PROMAFELT

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Doskonała homogeniczność i twardość na całej grubości ściany
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Dobra stabilność wymiarów pod obciążeniem termicznym
 • Niskie przewodnictwo cieplne
 • Niewrażliwość na szok termiczny
 • Równe rozmieszczenie wspólnych typów włókien w mieszaninach włókien o różnych właściwościach
 • Doskonała obrabialność
 • Na życzenie, dostępność w różnych gęstościach

Filce ≤ 1600 °C

Produkty PROMAFELT są to miękkie, formowane próżniowo elementy i płyty na bazie krzemianu glinu i tlenku glinu. PROMAFELT jest rozwiązaniem ekonomicznym, dla wymagających technicznie zastosowań wysokotemperaturowych.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMAFELT

-1260 -1430
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1200 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
200 – 300 200 – 300 150 – 300
Skurcz 24h pełne zamoczenie, %
<4 @1100 °C <4 @1400 °C
<4 @1600 °C 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K  
0,19
0,21
0,21

 PROMAFELT

-1260 -1430
-1600
Temperatura klasyfikacji °C 
1200 1400
1600
Gęstość pozorna kg/m3
200 – 300 200 – 300 150 – 300
Skurcz 24h pełne zamoczenie, %
<4 @1100 °C <4 @1400 °C
<4 @1600 °C 
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K  
0,19
0,21
0,21
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
                                        PROMAFELT®
  -1260  -1430  -1600
Długość x Szerokość mm
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 610
Grubość mm 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Części formowane i wycinane są dostępne na życzenie.
                                        PROMAFELT®
  -1260  -1430  -1600
Długość x Szerokość mm
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 610
1250 x 1000
1000 x 610
Grubość mm 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Części formowane i wycinane są dostępne na życzenie.
Tolerancje produkcyjne
< #Back#
Długość mm   
  ± 1,5
Szerokość mm  
  ± 1,5
Grubość         3 – 10 mm     ± 0,75  
                    15 – 50 mm
 ± 3,0     
Długość mm   
  ± 1,5
Szerokość mm  
  ± 1,5
Grubość         3 – 10 mm     ± 0,75  
                    15 – 50 mm
 ± 3,0     
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
PROMAFELT może być obrabiany w sposób bardzo czysty i dokładny za pomocą wszelkich maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
PROMAFELT może być obrabiany w sposób bardzo czysty i dokładny za pomocą wszelkich maszyn i narzędzi do obróbki drewna.
Typowe zastosowania
< #Back#
Formowane próżniowo płyty PROMAFELT stosowane są w szerokim zakresie gałęzi przemysłu, jak na przykład:

 • Po stronie wystawionej na działanie ognia powstałego w wyniku spalania gazu lub nafty z prędkościami gazu
 • Materiał nośny dla spiral grzałek elektrycznych
 • Stabilny materiał izolacyjny o ogromnej wytrzymałości na szok termiczny dla zakładów uruchamianych periodycznie
 • Odporny na wibracje materiał izolacyjny dla całego zakresu temperatur
 • Zamiennik azbestu, szczególnie jako uszczelnienie
 • Tygle do wytopu i przetrzymywania w wysokiej temperaturze, rynny, koryta spustowe, części półgotowe i gotowe
 • Uszczelnienia walców w piecach przemysłowych, kanały gazów wylotowych i złącza elastyczne
Formowane próżniowo płyty PROMAFELT stosowane są w szerokim zakresie gałęzi przemysłu, jak na przykład:

 • Po stronie wystawionej na działanie ognia powstałego w wyniku spalania gazu lub nafty z prędkościami gazu
 • Materiał nośny dla spiral grzałek elektrycznych
 • Stabilny materiał izolacyjny o ogromnej wytrzymałości na szok termiczny dla zakładów uruchamianych periodycznie
 • Odporny na wibracje materiał izolacyjny dla całego zakresu temperatur
 • Zamiennik azbestu, szczególnie jako uszczelnienie
 • Tygle do wytopu i przetrzymywania w wysokiej temperaturze, rynny, koryta spustowe, części półgotowe i gotowe
 • Uszczelnienia walców w piecach przemysłowych, kanały gazów wylotowych i złącza elastyczne