PROMASIL®-1000P

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niska przewodność cieplna
 • Niski skurcz
 • Niska gęstość pozorna, lekki
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Elastyczne możliwości zmian formatu, grubości do 170 mm
 • Kształtki dostępne jako otuliny rur i segmenty
 • Dobra obrabialność

Wysoko-zaawansowane krzemiany wapnia ≤ 1000 °C

PROMASIL®-1000P to wielkoformatowe, nie zawierające azbestu, lekkie płyty izolacyjne.

W połączeniu z gęstymi i lekkimi prostkami ogniotrwałymi lub z betonem, są idealnym materiałem na tylne warstwy izolacyjne. Jak ogólnie wiadomo, niska odporność krzemianów wapnia na szoki termiczne wyklucza je ze stosowania w warstwie roboczej.
Materiały PROMASIL® mogą być produkowane jako płyty, otuliny rurociągów, elementy izolacyjne i gotowe kształtki.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
   1000
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Długość mm  
   1000
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,2    
Długość mm  
   ± 1,5
Szerokość mm  
   ± 1,5
Grubość mm         ± 1,2    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topielne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topielne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Przemysł aluminiowy: piec anodowy i ogniwa galwaniczne
 • Przemysł stalowy: piece topielne i do obróbki cieplnej
 • Przemysł szklany: piece topielne, piece do obróbki cieplnej i formowania
 • Przemysł ceramiczny: piece komorowe i tunelowe, piece mobilne
 • Przemysł cementowy: wymienniki ciepła i separatory cyklonowe
 • Przemysł naftowy i gazowy: reaktory, izolacje rurociągów
 • Urządzenia: domowe paleniska (kominki)