Produkty ze skleněných vláken – lehká izolace pro teploty do 1800 °C.

Promat je předním světovým dodavatelem mikroporézních a kalciumsilikátových produktů. Pro jejich doplnění nabízíme rovněž širokou řadu „katalogových produktů“, včetně vysokoteplotních vláken a textilií, které lze zakoupit přímo nebo je možné je integrovat do našich konstrukčních řešení, jakožto kompletní a komplexní sestavu. Vždy nabízíme produkt co nejlépe přizpůsobený potřebám zákazníka.
Technologie
Tato nabídka různých typů produktů představuje nejvšestrannější produktové portfolio na trhu. Díky jejich parametrům a vlastnostem můžeme navrhovat systémy nabízející ty nejlepší vlastnosti v cenově nejvýhodnější variantě u každého jednotlivého konstrukčního izolačního řešení.

Minerální vlákna (desky a volné vlákno)

Skleněná vlákna se vyrábějí ze skleněné taveniny tažením foukáním a odstředivou metodou. Produkty ze skleněného vlákna jsou určeny pro teploty do 500 °C a u speciálního složení až do 750 °C. Minerální vlákna se vyrábějí tavením strusky a horniny v peci. Tavenina se pak převádí do podoby vláken foukáním nebo odstředivou metodou. Teplota použití se odvíjí od složení a pohybuje se od 600 °C do 750 °C.

Vysokoteplotní izolační skleněná vlákna

Jde o vlákna z křemičitanů alkalických zemin s teplotou použití mezi 850 °C a 1200 °C v závislosti na tepelném a chemickém zatížení aplikace. Produkty z vysokoteplotních vláken lze účinně použít jako izolační materiály do teplot až 1800 °C. Minerální a skleněná vlákna je nutno po vyrobení dále zpracovat do podoby rohoží, desek, tkaniny, papíru a tvarovaných dílců a šňůr, které jsou součástí naší produktové nabídky.
Produkty z vláken

Textilie (tkanina, pásky, oplety, provazy, šňůry)

Základním dodávaným produktem je surové vlákno. Je však možné je dále zpracovávat (včetně vysokoteplotních kategorií) do nejrůznějších všestranně použitelných forem a tvarů.

Desky a tvarované dílce se vyrábějí nízkotlakým procesem s přidáním pojiv k základnímu materiálu. K dispozici je široká řada produktových specifikací daná úpravami klasifikačních teplot vláken, obsahu pojiva a měrné hmotnosti. Předžíhané tvarované dílce se vyznačují nízkou mírou smršťování.

Papír se vyrábí mokrým procesem s přidáním organických a chemických pojiv a přísad. Při tomto procesu lze nezvlákněné částice oddělit vymýváním pomocí obráceného toku plynu nebo kapaliny skrz směs. Tímto způsobem se zlepšují izolační vlastnosti materiálu a možnosti manipulace s ním.

Vlhké plsti se dodávají v plastové fólii. Jejich použití je praktické zejména v aplikacích s komplikovanou geometrií. Při vysychání se vytvrzují a usazují.

Přidání organických nosných látek, skleněných a kovových vláken k surovému materiálu umožňuje výrobu těsnících šňůr, pásek, opletů a hadic..
Výhody a vlastnosti
 • Lehké a ohebné
 • Nízká tepelná vodivost a nízká akumulace tepla
 • Vysoká teplotní a chemická odolnost
 • Vysoká odolnost vůči teplotním šokům
 • Lehce zpracovatelné
 • Elektricky nevodivé
 • Možnost atypických dodávek
 • Prefabrikované stavební dílce a přířezy
Produktová nabídka Promat
 • ALSIFLEX® rohože, textílie, papír, pevné desky, plsť, volné vlákno
 • PROMAGLAF® rohože, textílie, papír, pevné desky, plsť, volné vlákno
 • DALFRATEX® textílie
 • PROMAFLEX® textílie
 • PROMABLOK® desky
 • PROMALAN® desky, volné vlákno
 • PROMAPACK® desky
Klikněte sem pro zobrazení kom-pletního sortimentu ALSIFLEX®. 

Klikněte sem pro zobrazení kom-pletního sortimentu PROMAGLAF®.