PROMALAN®-CR

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Duży rozmiar
 • Czyste cięcie i obróbka
 • Może być stosowany na stronach wystawionych na działanie ognia
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie w stanie gorącym
 • Niskie przewodnictwo cieplne
 • Wysoka izolacja akustyczna

Płyty ≤ 750 °C

PROMALAN®-CR jest płytą na bazie wełny mineralnej spajanej żywicą, o pionowym głównym przebiegu struktury włókien. Produkt jest nieszkodliwy w zakresie higieny pracy i nie jest poddany klasyfikacji.

Dane techniczne
< #Back#

PROMALAN®
Kategoria -CR -HT 400
Temperatura klasyfikacyjna °C 
750 800
Gęstość pozorna kg/m3
90, 100, 125, 150 400
Skurcz Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 2,0 @650 °C
< 4,0 @800 °C
Przewodnictwo cieplne @400 °C średnio, W/m.K 
0,115 – 0,123
 0,100
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,045 - 0,115 0,5

PROMALAN®
Kategoria -CR -HT 400
Temperatura klasyfikacyjna °C 
750 800
Gęstość pozorna kg/m3
90, 100, 125, 150 400
Skurcz Całkowite obciążenie 24 h, %  
< 2,0 @650 °C
< 4,0 @800 °C
Przewodnictwo cieplne @400 °C średnio, W/m.K 
0,115 – 0,123
 0,100
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,045 - 0,115 0,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość x szerokość mm  
 2000 x 1000, 1000 x 500
Grubość mm  28, 48, 68, 88 

Części formowane i wycinane są dostępne na życzenie.
Długość x szerokość mm  
 2000 x 1000, 1000 x 500
Grubość mm  28, 48, 68, 88 

Części formowane i wycinane są dostępne na życzenie.
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Płyty izolacyjne PROMALAN®-CR mogą być łatwo obrabiane z pomocą maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Dostępne są systemy mocowań i łączeń dla stabilnych wymiarowo sekcji ciętych o prostych krawędziach, w zależności od rodzaju konstrukcji i obciążenia termicznego i mechanicznego.
Płyty izolacyjne PROMALAN®-CR mogą być łatwo obrabiane z pomocą maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Dostępne są systemy mocowań i łączeń dla stabilnych wymiarowo sekcji ciętych o prostych krawędziach, w zależności od rodzaju konstrukcji i obciążenia termicznego i mechanicznego.
Typowe zastosowania
< #Back#
PROMALAN®-CR stosowany jest w szerokim zakresie zastosowań, jak na przykład:

 • Odporna na ściskanie tylna warstwa izolacyjna dla złożonych konstrukcji izolacyjnych, np. z betonu ogniotrwałego, lekkich cegieł ogniotrwałych, lub włókien ceramicznych
 • Zastosowania na stronach frontowych, do temperatury 650°C i wysokich prędkości przepływu gazów, np. suszarni wysokotemperaturowych, piece do obróbki cieplnej, kanały gorącego powietrza, itp.
 • Osłony termiczne dla napraw na gorąco, wielkowymiarowe pokrywy, przez krótkie okresy czasu nawet w temperaturach przekraczających wyżej wymienioną temperaturę klasyfikacyjną
 • Sekcje precyzyjne i skomplikowane dla suszarni, urządzeń domowych, konstrukcji instalacji i maszyn
PROMALAN®-CR stosowany jest w szerokim zakresie zastosowań, jak na przykład:

 • Odporna na ściskanie tylna warstwa izolacyjna dla złożonych konstrukcji izolacyjnych, np. z betonu ogniotrwałego, lekkich cegieł ogniotrwałych, lub włókien ceramicznych
 • Zastosowania na stronach frontowych, do temperatury 650°C i wysokich prędkości przepływu gazów, np. suszarni wysokotemperaturowych, piece do obróbki cieplnej, kanały gorącego powietrza, itp.
 • Osłony termiczne dla napraw na gorąco, wielkowymiarowe pokrywy, przez krótkie okresy czasu nawet w temperaturach przekraczających wyżej wymienioną temperaturę klasyfikacyjną
 • Sekcje precyzyjne i skomplikowane dla suszarni, urządzeń domowych, konstrukcji instalacji i maszyn