MICROTHERM® PANEL-1200

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Produkowany według indywidualnych potrzeb
 • Skrajnie niskie przewodnictwo cieplne
 • Wysoka stabilność termiczna
 • Dostępność różnych gatunków temperaturowych, również w wersji hydrofobowej
 • Niepalność
 • Czystość i łatwość instalacji
 • Łatwość obróbki (instrukcję można znaleźć na końcu podręcznika i na naszej stronie internetowej)
 • Brak szkodliwych - respirabilnych włókien
 • Przyjazny dla środowiska, bez spoiw organicznych

Panele sztywne do pieców do elektrod węglowych

MICROTHERM PANEL to grupa produktów o unikalnych własnościach izolacyjnych, produkowanych według indywidualnych potrzeb. Ich zewnętrzna osłona z płótna szklanego zapewnia czystość i ułatwia instalację. Bazą jest mieszanina absorbera IR i wzmocnionej włóknem krzemionki pirogenicznej (Al2O3 w przypadku 1200).

MICROTHERM® PANEL-1200 to wykonany na zamówienie panel izolacyjny, którego bazą jest Al2O3 o szczytowej odporności do 1200 °C.

Dane techniczne
< #Back#

 MICROTHERM® PANEL
Kategoria
-1000R -1000R HY
-1200
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000
1200
Gęstość pozorna kg/m3 
240 260 400
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 3
< 3
< 0,1
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,031
0,031
0,039
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,13 0,12 0,36


 MICROTHERM® PANEL
Kategoria
-1000R -1000R HY
-1200
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000 1000
1200
Gęstość pozorna kg/m3 
240 260 400
Skurcz @1000 °C – Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 3
< 3
< 0,1
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,031
0,031
0,039
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,13 0,12 0,36

<strong>Standardowe wymiary i formaty</strong>
< #Back#
Chociaż standardowo dostępne są określone formaty, to MICROTHERM® PANEL może być produkowany według indywidualnych potrzeb. W celu uzgodnienia innego rozmiaru prosimy o kontakt: hpi@promattop.pl.

Zakres grubości       3 – 40 mm
Chociaż standardowo dostępne są określone formaty, to MICROTHERM® PANEL może być produkowany według indywidualnych potrzeb. W celu uzgodnienia innego rozmiaru prosimy o kontakt: hpi@promattop.pl.

Zakres grubości       3 – 40 mm
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Rozmiary 
≤ 1,6 m
Długość mm  
± 3
Szerokość mm 
± 3
Grubość mm    
T ≤ 10     ± 0,5          
10 < T ≤ 30 
  ± 0,8        
30 < T ≤ 50 
  ± 1,5         

Uwaga: Dotyczy wyłącznie formatek prostokątnych i kwadratowych.
Rozmiary 
≤ 1,6 m
Długość mm  
± 3
Szerokość mm 
± 3
Grubość mm    
T ≤ 10     ± 0,5          
10 < T ≤ 30 
  ± 0,8        
30 < T ≤ 50 
  ± 1,5         

Uwaga: Dotyczy wyłącznie formatek prostokątnych i kwadratowych.
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
MICROTHERM® PANEL można łatwo przecinać zwykłym nożem (procedurę można znaleźć na końcu broszury i na naszej stronie internetowej). Panele mogą być przyklejane, mocowane kotwami i szpilkami lub formatem dopasowane do rozstawu mocowań.
MICROTHERM® PANEL można łatwo przecinać zwykłym nożem (procedurę można znaleźć na końcu broszury i na naszej stronie internetowej). Panele mogą być przyklejane, mocowane kotwami i szpilkami lub formatem dopasowane do rozstawu mocowań.
Typowe zastosowania
< #Back#

Izolacje mikroporowate zapewniają skrajnie niskie przewodnictwo cieplne, zbliżone do teoretycznego minimum w wysokich temperaturach. Materiały mikroporowate preferowane są wszędzie tam, gdzie ważna jest izolacyjność, a przestrzeń ograniczona lub tam gdzie straty energii, a tym samym i temperatura ściany zimnej, ściśle są wymagane.

 • Tylna izolacja w piecach przemysłowych
 • Przemysł aluminiowy (rynny, piece)
 • Przemysł szkła i ceramiki
 • Przemysł petrochemiczny (piece do krakingu, instalacje reformingu, ...)
 • Linie do wygrzewania i galwanizacji
 • Piece akumulacyjne

Izolacje mikroporowate zapewniają skrajnie niskie przewodnictwo cieplne, zbliżone do teoretycznego minimum w wysokich temperaturach. Materiały mikroporowate preferowane są wszędzie tam, gdzie ważna jest izolacyjność, a przestrzeń ograniczona lub tam gdzie straty energii, a tym samym i temperatura ściany zimnej, ściśle są wymagane.

 • Tylna izolacja w piecach przemysłowych
 • Przemysł aluminiowy (rynny, piece)
 • Przemysł szkła i ceramiki
 • Przemysł petrochemiczny (piece do krakingu, instalacje reformingu, ...)
 • Linie do wygrzewania i galwanizacji
 • Piece akumulacyjne