PROMASIL®-1000L

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Niezwykle niska przewodność cieplna
 • Niski skurcz
 • Niska masa termiczna, mała waga
 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Wysoka stabilność termiczna
 • Formaty o dużych wymiarach
 • Dobra obrabialność

Wysoko-zaawansowane krzemiany wapnia ≤ 1000 °C

PROMASIL®-1000L to lekkie o dużych wymiarach płyty izolacyjne o bardzo dobrych właściwościach termicznych. Ich jednorodna i trwała struktura matrycy mineralnej gwarantuje doskonałe właściwości mechaniczne i termiczne.

PROMASIL® -1000L to płyty wytrzymałe mechanicznie i odporne na wibracje oraz o dobrej stabilności termicznej aż do 1000 °C.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0.5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0.5 1,5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   1200
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Długość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   1200
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Inne rozmiary dostępne są na życzenie. Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   otuliny
Średnica wewn. min.  
   10 mm
Średnica zewn. max.    330 mm
Długość otuliny      500 mm    
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
   ± 3,0
Szerokość mm  
   ± 3,0
Grubość mm         ± 0,5    
Długość mm  
   ± 3,0
Szerokość mm  
   ± 3,0
Grubość mm         ± 0,5    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Tę grupę produktów PROMASIL® można obrabiać narzędziami stolarskimi. Podczas cięcia na wymiar, należy kontrolować maksymalne stężenie pyłu w miejscu pracy. Zaleca się używanie stanowiskowego odciągu pyłu.
Typowe zastosowania
< #Back#
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Ogniwa galwaniczne
 • Reaktory w przemyśle naftowym i gazowym
 • Wszystkie rodzaje pieców i palenisk
 • Konstrukcje aparatur
 • Sprzęt AGD
 • Wytop szkła i jego uszlachetnianie
 • Ogniwa paliwowe
 • Podpory, obejmy do rurociągów
 • Domowe paleniska -kominki
Materiały PROMASIL® mają zastosowanie w różnych branżach przemysłowych jako tylna warstwa izolacji w wyłożeniu ogniotrwałym.

 • Ogniwa galwaniczne
 • Reaktory w przemyśle naftowym i gazowym
 • Wszystkie rodzaje pieców i palenisk
 • Konstrukcje aparatur
 • Sprzęt AGD
 • Wytop szkła i jego uszlachetnianie
 • Ogniwa paliwowe
 • Podpory, obejmy do rurociągów
 • Domowe paleniska -kominki
Dane techniczne
< #Back#

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – 12h full soak, %  
1.3
1.3 1.5 (@1050 °C) 0.5 1.5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0.145 0.145
0.145
0.126 0.101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1.4 2.0 2.0
2.5 2.5

 PROMASIL®
Kategoria
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Gęstość pozorna kg/m3
245 285
285
300 300
Skurcz @1000 °C – 12h full soak, %  
1.3
1.3 1.5 (@1050 °C) 0.5 1.5 (@1000 °C) 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0.145 0.145
0.145
0.126 0.101
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2  1.4 2.0 2.0
2.5 2.5
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Szerokość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Segments in all diameters, Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe Szerokość      500 mm    
Szerokość mm  
   max. 2500
Szerokość mm  
   500
Grubość mm         25, 30, 40, 50, 60    

Segments in all diameters, Kształtki i formatki dostępne na życzenie.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe Szerokość      500 mm    
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Szerokość mm  
   ± 3.0
Szerokość mm  
   ± 3.0
Grubość mm         ± 0.5    
Szerokość mm  
   ± 3.0
Szerokość mm  
   ± 3.0
Grubość mm         ± 0.5    
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
This PROMASIL® range of products can be easily worked and machined with woodworking tools.

When cutting to size, the maximum recommended workplace concentration for dust generation must be observed. We advise local dust extraction in the cutting zone.
This PROMASIL® range of products can be easily worked and machined with woodworking tools.

When cutting to size, the maximum recommended workplace concentration for dust generation must be observed. We advise local dust extraction in the cutting zone.
Typowe zastosowania
< #Back#
PROMASIL® materials are used in various industrial applications as thermal back-up insulation in a refractory lining.

 • Aluminium industry: anode baking furnace and electrolysis cells
 • Steel industry: smelting and heat treatment furnaces
 • Glass Industry: melting furnaces, heat treatment and forming furnaces
 • Ceramics industry: chamber and tunnel furnaces, kiln cars
 • Cement industry: heat exchangers and cyclone separators
 • Oil and Gas industry: fired heaters, process pipe insulation
 • Appliances: domestic fireplaces
PROMASIL® materials are used in various industrial applications as thermal back-up insulation in a refractory lining.

 • Aluminium industry: anode baking furnace and electrolysis cells
 • Steel industry: smelting and heat treatment furnaces
 • Glass Industry: melting furnaces, heat treatment and forming furnaces
 • Ceramics industry: chamber and tunnel furnaces, kiln cars
 • Cement industry: heat exchangers and cyclone separators
 • Oil and Gas industry: fired heaters, process pipe insulation
 • Appliances: domestic fireplaces