Promat® Perlite

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Stosowanie surowców wysokiej jakości
 • Stabilność wymiarów
 • Niska kurczliwość termiczna
 • Produkt szlifowany ze wszystkich stron
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Niskie przewodnictwo cieplne
 • Stosowanie po stronie wystawionej na działanie ognia
 • Wysoka odporność na szok termiczny

Cegły ogniotrwałe ≤ 900 °C

Lekkie cegły ogniotrwałe Promat® Perlite stosowane są w piecach i instalacjach do obróbki cieplnej o niskim obciążeniu mechanicznymi i pozbawionym ładunków powodujących korozję.

Są one szczególnie odpowiednie dla instalacji działających ciągle, takich jak instalacje w przemyśle ceramicznym (komora, piece z wysuwanym trzonem i piece tunelowe), piece do spiekania anod, piece koksownicze, krakery, oraz instalacje w przemyśle petrochemicznym, okładziny komór spalania.

Dane techniczne
< #Back#

Promat®-Perlite
Kategoria
450 550
Temperatura klasyfikacyjna °C 
900
900
Gęstość pozorna kg/m3
425
500
Skurcz @850°C – 24h, %  
1,0
1,0
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,14
0,16
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5

Promat®-Perlite
Kategoria
450 550
Temperatura klasyfikacyjna °C 
900
900
Gęstość pozorna kg/m3
425
500
Skurcz @850°C – 24h, %  
1,0
1,0
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,14
0,16
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
  NF1 NF1/76  NF2
Długość mm
230
230 250
Szerokość mm 
114
114 124
Grubość mm  64 76 64

Cegły końcowe i boczne dla łuków, wyższa jakość cegieł, np. cegły wysoko ogniotrwałe, dostępne na życzenie.
  NF1 NF1/76  NF2
Długość mm
230
230 250
Szerokość mm 
114
114 124
Grubość mm  64 76 64

Cegły końcowe i boczne dla łuków, wyższa jakość cegieł, np. cegły wysoko ogniotrwałe, dostępne na życzenie.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Masa %
   ± 10
Szerokość i szerokość mm  
   ± 1,0
Grubość mm         ± 1,0   

 

Masa %
   ± 10
Szerokość i szerokość mm  
   ± 1,0
Grubość mm         ± 1,0   

 

Typowe zastosowania
< #Back#
Lekkie cegły ogniotrwałe Promat® Perlite stosowane są w piecach i instalacjach do obróbki cieplnej o niskim obciążeniu mechanicznymi i pozbawionym ładunków powodujących korozję. Są one szczególnie zdatne do użytku w instalacjach o pracy ciągłej, takich jak:

 • Instalacje przemysłu ceramicznego (komora, piec z wysuwanym trzonem, piece do wypalania)
 • Piece do spiekania anod, piece koksownicze
 • Instalacje krakerów i procesowe w przemyśle petrochemicznym
 • Okładziny komór spalania
Lekkie cegły ogniotrwałe Promat® Perlite stosowane są w piecach i instalacjach do obróbki cieplnej o niskim obciążeniu mechanicznymi i pozbawionym ładunków powodujących korozję. Są one szczególnie zdatne do użytku w instalacjach o pracy ciągłej, takich jak:

 • Instalacje przemysłu ceramicznego (komora, piec z wysuwanym trzonem, piece do wypalania)
 • Piece do spiekania anod, piece koksownicze
 • Instalacje krakerów i procesowe w przemyśle petrochemicznym
 • Okładziny komór spalania