PROMAGLAF®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Giętki i elastyczny w obróbce, idealny do uszczelniania
 • Dobra izolacja termiczna
 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ścieranie
 • Odporność na wysoką temperaturę
 • Odporność chemiczna, za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego, fosforowego i skoncentrowanych zasad

Sznurki o przekroju prostokątnym

Sznur PROMAGLAF® zbudowany jest z włókien szklanych o obniżonym przewodnictwie cieplnym, oraz HT, ogólna temperatura klasyfikacji to 500 °C i 750 °C.

Dane techniczne
< #Back#
PROMAGLAF®

Sznurki o przekroju prostokątnym

Temperatura klasyfikacyjna °C 
500 – 700
Masa kg/rolkę
2,9 – 32,4
PROMAGLAF®

Sznurki o przekroju prostokątnym

Temperatura klasyfikacyjna °C 
500 – 700
Masa kg/rolkę
2,9 – 32,4
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Średnica mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Szerokość na rolkę  
  Średnica 5, 6, 8  100 m     

  Średnica 10, 12, 15
 50 m
      Średnica 20, 25     30 m
    Średnica 30, 40, 50, 60  10 m
Masa kg/rolkę
  Średnica 5  2,9
    Średnica 6
 4,0
    Średnica 8
 6,4
    Średnica 10
 4,5
    Średnica 12
 6,5
    Średnica 15
 10,2
    Średnica 20
 10,8
    Średnica 25  16,9
    Średnica 30
 8,1
    Średnica 40
 14,4
    Średnica 50
 22,5 
    Średnica 60
 32,4 

Dalsze projekty produktu oraz wymiary dostępne na życzenie.
Średnica mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Szerokość na rolkę  
  Średnica 5, 6, 8  100 m     

  Średnica 10, 12, 15
 50 m
      Średnica 20, 25     30 m
    Średnica 30, 40, 50, 60  10 m
Masa kg/rolkę
  Średnica 5  2,9
    Średnica 6
 4,0
    Średnica 8
 6,4
    Średnica 10
 4,5
    Średnica 12
 6,5
    Średnica 15
 10,2
    Średnica 20
 10,8
    Średnica 25  16,9
    Średnica 30
 8,1
    Średnica 40
 14,4
    Średnica 50
 22,5 
    Średnica 60
 32,4 

Dalsze projekty produktu oraz wymiary dostępne na życzenie.
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Elastyczne sznury mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.

Podczas obróbki i przetwarzania produktów z wełny na bazie krzemianu glinu, należy przestrzegać zasad technicznych dla materiałów niebezpiecznych (TRGS).
Elastyczne sznury mogą być obrabiane i przetwarzane z pomocą standardowych narzędzi do obróbki tekstyliów.

Podczas obróbki i przetwarzania produktów z wełny na bazie krzemianu glinu, należy przestrzegać zasad technicznych dla materiałów niebezpiecznych (TRGS).
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Zamiennik sznurów azbestowych, sznurów uszczelniających i tekstyliów
 • Materiał do uszczelniania złączy i dylatacji
 • Uszczelnianie okien, kotłów ogrzewania, kominów
 • Uszczelnianie złączy w sprzęcie do ogrzewania
 • Uszczelnianie systemów rur
 • Uszczelnianie wlewnic
 • Kurtyny piecowe
 • Zamiennik sznurów azbestowych, sznurów uszczelniających i tekstyliów
 • Materiał do uszczelniania złączy i dylatacji
 • Uszczelnianie okien, kotłów ogrzewania, kominów
 • Uszczelnianie złączy w sprzęcie do ogrzewania
 • Uszczelnianie systemów rur
 • Uszczelnianie wlewnic
 • Kurtyny piecowe
Dane techniczne
< #Back#


PROMAGLAF® Round cord
Temperatura klasyfikacyjna °C 
500 – 700
Weight kg/roll
2.9 – 32.4


PROMAGLAF® Round cord
Temperatura klasyfikacyjna °C 
500 – 700
Weight kg/roll
2.9 – 32.4
Product Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Diameter mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Szerokość per roll    
  Diameter 5, 6, 8  100 m     

  Diameter 10, 12, 15
 50 m
      Diameter 20, 25     30 m
    Diameter 30, 40, 50, 60  10 m
Weight kg/roll   Diameter 5  2.9
    Diameter 6
 4.0
    Diameter 8
 6.4
    Diameter 10
 4.5
    Diameter 12
 6.5
    Diameter 15
 10.2
    Diameter 20
 10.8
    Diameter 25  16.9
    Diameter 30
 8.1
    Diameter 40
 14.4
    Diameter 50
 22.5 
    Diameter 60
 32.4 

Further product designs and dimensions are available on request.
Diameter mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Szerokość per roll    
  Diameter 5, 6, 8  100 m     

  Diameter 10, 12, 15
 50 m
      Diameter 20, 25     30 m
    Diameter 30, 40, 50, 60  10 m
Weight kg/roll   Diameter 5  2.9
    Diameter 6
 4.0
    Diameter 8
 6.4
    Diameter 10
 4.5
    Diameter 12
 6.5
    Diameter 15
 10.2
    Diameter 20
 10.8
    Diameter 25  16.9
    Diameter 30
 8.1
    Diameter 40
 14.4
    Diameter 50
 22.5 
    Diameter 60
 32.4 

Further product designs and dimensions are available on request.
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
The flexible cords can be worked and processed with conventional textile working tools.

When working and processing aluminium silicate wool products, the Technical Regulations for Hazardous Material (TRGS) must be observed.
The flexible cords can be worked and processed with conventional textile working tools.

When working and processing aluminium silicate wool products, the Technical Regulations for Hazardous Material (TRGS) must be observed.
Typowe zastosowania
< #Back#
 • Substitute for asbestos cords, tight cords and textiles
 • Material for farning joints and expansion joints
 • Door sealings, heating boilers, chimneys
 • Joint sealings in heating devices
 • Insulation of pipelines
 • Ingot mould sealings
 • Furnace curtains
 • Substitute for asbestos cords, tight cords and textiles
 • Material for farning joints and expansion joints
 • Door sealings, heating boilers, chimneys
 • Joint sealings in heating devices
 • Insulation of pipelines
 • Ingot mould sealings
 • Furnace curtains