AEROGUARD®-190

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Produkcja według indywidualnych wymagań, bardzo elastyczny
 • Lekki
 • Rygorystyczna kontrola jakości, pełny monitoring produkcji
 • Skrajnie niskie przewodnictwo cieplne
 • Wysoka stabilność termiczna
 • Odporność na wstrząsy i drgania
 • Niepalność
 • Czystość i prostota instalacji (procedurę można znaleźć na naszej stronie)
 • Łatwość obróbki (procedurę można znaleźć na naszej stronie)

Panele elastyczne

AEROGUARD to wyjątkowo elastyczny, mikroporowaty panel izolacyjny, stosowany w przemyśle lotniczym i kosmicznym, gdzie wymagane są bardzo dobre właściwości termiczne oraz ograniczona masa. AEROGUARD produkowany jest w warunkach rygorystycznej kontroli jakości i pełnego monitorowania. Zewnętrzna osłona z płótna szklanego zapewnia czystość i ułatwia instalację. Rdzeń stanowi mieszanina pirogenicznej krzemionki wzmacnianej włóknem i absorbera IR.

AEROGUARD-190 ma gęstość 190 kg/m3 i jest dostępny w różnych osłonach płóciennych.

Dane techniczne
< #Back#

 AEROGUARD®
Kategoria
128 160
190 220
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000
1000
1000
Gęstość pozorna kg/m3 
128 160 
190
220
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 3
< 3
< 3
< 3
Przewodnictwo cieplne @600 °C, średnio W/m.K 
0,066
0,051
0,047
0,039
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,04 0,05
0,07
 0,10

 AEROGUARD®
Kategoria
128 160
190 220
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000
1000
1000
Gęstość pozorna kg/m3 
128 160 
190
220
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 3
< 3
< 3
< 3
Przewodnictwo cieplne @600 °C, średnio W/m.K 
0,066
0,051
0,047
0,039
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,04 0,05
0,07
 0,10
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
AEROGUARD® produkowany jest według indywidualnych potrzeb. W celu uzgodnienia rozmiaru prosimy o kontakt: hpi@promattop.pl.
AEROGUARD® produkowany jest według indywidualnych potrzeb. W celu uzgodnienia rozmiaru prosimy o kontakt: hpi@promattop.pl.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Gęstość pozorna 
< 200 kg/m3  > 200 kg/m3
Długość mm   
± 5  ± 5
Szerokość mm  
± 5
 ± 5
Grubość mm     
 T ≤ 6,25   ± 0,75      
 T ≤ 10       
 ± 0,5       
 6,25 < T ≤ 10 
 ± 1,0
 T > 10       
 ± 0,8
 T > 10 
 ± 1,5
           
 
Gęstość pozorna 
< 200 kg/m3  > 200 kg/m3
Długość mm   
± 5  ± 5
Szerokość mm  
± 5
 ± 5
Grubość mm     
 T ≤ 6,25   ± 0,75      
 T ≤ 10       
 ± 0,5       
 6,25 < T ≤ 10 
 ± 1,0
 T > 10       
 ± 0,8
 T > 10 
 ± 1,5
           
 
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#

AEROGUARD można łatwo przecinać zwykłym nożem (procedurę można znaleźć na naszej stronie internetowej). Panele mogą być przyklejane, mocowane kotwami i szpilkami z klipsami.

AEROGUARD można łatwo przecinać zwykłym nożem (procedurę można znaleźć na naszej stronie internetowej). Panele mogą być przyklejane, mocowane kotwami i szpilkami z klipsami.

Typowe zastosowania
< #Back#

Izolacje mikroporowate zapewniają skrajnie niskie przewodnictwo cieplne, zbliżone do teoretycznego minimum w wysokich temperaturach. Materiały mikroporowate preferowane są wszędzie tam, gdzie jest ważna izolacyjność, a przestrzeń ograniczona lub gdzie straty energii, a tym samym i temperatura ściany zimnej, ściśle są wymagane.

 • Ochrona p.poż konstrukcji samolotu
 • Geometria 3D
 • Wypełnienie osłon termicznych

Izolacje mikroporowate zapewniają skrajnie niskie przewodnictwo cieplne, zbliżone do teoretycznego minimum w wysokich temperaturach. Materiały mikroporowate preferowane są wszędzie tam, gdzie jest ważna izolacyjność, a przestrzeń ograniczona lub gdzie straty energii, a tym samym i temperatura ściany zimnej, ściśle są wymagane.

 • Ochrona p.poż konstrukcji samolotu
 • Geometria 3D
 • Wypełnienie osłon termicznych

Dokumenty
< #Back#

Karty Techniczne (TDS)

Karty Techniczne (TDS)