DALFRATEX®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Dobra izolacyjność elektryczna
 • Wysoka wytrzymałość elektryczna
 • Niska przewodność elektryczna
 • Kompatybilność z kwasami mineralnymi (za wyjątkiem fosforowego fluorowodorowego)
 • Kompatybilność z szerokim wachlarzem substancji (powietrze, chlorki, tlenek węgla, amoniak i dwutlenek siarki)
 • Kompatybilność z materiałami ogniotrwałymi na bazie krzemianów w wysokich temperaturach

Taśmy

DALFRATEX® jest to asortyment włókien i tekstyliów nieorganicznych. Materiały są w stanie pracować nieprzerwanie w temperaturze 1000°C, a przez ograniczone okresy czasu 1600°C. Nie ulegają stopieniu ani odparowaniu do czasu przekroczenia temperatury 1700°C i są odporne na szok termiczny.

Produkty DALFRATEX® zapewniają także elastyczną izolację elektryczną w temperaturach przekraczających 1000°C. Składają się one z ciągłych włókien krzemionki amorficznej, łączącej ze sobą elastyczność włókien i tekstyliów z ogniotrwałymi właściwościami krzemionki.

Większość produktów DALFRATEX® jest dostępna w dwóch podstawowych formach, tj. standardowej i wstępnie skurczonej.

Dane techniczne
< #Back#
DALFRATEX® taśmy
Kod
T-3 T-5 T-85 T-86 T-105 UT-124
/50 
T-H
/25* 
T-H
/50* 
T-H
/75* 
T-19
/25* 
T-19/
50* 
 T-19/
75*
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2

* Produkt samoprzylepny
DALFRATEX® taśmy
Kod
T-3 T-5 T-85 T-86 T-105 UT-124
/50 
T-H
/25* 
T-H
/50* 
T-H
/75* 
T-19
/25* 
T-19/
50* 
 T-19/
75*
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2

* Produkt samoprzylepny
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
DALFRATEX® taśmy
Kod
T-3 T-5 T-85 T-86 T-105 UT-124
/50 
T-H
/25* 
T-H
/50* 
T-H
/75* 
T-19
/25* 
T-19/
50* 
 T-19/
75*
Grubość nominalna mm
0,4 0,4 4 4 4,5 3,5
1
1
1
1,6
1,6
1,6
Szerokość nominalna mm
20 30 22 45 70 50
25
50
75
25
50
75
Masa nominalna g/m 6 9
37
75
127

16
32
48
32
63
94
Pakiet nominalny g/m*  30  30                     

* Produkt samoprzylepny
DALFRATEX® taśmy
Kod
T-3 T-5 T-85 T-86 T-105 UT-124
/50 
T-H
/25* 
T-H
/50* 
T-H
/75* 
T-19
/25* 
T-19/
50* 
 T-19/
75*
Grubość nominalna mm
0,4 0,4 4 4 4,5 3,5
1
1
1
1,6
1,6
1,6
Szerokość nominalna mm
20 30 22 45 70 50
25
50
75
25
50
75
Masa nominalna g/m 6 9
37
75
127

16
32
48
32
63
94
Pakiet nominalny g/m*  30  30                     

* Produkt samoprzylepny
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Elastyczne taśmy mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Elastyczne taśmy mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia