ALSIFLEX®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Lekki i elastyczny
 • Niskie przewodnictwo cieplne i akumulacja ciepła
 • Wysoka odporność termiczna i chemiczna
 • Wysoka odporność na szok termiczny
 • Łatwość obróbki
 • Nie przewodzi elektryczności
 • Różne formaty w których jest dostarczany
 • Prefabrykowane komponenty budynków i sekcje wycięte

Papier ≤ 1600 °C

ALSIFLEX® jest ognioodporną wełną odporną na wysoką temperaturę na bazie aluminium i tlenku krzemu. ALSIFLEX®-1260, -1400 i -1430 są wełnami na bazie krzemianu glinu. ALSIFLEX®-1600 jest wełną polikrystaliczną na bazie mulitu i korundu. Wełny ALSIFLEX® to lekkie, elastyczne materiały izolacyjne o stałej wysokiej odporności na temperaturę, niskiej przewodności cieplnej i częściowej wysokiej odporności chemicznej.

Papier ALSIFLEX® jest to cienki papier ceramiczny dostarczany w postaci rolek, na bazie włókien z tlenku glinu.

Dane techniczne
< #Back#

 ALSIFLEX® papier
Kategoria
-1260 -1430
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1250 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
200 – 240 180 – 280
130 – 170

 ALSIFLEX® papier
Kategoria
-1260 -1430
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1250 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
200 – 240 180 – 280
130 – 170
Wymiary produktów i dostępne rozmiary
< #Back#
 ALSIFLEX® papier
  -1260
-1430
-1600
Długość m
10 – 40 25 – 35 10 – 40
Szerokość mm  
500, 1000 610, 1000
500, 1000
Grubość mm
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
1, 2, 3 0,5, 1, 2, 3,
4, 5, 6
 ALSIFLEX® papier
  -1260
-1430
-1600
Długość m
10 – 40 25 – 35 10 – 40
Szerokość mm  
500, 1000 610, 1000
500, 1000
Grubość mm
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8
1, 2, 3 0,5, 1, 2, 3,
4, 5, 6
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
ALSIFLEX® może być cięty, przebijany i obrabiany z użyciem konwencjonalnych narzędzi, np. noży i maszyn.
ALSIFLEX® może być cięty, przebijany i obrabiany z użyciem konwencjonalnych narzędzi, np. noży i maszyn.
Typowe zastosowania
< #Back#
Wełny odporne na wysoką temperaturę ALSIFLEX® stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w zastosowaniach takich jak:

 • Konstrukcje ogniotrwałe
 • Piece przemysłowe
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł samochodowy i lotniczy
 • Urządzenia domowe
Wełny odporne na wysoką temperaturę ALSIFLEX® stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w zastosowaniach takich jak:

 • Konstrukcje ogniotrwałe
 • Piece przemysłowe
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł samochodowy i lotniczy
 • Urządzenia domowe