PROMACLAD®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • Odporność na szok termiczny, można stosować w piecu od strony ognia
  • Niepalność A1
  • Nie wytwarza dymu podczas podgrzewania
  • Niskie przewodnictwo cieplne
  • Wysoki opór elektryczny
  • Łatwa obróbka i instalacja
  • Wysoka odporność termiczna

Płyty ≤ 1050 °C

PROMACLAD® są to wysokotemperaturowe płyty izolacyjne na bazie porowatego wermikulitu i spoiw nieorganicznych. Materiał nie zawiera azbestu ani też substancji organicznych.

Wermikulit jest warstwowym, uwodnionym glinokrzemianem magnezowym, który pęcznieje do postaci ultralekkiego granulatu poprzez podgrzanie i jest przetwarzany w płyty, prostki oraz kształtki w procesie formowania poprzez prasowanie.

Dane techniczne
< #Back#

 PROMACLAD® -1050
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1050
Gęstość pozorna kg/m3 
350 – 450
Skurcz @1050 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
< 1,5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,22
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,0

 PROMACLAD® -1050
Temperatura klasyfikacyjna °C 
1050
Gęstość pozorna kg/m3 
350 – 450
Skurcz @1050 °C – całkowite obciążenie 12h, %  
< 1,5
Przewodnictwo cieplne @600 °C średnio, W/m.K 
0,22
Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C 165), N/mm2
1,0
Standardowe wymiary i formaty
< #Back#
Długość mm  
 1000
Szerokość mm  
 610
Grubość mm   20, 25, 30, 35, 40, 45, 50  
 55, 60, 65, 70, 75, 80 

Części formowane i wycinane są dostępne na życzenie, zgodnie z rysunkami technicznymi klienta.
Długość mm  
 1000
Szerokość mm  
 610
Grubość mm   20, 25, 30, 35, 40, 45, 50  
 55, 60, 65, 70, 75, 80 

Części formowane i wycinane są dostępne na życzenie, zgodnie z rysunkami technicznymi klienta.
Tolerancje wymiarowe
< #Back#
Długość mm  
 ± 1,0
Szerokość mm 
 ± 1,0
Grubość mm    ± 0,5  
Długość mm  
 ± 1,0
Szerokość mm 
 ± 1,0
Grubość mm    ± 0,5  
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
PROMACLAD® może być łatwo obrabiany za pomocą narzędzi i maszyn do obróbki drewna.
PROMACLAD® może być łatwo obrabiany za pomocą narzędzi i maszyn do obróbki drewna.
Typowe zastosowania
< #Back#
Płyty i elementy kształtowe PROMACLAD®-1050 są stosowane w konstrukcji pieców przemysłowych, lub do izolacji termicznej bezpośrednio nad piecem, oraz jako tylny materiał izolacyjny. Używane są one także w urządzeniach domowych (podgrzewaczach pojemnościowych, pojemnikach i zbiornikach).
Płyty i elementy kształtowe PROMACLAD®-1050 są stosowane w konstrukcji pieców przemysłowych, lub do izolacji termicznej bezpośrednio nad piecem, oraz jako tylny materiał izolacyjny. Używane są one także w urządzeniach domowych (podgrzewaczach pojemnościowych, pojemnikach i zbiornikach).