PROMACRETE®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Produkt gęsty
 • Wodoodporne betony ogniotrwałe
 • Do zastosowań przy wysokiej temperaturze, do 1650 °C

Lekkie betony izolacyjne ≤ 1650 °C

PROMACAST to dobrze wyważony asortyment betonów ogniotrwałych różnorodnych typów do tworzenia monolitycznych okładzin ogniotrwałych. Produkty te składają się z wysoce ogniotrwałych surowców i cementów glinowych.

Betony ogniotrwałe PROMACRETE są gęstymi, odpornymi na zużycie betonami ogniotrwałymi do zastosowań przy wysokiej temperaturze, do 1650°C, np. dla palenisk, ław palników, wózków w piecach tunelowych do wypalania, itp.

Dane techniczne
< #Back#

PROMACRETE®
Kategoria
-PF 132/18 -PF 
145/20
-PF
148/23
-PF
158/23
 
-PF
165/25
-PST
165/24 
-PR
145/20 
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1320 1450
1480
1580  1650 1650  1450
Gęstość pozorna kg/m3
1830 2030
2270
2300  2490 2370
2000
Odwracalna rozszerzalność cieplna @1000 °C  0,58 0,62 0,64 0,64 0,67 0,71 0,62
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K
0,83
1,03
1,40
1,47 1,62 1,57
1,00
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
17
@1200 °C
30
@1400 °C
90
@1400 °C
80
@1400 °C
90
@1600 °C
20
@1400 °C
18
@1400 °C

PROMACRETE®
Kategoria
-PF 132/18 -PF 
145/20
-PF
148/23
-PF
158/23
 
-PF
165/25
-PST
165/24 
-PR
145/20 
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1320 1450
1480
1580  1650 1650  1450
Gęstość pozorna kg/m3
1830 2030
2270
2300  2490 2370
2000
Odwracalna rozszerzalność cieplna @1000 °C  0,58 0,62 0,64 0,64 0,67 0,71 0,62
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K
0,83
1,03
1,40
1,47 1,62 1,57
1,00
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
17
@1200 °C
30
@1400 °C
90
@1400 °C
80
@1400 °C
90
@1600 °C
20
@1400 °C
18
@1400 °C
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
 1. Mieszanki PROMACRETE są dostarczane w suchych torbach. Mieszanka może ulec rozwarstwieniu podczas transportu. Dlatego też zalecamy, aby całą zawartość torby umieścić w mieszalniku. Jeżeli użyta zostanie jedynie część zawartości, należy uprzednio dokładnie wymieszać zawartość torby w stanie suchym.
 2. Do mieszania używać tylko czystej wody kranowej. Woda o odczynie kwaśnym, miękka, lub zawierająca siarczany, ogranicza wytrzymałość, co prowadzi do wad strukturalnych.
 3. Ilość wody wymagana do wymieszania jest wartością standardową. Mieszanie nie powinno zajmować krócej niż minutę i dłużej niż cztery minuty.
 4. Następujące badanie przeprowadzane na placu budowy pozwala na stwierdzenie, czy osiągnięto właściwą konsystencję: Należy wykonać kulę wielkości kuli śnieżnej z mieszanki, podrzucić ją na ok. 30 cm w powietrze, a następnie ją złapać. Jeżeli utrzyma kształt, konsystencja jest właściwa. Jeżeli się pokruszy, mieszanka jest zbyt sucha. Jeżeli przejdzie przez przestrzenie między palcami, jest zbyt mokra.
 5. Produkty PROMACRETE powinny być ugnieciona bezpośrednio po zmieszaniu, z zastosowaniem standardowych narzędzi. Jeżeli mieszanka zaczyna wysychać, nie należy ugniatać ponownie.
 6. PROMACRETE musi zatrzymać pewną ilość wody z mieszanki podczas twardnienia. Dlatego też konieczna jest ochrona przed wyschnięciem przez okres przynajmniej 24 godzin.
 7. Czas twardnienia zmienia się poniżej temperatury 5°C. Należy upewnić się, że temperatura przygotowanego betonu jest podniesiona do przynajmniej 5°C. Nigdy nie należy używać zamrożonego materiału
 8. Dla podgrzewania, należy przestrzegać następujących zasad: Okres zasychania: 3 dni; utrzymywać 100 °C przez 24h; utrzymywać 200 °C przez 48h; utrzymywać od 200 do 600°C ok. 20 K/h; od 600°C do temperatury końcowej 30 K/h.
 1. Mieszanki PROMACRETE są dostarczane w suchych torbach. Mieszanka może ulec rozwarstwieniu podczas transportu. Dlatego też zalecamy, aby całą zawartość torby umieścić w mieszalniku. Jeżeli użyta zostanie jedynie część zawartości, należy uprzednio dokładnie wymieszać zawartość torby w stanie suchym.
 2. Do mieszania używać tylko czystej wody kranowej. Woda o odczynie kwaśnym, miękka, lub zawierająca siarczany, ogranicza wytrzymałość, co prowadzi do wad strukturalnych.
 3. Ilość wody wymagana do wymieszania jest wartością standardową. Mieszanie nie powinno zajmować krócej niż minutę i dłużej niż cztery minuty.
 4. Następujące badanie przeprowadzane na placu budowy pozwala na stwierdzenie, czy osiągnięto właściwą konsystencję: Należy wykonać kulę wielkości kuli śnieżnej z mieszanki, podrzucić ją na ok. 30 cm w powietrze, a następnie ją złapać. Jeżeli utrzyma kształt, konsystencja jest właściwa. Jeżeli się pokruszy, mieszanka jest zbyt sucha. Jeżeli przejdzie przez przestrzenie między palcami, jest zbyt mokra.
 5. Produkty PROMACRETE powinny być ugnieciona bezpośrednio po zmieszaniu, z zastosowaniem standardowych narzędzi. Jeżeli mieszanka zaczyna wysychać, nie należy ugniatać ponownie.
 6. PROMACRETE musi zatrzymać pewną ilość wody z mieszanki podczas twardnienia. Dlatego też konieczna jest ochrona przed wyschnięciem przez okres przynajmniej 24 godzin.
 7. Czas twardnienia zmienia się poniżej temperatury 5°C. Należy upewnić się, że temperatura przygotowanego betonu jest podniesiona do przynajmniej 5°C. Nigdy nie należy używać zamrożonego materiału
 8. Dla podgrzewania, należy przestrzegać następujących zasad: Okres zasychania: 3 dni; utrzymywać 100 °C przez 24h; utrzymywać 200 °C przez 48h; utrzymywać od 200 do 600°C ok. 20 K/h; od 600°C do temperatury końcowej 30 K/h.
Typowe zastosowania
< #Back#
PROMACRETE jest używany głównie dla pieców.
PROMACRETE jest używany głównie dla pieców.