DALFRATEX®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Dobra izolacyjność elektryczna
 • Wysoka wytrzymałość elektryczna
 • Niska przewodność elektryczna
 • Kompatybilność z kwasami mineralnymi (za wyjątkiem fosforowego fluorowodorowego)
 • Kompatybilność z szerokim wachlarzem substancji (powietrze, chlorki, tlenek węgla, amoniak i dwutlenek siarki)
 • Kompatybilność z materiałami ogniotrwałymi na bazie krzemianów w wysokich temperaturach

Rękawy

DALFRATEX® jest to asortyment włókien i tekstyliów nieorganicznych. Materiały są w stanie pracować nieprzerwanie w temperaturze 1000°C, a przez ograniczone okresy czasu 1600°C. Nie ulegają stopieniu ani odparowaniu do czasu przekroczenia temperatury 1700°C i są odporne na szok termiczny.

Produkty DALFRATEX® zapewniają także elastyczną izolację elektryczną w temperaturach przekraczających 1000°C. Składają się one z ciągłych włókien krzemionki amorficznej, łączącej ze sobą elastyczność włókien i tekstyliów z ogniotrwałymi właściwościami krzemionki.

Większość produktów DALFRATEX® jest dostępna w dwóch podstawowych formach, tj. standardowej i wstępnie skurczonej.

Dane techniczne
< #Back#
DALFRATEX® rękawy
Kod
S-R4 S-R6 S-R8 S-R25 S-R32 S-F16  S-F20  S-F25  S-F30  S-8 S-43  S-44  S-46
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000
1000
1000  1000
1000
1000
1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1600
1600
1600  1600
1600
1600
1600
Orientacyjna plastyczność przy podanej średnicy m/kg @ mm                     9@
50 
 9@
65
 9@
75

Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2  < 2
< 2
< 2
< 2
DALFRATEX® rękawy
Kod
S-R4 S-R6 S-R8 S-R25 S-R32 S-F16  S-F20  S-F25  S-F30  S-8 S-43  S-44  S-46
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000
1000
1000  1000
1000
1000
1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600 1600
1600
1600
1600  1600
1600
1600
1600
Orientacyjna plastyczność przy podanej średnicy m/kg @ mm                     9@
50 
 9@
65
 9@
75

Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2
< 2  < 2
< 2
< 2
< 2
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#

DALFRATEX® rękawy
Kod
S-R4 S-R6 S-R8 S-R25 S-R32 S-F16  S-F20  S-F25  S-F30  S-8 S-43  S-44  S-46
Średnica nominalna mm  
3,2 4,8 6,4 20 25 10
13
20
25  30
50
65–75
75–85
Nominalna grubość ścianki mm
0.5 0.5 0.6 1 1 0.4
0.5
0,5
0.5  1
     
Pakiet nominalny m* 30 30
20
15
15
30
30
20
20        

* Rozmiary wszystkich pakietów nominalne. Aby otrzymać konkretny rozmiar pakietu lub długość materiału, naliczona zostanie dopłata.

DALFRATEX® rękawy
Kod
S-R4 S-R6 S-R8 S-R25 S-R32 S-F16  S-F20  S-F25  S-F30  S-8 S-43  S-44  S-46
Średnica nominalna mm  
3,2 4,8 6,4 20 25 10
13
20
25  30
50
65–75
75–85
Nominalna grubość ścianki mm
0.5 0.5 0.6 1 1 0.4
0.5
0,5
0.5  1
     
Pakiet nominalny m* 30 30
20
15
15
30
30
20
20        

* Rozmiary wszystkich pakietów nominalne. Aby otrzymać konkretny rozmiar pakietu lub długość materiału, naliczona zostanie dopłata.
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Elastyczne taśmy mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Elastyczne taśmy mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia