ALSIBLOCK®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • Produkt dostarczony w stanie gotowym do użycia
  • Mała ziarnistość, sprężysta konsystencja
  • Silne przyleganie
  • Niski skurcz
  • Wysoka wytrzymałość termiczna
  • Wysoki odporność chemiczna
  • Odporność na gaz ochronny

Spoiwa

Spoiwa ALSIBLOCK® są specjalnymi, gotowymi do użytku, spoiwami odpornymi na wysoką temperaturę, na bazie czystego, drobnoziarnistego surowca ogniotrwałego. Przypisane są one do temperatur klasyfikacyjnych lekkich cegieł ogniotrwałych PROMATON® i są dostosowane chemicznie i hydraulicznie.

W temperaturach procesu powyżej 1000°C, zachodzi spiekanie (spajanie ceramiczne).

Dane techniczne
< #Back#
ALSIBLOCK®

-D -HD -S
Temperatura klasyfikacyjna °C
1600
1450 1600
Kolor

szary

biały

czarny
ALSIBLOCK®

-D -HD -S
Temperatura klasyfikacyjna °C
1600
1450 1600
Kolor

szary

biały

czarny
Pakowanie/magazynowanie
< #Back#


ALSIBLOCK®

-D -HD -S
Packaging kg
25 / bucket
15 / bucket 25 / bucket
Storage
frost-free, 6 months


ALSIBLOCK®

-D -HD -S
Packaging kg
25 / bucket
15 / bucket 25 / bucket
Storage
frost-free, 6 months
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Gotowe do użytku spoiwa ALSIBLOCK® są mieszane bez dodawania wody i przetwarzane w technologii cienkowarstwowej, tj. spoinach 1-2 mm. Spoiny fugowe, a raczej spoiwa, tworzą z cegłą jednolitą całość w całym zakresie temperatur. W taki sposób można w ekonomiczny sposób wykonać duże zespoły; spoiwa ALSIBLOCK® są doskonałą pomocą montażową do spajania materiałów izolacyjnych, betonowych elementów kształtowych i ciężkich cegieł ogniotrwałych. Sprężystość, wysoka zdolność przylegania, szybkie twardnienie na zimno, odporność chemiczna i wysoka odporność przeciwogniowa stanową szczególne zalety.
Gotowe do użytku spoiwa ALSIBLOCK® są mieszane bez dodawania wody i przetwarzane w technologii cienkowarstwowej, tj. spoinach 1-2 mm. Spoiny fugowe, a raczej spoiwa, tworzą z cegłą jednolitą całość w całym zakresie temperatur. W taki sposób można w ekonomiczny sposób wykonać duże zespoły; spoiwa ALSIBLOCK® są doskonałą pomocą montażową do spajania materiałów izolacyjnych, betonowych elementów kształtowych i ciężkich cegieł ogniotrwałych. Sprężystość, wysoka zdolność przylegania, szybkie twardnienie na zimno, odporność chemiczna i wysoka odporność przeciwogniowa stanową szczególne zalety.