PROMASIL®-1000L

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Mimořádně nízká tepelná vodivost
 • Nízké smrštění
 • Nízká tepelná hmota, nízká hmotnost
 • Dobrá mechanická pevnost
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Velkoformátové rozměry
 • Dobrá opracovatelnost

Vysoce výkonné kalciumsilikáty až do 1000 °C

PROMASIL®-1000L jsou velkorozměrové lehké izolační desky s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.

Jejich homogenní a stabilní struktura minerální matice zaručuje vynikající mechanické a tepelně izolační parametry.

Desky PROMASIL®-1000L jsou mechanicky pevné, odolné proti vibracím a mají dobrou tepelnou stabilitu až do teploty 1000 °C.

Technické údaje
< #Back#

 PROMASIL®
Třída
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Klasifikační teplota °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Objemová hmotnost kg/m3
245 285
285
300 300
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 1000 °C, % 
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5

 PROMASIL®
Třída
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Klasifikační teplota °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Objemová hmotnost kg/m3
245 285
285
300 300
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 1000 °C, % 
1,3
1,3 1,5 (@1050 °C) 0,5 1,5
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2  1,4 2,0 2,0
2,5 2,5
Dodávané formáty
< #Back#
Délka mm  
   max. 2500
Šířka mm  
   1200
Tloušťka mm         25, 30, 40, 50, 60    

Profily všech průměrů lze vyrobit na vyžádání. Tvarovky a přířezy jsou k dodání na vyžádání.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe length      500 mm    
Délka mm  
   max. 2500
Šířka mm  
   1200
Tloušťka mm         25, 30, 40, 50, 60    

Profily všech průměrů lze vyrobit na vyžádání. Tvarovky a přířezy jsou k dodání na vyžádání.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe length      500 mm    
Rozměrové tolerance
< #Back#
Délka mm  
   ± 3,0
Šířka mm  
   ± 3,0
Tloušťka mm         ± 0,5    


 

Délka mm  
   ± 3,0
Šířka mm  
   ± 3,0
Tloušťka mm         ± 0,5    


 

Zpracování a postup
< #Back#
Tuto řadu produktů PROMASIL® lze jednoduše zpracovat a opracovat nástroji na obrábění dřeva.

Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat doporučenou maximální koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. V místě řezání doporučujeme lokální odsávání prachu.
Tuto řadu produktů PROMASIL® lze jednoduše zpracovat a opracovat nástroji na obrábění dřeva.

Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat doporučenou maximální koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. V místě řezání doporučujeme lokální odsávání prachu.
Typické aplikace
< #Back#
Materiál PROMASIL® se využívá v nejrůznějších průmyslových aplikacích jako tepelná zadní izolace vysokoteplotní vyzdívky.

 • Výroba hliníku: pece pro vypalování anod a elektrolyzéry
 • Výroba oceli: tavicí a tepelně zušlechťovací pece
 • Sklářský průmysl: tavicí pece, pece pro tepelné zpracování a tváření
 • Výroba keramiky: komorové a tunelové pece, pecní vozíky
 • Výroba cementu: výměníky tepla a cyklonové odlučovače
 • Petrochemický průmysl: ohřevné pece, izolace provozního potrubí
 • Spotřebiče: domácí krby
Materiál PROMASIL® se využívá v nejrůznějších průmyslových aplikacích jako tepelná zadní izolace vysokoteplotní vyzdívky.

 • Výroba hliníku: pece pro vypalování anod a elektrolyzéry
 • Výroba oceli: tavicí a tepelně zušlechťovací pece
 • Sklářský průmysl: tavicí pece, pece pro tepelné zpracování a tváření
 • Výroba keramiky: komorové a tunelové pece, pecní vozíky
 • Výroba cementu: výměníky tepla a cyklonové odlučovače
 • Petrochemický průmysl: ohřevné pece, izolace provozního potrubí
 • Spotřebiče: domácí krby
Technical data
< #Back#

 PROMASIL®
Grade
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Classification temperature °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Bulk density kg/m3
245 285
285
300 300
Shrinkage @1000 °C – 12h full soak, %  
1.3
1.3 1.5 (@1050 °C) 0.5 1.5 (@1000 °C) 
Thermal conductivity @600 °C mean, W/m.K 
0.145 0.145
0.145
0.126 0.101
Compressive strength (ASTM C 165), N/mm2  1.4 2.0 2.0
2.5 2.5

 PROMASIL®
Grade
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Classification temperature °C 
1000
1000
1100
1000 1000
Bulk density kg/m3
245 285
285
300 300
Shrinkage @1000 °C – 12h full soak, %  
1.3
1.3 1.5 (@1050 °C) 0.5 1.5 (@1000 °C) 
Thermal conductivity @600 °C mean, W/m.K 
0.145 0.145
0.145
0.126 0.101
Compressive strength (ASTM C 165), N/mm2  1.4 2.0 2.0
2.5 2.5
Dimensions & size availability
< #Back#
Length mm  
   max. 2500
Width mm  
   500
Thickness mm         25, 30, 40, 50, 60    

Segments in all diameters, shaped parts and cut sections are available on request.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe length      500 mm    
Length mm  
   max. 2500
Width mm  
   500
Thickness mm         25, 30, 40, 50, 60    

Segments in all diameters, shaped parts and cut sections are available on request.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe length      500 mm    
Production tolerances
< #Back#
Length mm  
   ± 3.0
Width mm  
   ± 3.0
Thickness mm         ± 0.5    
Length mm  
   ± 3.0
Width mm  
   ± 3.0
Thickness mm         ± 0.5    
Working & processing
< #Back#
This PROMASIL® range of products can be easily worked and machined with woodworking tools.

When cutting to size, the maximum recommended workplace concentration for dust generation must be observed. We advise local dust extraction in the cutting zone.
This PROMASIL® range of products can be easily worked and machined with woodworking tools.

When cutting to size, the maximum recommended workplace concentration for dust generation must be observed. We advise local dust extraction in the cutting zone.
Typical applications
< #Back#
PROMASIL® materials are used in various industrial applications as thermal back-up insulation in a refractory lining.

 • Aluminium industry: anode baking furnace and electrolysis cells
 • Steel industry: smelting and heat treatment furnaces
 • Glass Industry: melting furnaces, heat treatment and forming furnaces
 • Ceramics industry: chamber and tunnel furnaces, kiln cars
 • Cement industry: heat exchangers and cyclone separators
 • Oil and Gas industry: fired heaters, process pipe insulation
 • Appliances: domestic fireplaces
PROMASIL® materials are used in various industrial applications as thermal back-up insulation in a refractory lining.

 • Aluminium industry: anode baking furnace and electrolysis cells
 • Steel industry: smelting and heat treatment furnaces
 • Glass Industry: melting furnaces, heat treatment and forming furnaces
 • Ceramics industry: chamber and tunnel furnaces, kiln cars
 • Cement industry: heat exchangers and cyclone separators
 • Oil and Gas industry: fired heaters, process pipe insulation
 • Appliances: domestic fireplaces