PROMACAST

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

 • Odporność na ściskanie
 • Odporność na wysoką temperaturę
 • Lekkie betony
 • Dla obszarów o niskim obciążeniu mechanicznym do 1370°C

Refractory concrete ≤ 1380 °C

PROMACAST to dobrze wyważony asortyment betonów ogniotrwałych różnorodnych typów do tworzenia monolitycznych okładzin ogniotrwałych. Produkty te składają się z wysoce ogniotrwałych surowców i cementów glinowych.

Lekkie betony ogniotrwałe PROMACAST są to odporne na ściskanie i wysoką temperaturę, do stosowania w obszarach o niskim obciążeniu mechanicznym, do 1380°C, np. ławy palników, ściany boczne, okładziny tylne.

Dane techniczne
< #Back#

PROMACAST

105/05 110/09 115/14 137/14 
Temperatura klasyfikacyjna °C
1060
1140
1160
1380
Gęstość pozorna kg/m3
500
920
1350
1400
Odwracalna rozszerzalność cieplna @1000 °C  0,55  0,55 0,56 0,61
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K 

0,30
0,46
0,56
Wytrzymałość na ściskanie @1000 °C, N/mm2
0,9
2,0
8,0
12 @1200 °C

PROMACAST

105/05 110/09 115/14 137/14 
Temperatura klasyfikacyjna °C
1060
1140
1160
1380
Gęstość pozorna kg/m3
500
920
1350
1400
Odwracalna rozszerzalność cieplna @1000 °C  0,55  0,55 0,56 0,61
Przewodnictwo cieplne @1000 °C średnio, W/m.K 

0,30
0,46
0,56
Wytrzymałość na ściskanie @1000 °C, N/mm2
0,9
2,0
8,0
12 @1200 °C
Obróbka i przetwarzanie
< #Back#
 1. Mieszanki PROMACAST są dostarczane w suchych torbach. Mieszanka może ulec rozwarstwieniu podczas transportu. Dlatego też zalecamy, aby całą zawartość torby umieścić w mieszalniku. Jeżeli użyta zostanie jedynie część zawartości, należy uprzednio dokładnie wymieszać zawartość torby w stanie suchym.
 2. Do mieszania używać tylko czystej wody kranowej. Woda o odczynie kwaśnym, miękka, lub zawierająca siarczany, ogranicza wytrzymałość, co prowadzi do wad strukturalnych.
 3. Ilość wody wymagana do wymieszania jest wartością standardową. Mieszanie nie powinno zajmować krócej niż minutę i dłużej niż cztery minuty.
 4. Następujące badanie przeprowadzane na placu budowy pozwala na stwierdzenie, czy osiągnięto właściwą konsystencję: Należy wykonać kulę wielkości kuli śnieżnej z mieszanki, podrzucić ją na ok. 30 cm w powietrze, a następnie ją złapać. Jeżeli utrzyma kształt, konsystencja jest właściwa. Jeżeli się pokruszy, mieszanka jest zbyt sucha. Jeżeli przejdzie przez przestrzenie między palcami, jest zbyt mokra.
 5. Produkty PROMACAST powinny być ugnieciona bezpośrednio po zmieszaniu, z zastosowaniem standardowych narzędzi. Jeżeli mieszanka zaczyna wysychać, nie należy ugniatać ponownie.
 6. PROMACAST musi utrzymywać pewną ilość wody z mieszanki podczas twardnienia. Dlatego też konieczna jest ochrona przed wyschnięciem przez okres przynajmniej 24 godzin.
 7. Czas twardnienia zmienia się poniżej temperatury 5°C. Należy upewnić się, że temperatura przygotowanego betonu jest podniesiona do przynajmniej 5°C. Nigdy nie należy używać zamrożonego materiału.
 8. Dla podgrzewania, należy przestrzegać następujących zasad: Okres zasychania: 3 dni; utrzymywać 100 °C przez 24h; utrzymywać 200 °C przez 48h; utrzymywać od 200 do 600°C ok. 20 K/h; od 600°C do temperatury końcowej 30 K/h.
 1. Mieszanki PROMACAST są dostarczane w suchych torbach. Mieszanka może ulec rozwarstwieniu podczas transportu. Dlatego też zalecamy, aby całą zawartość torby umieścić w mieszalniku. Jeżeli użyta zostanie jedynie część zawartości, należy uprzednio dokładnie wymieszać zawartość torby w stanie suchym.
 2. Do mieszania używać tylko czystej wody kranowej. Woda o odczynie kwaśnym, miękka, lub zawierająca siarczany, ogranicza wytrzymałość, co prowadzi do wad strukturalnych.
 3. Ilość wody wymagana do wymieszania jest wartością standardową. Mieszanie nie powinno zajmować krócej niż minutę i dłużej niż cztery minuty.
 4. Następujące badanie przeprowadzane na placu budowy pozwala na stwierdzenie, czy osiągnięto właściwą konsystencję: Należy wykonać kulę wielkości kuli śnieżnej z mieszanki, podrzucić ją na ok. 30 cm w powietrze, a następnie ją złapać. Jeżeli utrzyma kształt, konsystencja jest właściwa. Jeżeli się pokruszy, mieszanka jest zbyt sucha. Jeżeli przejdzie przez przestrzenie między palcami, jest zbyt mokra.
 5. Produkty PROMACAST powinny być ugnieciona bezpośrednio po zmieszaniu, z zastosowaniem standardowych narzędzi. Jeżeli mieszanka zaczyna wysychać, nie należy ugniatać ponownie.
 6. PROMACAST musi utrzymywać pewną ilość wody z mieszanki podczas twardnienia. Dlatego też konieczna jest ochrona przed wyschnięciem przez okres przynajmniej 24 godzin.
 7. Czas twardnienia zmienia się poniżej temperatury 5°C. Należy upewnić się, że temperatura przygotowanego betonu jest podniesiona do przynajmniej 5°C. Nigdy nie należy używać zamrożonego materiału.
 8. Dla podgrzewania, należy przestrzegać następujących zasad: Okres zasychania: 3 dni; utrzymywać 100 °C przez 24h; utrzymywać 200 °C przez 48h; utrzymywać od 200 do 600°C ok. 20 K/h; od 600°C do temperatury końcowej 30 K/h.
Typowe zastosowania
< #Back#
PROMACAST jest używany głównie dla pieców.
PROMACAST jest używany głównie dla pieców.