PROMABLOK

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Bardzo dobra izolacja termiczna
 • Małe przechowywanie ciepła
 • Duża odporność na zmiany temperatury i szok termiczny
 • Doskonała obrabialność
 • Lekki materiał izolacyjny, odporny na łamanie
 • Produkt hydrofobowy

Płytye ≤ 1100 °C

Płyta PROMABLOK jest sprężoną, samonośną płytą wykonaną z włókien z alkalicznych ziem krzemianowych, wełny mineralnej, oraz perlitu, z dodatkiem spoiwa organicznego. Płyta ta stosowana jest głównie jako okładzina tylna.

Charakteryzuje się niską gęstością, dobrą izolacją termiczną, oraz odpowiednią stabilnością.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMABLOK 
Kategoria
-800 -1000
-1100
Temperatura klasyfikacyjna °C 
800 1000
1100
Gęstość pozorna kg/m3
320 320 320
Skurcz @CT – całkowite obciążenie 24 h, %
1,4
1,4
1,5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,11
 0,13
0,11
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,3 0,4 0,3

 PROMABLOK 
Kategoria
-800 -1000
-1100
Temperatura klasyfikacyjna °C 
800 1000
1100
Gęstość pozorna kg/m3
320 320 320
Skurcz @CT – całkowite obciążenie 24 h, %
1,4
1,4
1,5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,11
 0,13
0,11
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  0,3 0,4 0,3
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm   
 1000
Szerokość mm  
 600
Grubość mm   25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
Długość mm   
 1000
Szerokość mm  
 600
Grubość mm   25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm
 ± 3,0
Szerokość mm  
 ± 3,0
Grubość mm     ± 1,0    
Długość mm
 ± 3,0
Szerokość mm  
 ± 3,0
Grubość mm     ± 1,0    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
PROMABLOK może być obrabiany w sposób bardzo czysty i dokładny za pomocą wszelkich maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
PROMABLOK może być obrabiany w sposób bardzo czysty i dokładny za pomocą wszelkich maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
Typowe zastosowania
< #Back#
PROMABLOK stosowany jest w szerokim zakresie zastosowań, jak na przykład:

 • Tylne okładziny dla ogrzewania
 • Instalacje do utrzymywania ciepła i wytopu w metalurgii
 • Kanały gazów gorących oraz spalin pieców i suszarni przemysłowych
 • Warstwa izolacyjna komór spalania dla kotłów ogrzewania
 • Części prefabrykowanych oraz sekcji ciętych podczas konstrukcji maszyn, aparatury i urządzeń
 • Materiał zastępujący azbest w szerokim zakresie zastosowań
 • Tylne okładziny pieców do wypalania i produkcji ceramiki
PROMABLOK stosowany jest w szerokim zakresie zastosowań, jak na przykład:

 • Tylne okładziny dla ogrzewania
 • Instalacje do utrzymywania ciepła i wytopu w metalurgii
 • Kanały gazów gorących oraz spalin pieców i suszarni przemysłowych
 • Warstwa izolacyjna komór spalania dla kotłów ogrzewania
 • Części prefabrykowanych oraz sekcji ciętych podczas konstrukcji maszyn, aparatury i urządzeń
 • Materiał zastępujący azbest w szerokim zakresie zastosowań
 • Tylne okładziny pieców do wypalania i produkcji ceramiki