkuszami blachy lub cienkimi płytami PROMATECT®-H.
DURASTEEL® to kompozytowa płyta izolacyjna, wykonana z rdzenia z krzemianu wapnia, wzmocnionego obustronnie pokryciem z galwanizowanej i perforowanej blachy stalowej.

 • PROMATHERM®
 • DURASTEEL®
Kliknij aby zapoznać się z całym asortymentem produktów mikroporowatych Promat.