PROMAGLAF®-HTK

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Elastyczność
 • Lekkość
 • Nieszkodliwość w zakresie higieny pracy, brak klasyfikacji
 • Obniżona wytrzymałość biologiczna
 • Wysoka odporność termiczna
 • Wysoka odporność na szok termiczny
 • Niskie przewodnictwo cieplne i akumulacja ciepła
 • Różne formaty w których jest dostarczany

Koce ≤ 1260 °C

Koce PROMAGLAF®-HTK są bio-rozpuszczalnymi kocami z ziem alkaliczno-krzemianowych (wełen szklanych odpornych na wysokie temperatury) i nie są sklasyfikowane jako włókna ceramiczne. PROMAGLAF®-HTK posiada obniżoną odporność biologiczną i nie podlega żadnej klasyfikacji.

Dane techniczne
< #Back#
Koce PROMAGLAF®-HTK
Kategoria
-1100 -1260
Temperatura klasyfikacji °C 
1100 1260
Gęstość pozorna kg/m3 
96, 128 96, 128
Skurcz przy długości cyklu - 24h pełne zamoczenie, % < 1
< 2.5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,16
0,14
Koce PROMAGLAF®-HTK
Kategoria
-1100 -1260
Temperatura klasyfikacji °C 
1100 1260
Gęstość pozorna kg/m3 
96, 128 96, 128
Skurcz przy długości cyklu - 24h pełne zamoczenie, % < 1
< 2.5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,16
0,14
Wymiary produktów i dostępne rozmiary
< #Back#
Długość mm   
  3660, 7320, 14640
Szerokość mm  
  610

Alternatywne gęstości (64 i 160 kg/m²), grubości (19 i 38 mm), oraz długości (1220 mm) są dostępne na życzenie.
Długość mm   
  3660, 7320, 14640
Szerokość mm  
  610

Alternatywne gęstości (64 i 160 kg/m²), grubości (19 i 38 mm), oraz długości (1220 mm) są dostępne na życzenie.
Obrabianie i przetwarzanie
< #Back#
Koce PROMAGLAF®-HTK są bio-rozpuszczalnymi kocami z ziem alkaliczno-krzemianowych (wełen szklanych odpornych na wysokie temperatury) i nie są sklasyfikowane jako włókna ceramiczne. PROMAGLAF®-HTK posiada obniżoną odporność biologiczną i nie podlega żadnej klasyfikacji.
Koce PROMAGLAF®-HTK są bio-rozpuszczalnymi kocami z ziem alkaliczno-krzemianowych (wełen szklanych odpornych na wysokie temperatury) i nie są sklasyfikowane jako włókna ceramiczne. PROMAGLAF®-HTK posiada obniżoną odporność biologiczną i nie podlega żadnej klasyfikacji.
Typowe zastosowania
< #Back#
Koce PROMAGLAF®-HTK są stosowane w:

 • Przemyśle petrochemicznym i energetycznym
 • Dla izolacji instalacji rurowych
 • Metalurgii metali nieżelaznych, w szczególności aluminium
 • Przemyśle ceramicznym
 • Urządzeniach domowych (bojlery, ogrzewacze, itp.
 • Jako materiały wypełniający do materacy, kaset, osłon termicznych i dylatacji
 • Jako materiał bazowy do wykonywania modułów i systemów ogniotrwałych
 • Jako izolacja kanałów spalin i kominów
 • Jako izolacja systemów wydechowych i pasywna ochrona przeciwpożarowa
Koce PROMAGLAF®-HTK są stosowane w:

 • Przemyśle petrochemicznym i energetycznym
 • Dla izolacji instalacji rurowych
 • Metalurgii metali nieżelaznych, w szczególności aluminium
 • Przemyśle ceramicznym
 • Urządzeniach domowych (bojlery, ogrzewacze, itp.
 • Jako materiały wypełniający do materacy, kaset, osłon termicznych i dylatacji
 • Jako materiał bazowy do wykonywania modułów i systemów ogniotrwałych
 • Jako izolacja kanałów spalin i kominów
 • Jako izolacja systemów wydechowych i pasywna ochrona przeciwpożarowa