Nota prawna

I. Strona HPI

Strona internetowa Promat poświęcona rozwiązaniom przemysłowym obejmuje treści globalne, które odnoszą się do międzynarodowego rynku wysokoefektywnej izolacji i biernej ochrony przeciwpożarowej, a także zawiera informacje z poszczególnych krajów, które odnoszą się do lokalnego rynku i działań lokalnych firm Promat.

Ogólna treść strony jest własnością i jest zarządzana przez Promat International NV, spółkę działającą zgodnie z regulacją Belgijskich przepisów prawa.

Lokalne oddziały Promat są właścicielami i zarządzają treścią dotyczącą rynku lokalnego na stronach poszczególnych krajów.

II. Zastrzeżenie

Zastrzeżenia strony internetowej
Promat nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub dowolnego odnośnika do innej witryny i jej treści. Ta ogólna klauzula nie jest zastrzeżona i modyfikowana przez żadne specyficzne regulacje prawne. Jednocześnie oświadczamy, że intencją tej klauzuli nie jest wyłączenie odpowiedzialności w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Zawartość strony
Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były aktualne i dokładne, Promat nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych na stronie ani za ich wykorzystanie dla celów niezgodnych z przeznaczeniem.

Ostrzeżenie i oświadczenie o braku odpowiedzialności
Użytkownikom strony zaleca się podejmowanie indywidualnych środków ostrożności w celu ochrony przeciwwirusowej. Niniejsza strona internetowa z reguły nie zawiera żadnych wirusów, koni trojańskich ani robaków internetowych, które mogłyby negatywnie oddziaływać na pracę systemów komputerowych lub je trwale uszkodzić. Promat nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane brakiem indywidualnych zabezpieczeń.

Odnośniki do innych stron internetowych
Wszelkie odnośniki do innych stron internetowych, znajdujące się na tej witrynie, nie mają na celu zapewnienia poparcia czy udzielenia rekomendacji Promat dla ich treści. Promat nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość żadnej z powiązanych stron internetowych.

Aktualizacje
Zachęcamy każdego, kto korzysta bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej Promat, do przypisywania informacji w niej zawartych wyłącznie tej witrynie. Inne źródła mogą w znaczący sposób wpłynąć na dane faktyczne, istotne dla zrozumienia i zastosowania tych informacji. Chociaż właściciel tej strony internetowej dokłada wszelkich starań by zapewnić dokładne, kompletne i rzeczowe informacje, przewiduje się, że wraz z rozwojem gospodarczym lub wewnętrznym firmy, mogą wystąpić tymczasowe problemy z dokładnością niektórych danych, do chwili zaktualizowania strony internetowej. Prosimy pamiętać jednak, że nie wszystkie aktualizacje i zmiany będą oficjalnie publikowane na stronie.

Prawa autorskie
Zawartość i wygląd niniejszej strony internetowej są chronione przez prawo autorskie należące do Promat i/lub działają na podstawie licencji od właścicieli praw autorskich osób trzecich. Witryna nie może być powielana w jakiejkolwiek formie. Zabrania się: kopiowania, adaptowania, zmieniania, modyfikacji, drukowania i dystrybucji, publikowania, przekazywania oraz innych działań pochodnych, jakiejkolwiek części niniejszej strony internetowej bez wyraźnej i pisemnej zgody Promat.

III. Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie zostało stworzone w celu wykazania zaangażowania Promat w zapewnienie użytkownikom strony internetowej prawa prywatności.

Udostępnianie i ujawnianie informacji
Promat jest dynamicznie rozwijającą się, integralną częścią działalności biznesowej, należącej do Grupy Etex. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w obrębie siedziby organizacji lub zaufanych, autoryzowanych dealerów na całym świecie. Wszystkie te podmioty są ujęte w niniejszym oświadczeniu o Polityce Prywatności i są związane odpowiednimi umowami o poufności i transferze danych.

Twoje prawa
Mają Państwo prawo do poprawienia, zmiany lub korygowania wszystkich szczegółowych danych, udostępnionych firmie Promat za pośrednictwem tej witryny. Prosimy o kontakt e-mail, aby zapewnić aktualizację i poprawność rejestrowanych na stronie danych.

Zmiana Polityki Prywatności
Promat ma prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie istotne zmiany mogą, lecz nie muszą, być odnotowane na oficjalnej stronie internetowej.