ALSIBLOCK®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • Lekkość
  • Elastyczność, niskie przewodnictwo cieplne
  • Odporność na ekstremalny szok termiczny
  • Odpowiedni do zastosowań przy wysokich prędkościach gazów
  • Elastyczność i możliwość dostosowania (krzywe, łuki i złącza)
  • Brak przepływu wstecznego ze względu na gorące gazy wylotowe
  • Łatwość i szybkość montażu
  • Ekonomiczna rekonstrukcja starych zakładów

Systemy modułowe ≤ 1600 °C

ALSIBLOCK® są to specjalne, lekkie systemy konstrukcyjne wykonane z odpornej na wysoką temperaturę wełny ALSIFLEX®, dla wymagających rozwiązań wysokotemperaturowych. Zostały one stworzone jako wierzchnia okładzina dla pieców i urządzeń o skomplikowanej geometrii, poddawanych wysokim obciążeniom termicznym i mechanicznym.

Składają się one z warstw laminowanych pasów włókiennych, lub ciętych sekcji. Główny kierunek włókien biegnie prostopadle do powierzchni okładziny. Systemy są spajane za pomocą specjalnie stworzonych spoiw odpornych na wysoką temperaturę (ALSIBLOCK®-H i -D) ze stalowymi arkuszami, lub są mocowane mechanicznie.

Dane techniczne
< #Back#

ALSIBLOCK®

Kategoria

-1250 -1400
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1250 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
130, 150 130, 150 130, 150
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,23*
0,23*
0,25**

* At Gęstość pozorna 150 kg/m3  ** At Gęstość pozorna 1150 kg/m3

ALSIBLOCK®

Kategoria

-1250 -1400
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1250 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
130, 150 130, 150 130, 150
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,23*
0,23*
0,25**

* At Gęstość pozorna 150 kg/m3  ** At Gęstość pozorna 1150 kg/m3
Wymiary produktów i dostępne rozmiary
< #Back#
Długość x Szerokość mm   300 x 300, 600 x 150, 600 x 300
Grubość mm   
  35 – 300  
Długość x Szerokość mm   300 x 300, 600 x 150, 600 x 300
Grubość mm   
  35 – 300  
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
ALSIBLOCK® może być cięty i obrabiany z użyciem konwencjonalnych narzędzi, np. noży i maszyn. Podczas obróbki i przetwarzania produktów z wełny odpornej na wysoką temperaturę należy przestrzegać zasad technicznych dla materiałów niebezpiecznych (TRGS).
ALSIBLOCK® może być cięty i obrabiany z użyciem konwencjonalnych narzędzi, np. noży i maszyn. Podczas obróbki i przetwarzania produktów z wełny odpornej na wysoką temperaturę należy przestrzegać zasad technicznych dla materiałów niebezpiecznych (TRGS).
Typowe zastosowania
< #Back#
Wszystkie lekkie ogniotrwałe systemy konstrukcyjne ALSIBLOCK® są wynikiem długotrwałych badań i doświadczenia praktycznego nabytego we wszelkich gałęziach przemysłu. Są one podstawą dla optymalnej lekkiej technologii konstrukcyjnej wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie wymagającej technicznie izolacji wysokotemperaturowej.

Stanowią one homogeniczne, zwarte okładziny ogniotrwałe, uniemożliwiające powstawanie mostków termicznych, które można łatwo dostosować do wszelkich skomplikowanych kształtów/geometrii.
Wszystkie lekkie ogniotrwałe systemy konstrukcyjne ALSIBLOCK® są wynikiem długotrwałych badań i doświadczenia praktycznego nabytego we wszelkich gałęziach przemysłu. Są one podstawą dla optymalnej lekkiej technologii konstrukcyjnej wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie wymagającej technicznie izolacji wysokotemperaturowej.

Stanowią one homogeniczne, zwarte okładziny ogniotrwałe, uniemożliwiające powstawanie mostków termicznych, które można łatwo dostosować do wszelkich skomplikowanych kształtów/geometrii.