PROMASIL®-1000

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niska przewodność cieplna
 • Niski skurc
 • Niska gęstość pozorna, lekki
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Elastyczne możliwości zmian wielkości formatu, grubości do 170 mm
 • Kształtki dostępne jako otuliny rur i segmenty
 • Dobra obrabialność

Wysoko-zaawansowane krzemiany wapnia

PROMASIL®-1000, to wielkoformatowe, nie zawierające azbestu, lekkie płyty izolacyjne.

W połączeniu z gęstymi i lekkimi prostkami ogniotrwałymi lub z betonem, są idealnym materiałem na tylne warstwy izolacyjne. Jak ogólnie wiadomo, niska odporność krzemianów wapnia na szok termiczny, zasadniczo  wyklucza je ze stosowania w warstwie roboczej. Materiały PROMASIL® mogą być produkowane jako płyty, otuliny rur, segmenty i gotowe kształtki.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1050
1000 1050
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 < 2,0
(1050 °C)
0,5 < 2,0
(1050 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  > 1,5 > 2,0 > 2,5
> 2,5 > 2,5

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1050
1000 1050
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 < 2,0
(1050 °C)
0,5 < 2,0
(1050 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  > 1,5 > 2,0 > 2,5
> 2,5 > 2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
   1000
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Długość mm  
   1000
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,2    
Długość mm  
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,2    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylne warstwy izolacji wyłożeń ogniotrwałych.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topielne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topielne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylne warstwy izolacji wyłożeń ogniotrwałych.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topielne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topielne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)
Dokumenty
< #Back#

Karty Techniczne (TDS)

Karty Techniczne (TDS)