DURATEC®-XP

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Wysoka odporność na łuk elektryczny
 • Wysoka odporność termiczna
 • Doskonała skrawalność przy zadanej tolerancji
 • Duże wymiary płyt
 • Mocna i wytrzymała
 • Powierzchnia niepyląca
 • Nie zawiera azbestu

Techniczne krzemiany wapnia

DURATEC® to nie zawierające azbestu płyty krzemianowo-wapniowe o gęstości w zakresie od 1400 do 1800 kg/m3.

Płyty DURATEC® sa izolatorem termicznym i elektrycznym odporne na pękanie i stabilne w temperaturach do 1000 °C. Te wielkowymiarowe płyty są idealnym zamiennikiem azbestu we wszystkich zastosowaniach przemysłowych.

DURATEC®-XP jest to materiał krzemianowo-wapniowy wzmocnioną włóknem szklanym, który nie jest kruchy i elektrycznie obojętny.

Dane techniczne
< #Back#

DURATEC®
Kategoria
-XP
Temperatura klasyfikacyjna °C 
700
Gęstość pozorna kg/m3 
1800
Skurcz @750 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
0,5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,32
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  185

DURATEC®
Kategoria
-XP
Temperatura klasyfikacyjna °C 
700
Gęstość pozorna kg/m3 
1800
Skurcz @750 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
0,5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,32
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  185
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
  1200
Szerokość mm 
  900
Grubość mm       4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 

Inne rozmiary dostępne są na życzenie.
Długość mm  
  1200
Szerokość mm 
  900
Grubość mm       4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 

Inne rozmiary dostępne są na życzenie.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
   ± 4,0
Szerokość mm  
   ± 4,0
Grubość mm         ± 1,0   
Długość mm  
   ± 4,0
Szerokość mm  
   ± 4,0
Grubość mm         ± 1,0   
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Produkty DURATEC® mogą być precyzyjnie obrabiane specjalnymi maszynami i odpowiednio wyposażonymi narzędziami. Dokładność wykonania detalu jest zwykle warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jako precyzyjny element maszyny i urządzenia.

Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Produkty DURATEC® mogą być precyzyjnie obrabiane specjalnymi maszynami i odpowiednio wyposażonymi narzędziami. Dokładność wykonania detalu jest zwykle warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jako precyzyjny element maszyny i urządzenia.

Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Obudowy pieców Indukcyjnych
 • Płyty rdzeniowe i spustowe, płyty denne w odlewnictwie
 • Zmniejszenie izolacji superstucture komórek
 • Indywidualne kształtki w elektrycznych i cieplnych elementach izolacyjnych
 • Izolacja pras
 • Podkładki spawalnicze
 • Komory łukowe w rozdzielni
 • Budowa maszyn i urządzeń, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i izolacyjność elektryczna/cieplna
 • Ściany pieca/okładziny
 • Zamiennik dla płyt zawierających azbest
 • Obudowy pieców Indukcyjnych
 • Płyty rdzeniowe i spustowe, płyty denne w odlewnictwie
 • Zmniejszenie izolacji superstucture komórek
 • Indywidualne kształtki w elektrycznych i cieplnych elementach izolacyjnych
 • Izolacja pras
 • Podkładki spawalnicze
 • Komory łukowe w rozdzielni
 • Budowa maszyn i urządzeń, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość i izolacyjność elektryczna/cieplna
 • Ściany pieca/okładziny
 • Zamiennik dla płyt zawierających azbest
Dokumenty
< #Back#

Karty Techniczne (TDS)

 • DURATEC® & PROMABOARD® : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#

Karty Techniczne (TDS)

 • DURATEC® & PROMABOARD® : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#