PROMASIL®-1000L

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niezwykle niska przewodność cieplna
 • Niski skurcz
 • Niska masa termiczna, mała waga
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Wysoka stabilność termiczna
 • Formaty o dużych wymiarach
 • Dobra obrabialność

Wysoko-zaawansowane krzemiany wapnia

PROMASIL®-1000L to lekkie o dużych wymiarach płyty izolacyjne o bardzo dobrych właściwościach termicznych. Ich jednorodna i trwała struktura matrycy mineralnej gwarantuje doskonałe właściwości mechaniczne i termiczne.

PROMASIL® -1000L to płyty wytrzymałe mechanicznie i odporne na wibracje oraz o dobrej stabilności termicznej aż do 1000 °C.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1050
1000 1050
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 < 2,0
(1050 °C)
0,5 < 2,0
(1050 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  > 1,5 > 2,0 > 2,5
> 2,5 > 2,5

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1050
1000 1050
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 < 2,0
(1050 °C)
0,5 < 2,0
(1050 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  > 1,5 > 2,0 > 2,5
> 2,5 > 2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   1200
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Długość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   1200
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
   ± 3,0
Szerokość mm  
   ± 3,0
Grubość mm         ± 0,5    
Długość mm  
   ± 3,0
Szerokość mm  
   ± 3,0
Grubość mm         ± 0,5    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Ogniwa galwaniczne
 • Reaktory w przemyśle naftowym i gazowym
 • Wszystkie rodzaje pieców i palenisk
 • Konstrukcje aparatur
 • Sprzęt AGD
 • Wytop szkła i jego uszlachetnianie
 • Ogniwa paliwowe
 • Podpory, obejmy do rurociągów
 • Domowe paleniska -kominki
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Ogniwa galwaniczne
 • Reaktory w przemyśle naftowym i gazowym
 • Wszystkie rodzaje pieców i palenisk
 • Konstrukcje aparatur
 • Sprzęt AGD
 • Wytop szkła i jego uszlachetnianie
 • Ogniwa paliwowe
 • Podpory, obejmy do rurociągów
 • Domowe paleniska -kominki