DALFRATEX®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Dobra izolacyjność elektryczna
 • Wysoka wytrzymałość elektryczna
 • Niska przewodność elektryczna
 • Kompatybilność z kwasami mineralnymi (za wyjątkiem fosforowego fluorowodorowego)
 • Kompatybilność z szerokim wachlarzem substancji (powietrze, chlorki, tlenek węgla, amoniak i dwutlenek siarki)
 • Kompatybilność z materiałami ogniotrwałymi na bazie krzemianów w wysokich temperaturach

Sznury

DALFRATEX® jest to asortyment włókien i tekstyliów nieorganicznych. Materiały są w stanie pracować nieprzerwanie w temperaturze 1000°C, a przez ograniczone okresy czasu 1600°C. Nie ulegają stopieniu ani odparowaniu do czasu przekroczenia temperatury 1700°C i są odporne na szok termiczny.

Produkty DALFRATEX® zapewniają także elastyczną izolację elektryczną w temperaturach przekraczających 1000°C. Składają się one z ciągłych włókien krzemionki amorficznej, łączącej ze sobą elastyczność włókien i tekstyliów z ogniotrwałymi właściwościami krzemionki.

Większość produktów DALFRATEX® jest dostępna w dwóch podstawowych formach, tj. standardowej i wstępnie skurczonej.

Dane techniczne
< #Back#
DALFRATEX® sznury
Kod
D-T1 D-T2 D-T3 D-T4 D-T20
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2
< 2
< 2
< 2
DALFRATEX® sznury
Kod
D-T1 D-T2 D-T3 D-T4 D-T20
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000 1000 1000 1000
Ekspozycja krótkotrwała (szczyt) °C
1600 1600 1600 1600 1600
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, % < 2 < 2
< 2
< 2
< 2
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#

DALFRATEX® sznury
Kod
D-T1 D-T2 D-T3 D-T4 D-T20
Średnica nominalna mm  
0,7 1,2 2 3 0,9
Masa nominalna g/km
430 1200 4000 6200 740
Pakiet nominalny m*

100
50

Orientacyjna plastyczność m/kg  2320 840     1360

* Rozmiary wszystkich pakietów nominalne. Aby otrzymać konkretny rozmiar pakietu lub długość materiału, naliczona zostanie dopłata.

Wszystkie sznury mogą być dostarczone w formie wstępnie skurczonej lub naturalnej i są powlekane.

DALFRATEX® sznury
Kod
D-T1 D-T2 D-T3 D-T4 D-T20
Średnica nominalna mm  
0,7 1,2 2 3 0,9
Masa nominalna g/km
430 1200 4000 6200 740
Pakiet nominalny m*

100
50

Orientacyjna plastyczność m/kg  2320 840     1360

* Rozmiary wszystkich pakietów nominalne. Aby otrzymać konkretny rozmiar pakietu lub długość materiału, naliczona zostanie dopłata.

Wszystkie sznury mogą być dostarczone w formie wstępnie skurczonej lub naturalnej i są powlekane.
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Elastyczne tkaniny, taśmy, węże i sznury DALFRATEX® mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Elastyczne tkaniny, taśmy, węże i sznury DALFRATEX® mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia
 • Przemysł powietrzny (turbiny gazowe i silniki rakietowe)
 • Metalurgia/Produkcja stali
 • Produkcja szkła
 • Ochrona przeciwogniowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Wytwarzanie rurociągów i zbiorników
 • Produkcja gazu
 • Energia atomowa
 • Wytwarzanie elektryczności
 • Petrochemia