PROMABOARD®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Wysoka odporność na łuk elektryczny
 • Wysoka odporność termiczna
 • Doskonała skrawalność przy zadanej tolerancji
 • Duże wymiary płyt
 • Mocna i wytrzymała
 • Powierzchnia niepyląca
 • Nie zawiera azbestu

Techniczne krzemiany wapnia

PROMABOARD® to nie zawierające azbestu płyty krzemianowo-wapniowe o gęstości w zakresie od 1400 do 1800 kg/m3. Te wielkowymiarowe płyty są idealnym zamiennikiem azbestu we wszystkich zastosowaniach przemysłowych.

PROMABOARD® jest materiałem niepalnym, może być używanywszędzie tam gdzie wymagana jest dobra odporność termiczna, wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność elektryczne.

Dane techniczne
< #Back#

PROMABOARD®
Temperatura klasyfikacyjna °C 
350
Gęstość pozorna kg/m3 
1600
Skurcz @350 °C – całkowite obciążenie 12h, % 
0,5
Przewodnictwo cieplne @200 °C średnio, W/m.K 
0,43
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
75 

PROMABOARD®
Temperatura klasyfikacyjna °C 
350
Gęstość pozorna kg/m3 
1600
Skurcz @350 °C – całkowite obciążenie 12h, % 
0,5
Przewodnictwo cieplne @200 °C średnio, W/m.K 
0,43
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
75 
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
  2520, 2500 (szlifowane brzegi)
Szerokość mm  
  1240, 1220 (szlifowane brzegi)
Grubość mm       6, 8, 10, 15, 18 

Inne rozmiary dostępne są na życzenie.
Długość mm  
  2520, 2500 (szlifowane brzegi)
Szerokość mm  
  1240, 1220 (szlifowane brzegi)
Grubość mm       6, 8, 10, 15, 18 

Inne rozmiary dostępne są na życzenie.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
PROMABOARD® (ścierane)

Długość mm   
   ± 5,0
Szerokość mm  
   ± 5,0
Grubość mm         ± 15  

PROMABOARD® (szlifowane brzegi)

Długość mm   
   ± 2,5
Szerokość mm  
   ± 2,5
Grubość mm         ± 15   
PROMABOARD® (ścierane)

Długość mm   
   ± 5,0
Szerokość mm  
   ± 5,0
Grubość mm         ± 15  

PROMABOARD® (szlifowane brzegi)

Długość mm   
   ± 2,5
Szerokość mm  
   ± 2,5
Grubość mm         ± 15   
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Produkty PROMABOARD® mogą być precyzyjnie obrabiane specjalnymi maszynami i odpowiednio wyposażonymi narzędziami. Dokładność wykonania detalu jest zwykle warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jako precyzyjny element maszyny i urządzenia.

Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Produkty PROMABOARD® mogą być precyzyjnie obrabiane specjalnymi maszynami i odpowiednio wyposażonymi narzędziami. Dokładność wykonania detalu jest zwykle warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jako precyzyjny element maszyny i urządzenia.

Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Obudowy pieców Indukcyjnych
 • Płyty rdzeniowe i spustowe, płyty denne w odlewnictwie
 • Zmniejszenie izolacji superstucture komórek
 • Indywidualne kształtki w elektrycznych i cieplnych elementach izolacyjnych
 • Izolacja pras
 • Podkładki spawalnicze
 • Komory łukowe w rozdzielni
 • Budowa maszyn i urządzeń, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i izolacyjność elektryczna/cieplna
 • Ściany pieca/okładziny
 • Zamiennik dla płyt zawierających azbest
 • Obudowy pieców Indukcyjnych
 • Płyty rdzeniowe i spustowe, płyty denne w odlewnictwie
 • Zmniejszenie izolacji superstucture komórek
 • Indywidualne kształtki w elektrycznych i cieplnych elementach izolacyjnych
 • Izolacja pras
 • Podkładki spawalnicze
 • Komory łukowe w rozdzielni
 • Budowa maszyn i urządzeń, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i izolacyjność elektryczna/cieplna
 • Ściany pieca/okładziny
 • Zamiennik dla płyt zawierających azbest
Dokumenty
< #Back#

Karty Techniczne (TDS)

 • DURATEC® & PROMABOARD® : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#

Karty Techniczne (TDS)

 • DURATEC® & PROMABOARD® : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#