PROMASIL®-950KS

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niska przewodność cieplna
 • Niski skurcz
 • Niska gęstość objętościowa, lekki
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Odporny na działanie gazów redukcyjnych CO, NH3, H2 i CH4
 • Nie zawiera siarki, niska zawartość żelaza
 • Dobra urabialność
 • Elastyczne w wielkości formatu, grubości do 170 mm
 • Kształtki dostępne jako otuliny rur i segmenty
 • Produkt spełnia normy Jakość wg ASTM i standardu EN (znak CE)

Kominki i piece

PROMASIL®-950KS to wielkoformatowe, nie zawierające azbestu, lekkie płyty izolacyjne.

W połączeniu z gęstymi i lekkimi prostkami ogniotrwałymi lub z betonem, są idealnym materiałem na tylną warstwę izolacyjną. Jak ogólnie wiadomo, niska odporność krzemiany wapnia na szok termiczny wyklucza je ze stosowania w warstwie roboczej.

Materiały PROMASIL® mogą być produkowane jako płyty, otuliny rur, segmenty i wycięte kształtki.

Dane techniczne
< #Back#
 PROMASIL®
Kategoria
-950KS -1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
950 1000
1000
 1100
1000 1050
Gęstość pozorna kg/m3
245 245 285
 285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
< 1,5
< 1,3
< 1,3  < 1,5
(@1050 °C)
< 0,5 < 1,5 %
(@1050 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,12
0,12 0,12
0,12
0,13 0,09
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,5 1,5 2 2,5
2,5  2,5
 PROMASIL®
Kategoria
-950KS -1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
950 1000
1000
 1100
1000 1050
Gęstość pozorna kg/m3
245 245 285
 285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
< 1,5
< 1,3
< 1,3  < 1,5
(@1050 °C)
< 0,5 < 1,5 %
(@1050 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,12
0,12 0,12
0,12
0,13 0,09
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,5 1,5 2 2,5
2,5  2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
   1000
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Elementy we wszystkich średnicach są być produkowane na zamówienie. Kształtki i formatki są dostępne na życzenie.
Długość mm  
   1000
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Elementy we wszystkich średnicach są być produkowane na zamówienie. Kształtki i formatki są dostępne na życzenie.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm   
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,3    
Długość mm   
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,3    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topialne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topialne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topialne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topialne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)
Dokumenty
< #Back#

Karty Techniczne (TDS)

 • PROMASIL®-1000L & -1100 Super : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#

Karty Techniczne (TDS)

 • PROMASIL®-1000L & -1100 Super : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#